Hittar ingen produktnyckel. Finns inte med i bekräftelsen. Har tittat även i skärpposten

LND_50
LND_50 Posts: 1 New Member
edited February 17 in F-Secure Total

Var finner jag min produktnyckel. Har betalat via mastercard idag men har inte fått någon produktnyckel i samband med bekräftelsen.

Accepted Answer