Hvordan kan jeg rense papirkurven for skadeprogrammer?

Spørsmål

Hvordan kan jeg rense papirkurven for skadeprogrammer?

Svar

F-Secure-produktet kan finne infiserte filer i papirkurvmappene. Disse mappene brukes til å oppbevare filer som brukeren har slettet. Du finner vanligvis mappene her:

 

  • C:\RECYCLED
  • C:\RECYCLER
  • C:\$RECYCLE.BIN\

Du må tømme papirkurven for å fjerne de infiserte filene i disse mappene.

 

Slik tømmer du papirkurven:

 

  1. Dobbeltklikk på papirkurvikonet på skrivebordet.
  2. Velg Tøm papirkurven fra Fil-menyen.
  3. Klikk på OK.

Da blir alle filer i papirkurvmappene på alle stasjoner fjernet. Husk at ingen ordentlige data går tapt i operasjonen fordi disse filene var ment å skulle slettes.

 

Denne artikkelen på engelsk

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versjonslogg
Revidering #
3 av 3
Sist oppdatert:
‎16-05-2016 11:44 AM
Oppdatert av: