Till FLYVAPNET: Computer dead and all data lost

Det här är inte frågan, utan mina tankar, när jag läste nyligen om ditt problem med datamaskin. Med svensk text. Du Flyvapnet har säkert lärt någonting. 

- e-posts är vanligen på server ( amerikansk storfirma)

- backup, automatisk eller dig själv

- du kan kopiera viktiga text files, kalkylprogramfilen och andra på annan minnesplats. 

- om du har jätte viktiga filer, print på papper

 

Comments

  • Laksh
    Laksh Posts: 4,443 Former F-Secure Employee

    Hi Näsäviisas,

     

    Could you please post in English so that our wider audience can understand your post and respond to your query. Our community is currently in English/Finnish and is not localized in Swedish.

This discussion has been closed.