Vil F-Secure-sikkerhetsproduktet mitt fungere med Windows 10?

Ja, så lenge du har en støttet versjon av F-Secure SAFE, Internet Security eller Antivirus for PC, skulle sikkerhetsproduktene fortsette å fungere med Windows 10. Produktversjonene som støttes, er klienter versjon 12.1 eller nyere.

For eksisterende brukere vil den nyeste versjonen leveres automatisk via de daglige automatiske oppdateringene, og tas i bruk uten at det kreves noe handling fra brukeren.

Hvis du vil ha en helt ny Windows 10-installasjon, kan du laste ned det nyeste installasjonsprogrammet fra nettstedet til leverandøren av F-Secure-sikkerhetsproduktet.

Denne artikkelen på engelsk

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versjonslogg
Revidering #
4 av 4
Sist oppdatert:
‎11-10-2019 01:37 PM
Oppdatert av:
 
Etiketter (2)