Hvordan frigir jeg en lisens fra My F-Secure?

  1. Logg på My F-Secure.
  2. På My F-Secure-siden velger du et medlem du vil frigi en lisens fra.
  3. Under medlemmet ser du en liste over beskyttede enheter. Klikk på en enhet du vil frigi en lisens fra. Dette åpner et vindu med grunnleggende informasjon om den enheten.
  4. Klikk på Frigi lisens. Dette frigir en lisens som du nå kan bruke på en annen enhet.

Merk: Det å fjerne en lisens fra en enhet avinstallerer ikke F-Secure-produktet fra enheten. Hvis du vil avinstallere produktet, må du gjøre det manuelt fra enheten.

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versjonslogg
Revidering #
7 av 7
Sist oppdatert:
for 2 uker siden
Oppdatert av:
 
Etiketter (2)