Typowe tematy

Sortuj według:
Ważność moich licencji na usługę F-Secure SAFE (lub F-Secure TOTAL) wkrótce wygasa, ale po zalogowaniu się w usłudze My F-Secure nie widzę opcji...
Wyświetl pełny artykuł
Jeśli chcesz poznać nazwę i wersję używanego produktu firmy F-Secure, wykonaj czynności opisane w tym artykule.
Wyświetl pełny artykuł
W przypadku występowania problemów technicznych z produktem zabezpieczającym nasz zespół obsługi klienta może poprosić Cię o utworzenie pliku FSDIAG i...
Wyświetl pełny artykuł
Po uaktualnieniu do systemu Windows 10 mogą wystąpić problemy z produktem zabezpieczającym firmy F-Secure.Produkt zabezpieczający firmy F-Secure nie...
Wyświetl pełny artykuł
Tak. Jeśli masz obsługiwaną wersję produktu SAFE, Internet Security lub Antivirus for PC firmy F-Secure, te produkty zabezpieczające powinny działać w systemie Windows 10. Obsługiwane są produkty w wersji 12.1 i nowszych. Dotychczasowi użytkownicy otrzymają najnowszą wersję automatycznie za pośrednictwem codziennych aktualizacji automatycznych. Nie wymaga to żadnych działań ze strony użytkownika. Jeśli chcesz zainstalować system Windows 10 od nowa, najnowszy instalator możesz pobrać z witryny internetowej produktów zabezpieczających firmy F-Secure. Wersja tego artykułu w języku angielskim
Wyświetl pełny artykuł
Uwaga: Instrukcje dotyczące poszczególnych wersji systemu Windows mogą się minimalnie różnić. Kliknij opcje Start > Panel sterowania. Kliknij pozycję Programy i funkcje (w systemie Windows 10, 8 lub 7) albo Odinstaluj program (w systemie Windows Vista). Znajdź produkt zabezpieczający, który chcesz usunąć. Kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Odinstaluj/Zmień. Pojawi się komunikat funkcji Kontrola konta użytkownika. W razie potrzeby wpisz dane logowania administratora i kliknij przycisk Tak. Po wyświetleniu okna konfiguracji postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby odinstalować produkt zabezpieczający. Po wyświetleniu monitu uruchom ponownie komputer, aby całkowicie odinstalować produkt. Informacje pokrewne Jak ręcznie usunąć z komputera Mac produkty zabezpieczające powodujące konflikt? Wersja tego artykułu w języku angielskim
Wyświetl pełny artykuł
Znajdź i wykonaj instrukcje odinstalowywania udostępnione przez dostawcę oprogramowania. Zwykle większość dostawców umieszcza aplikację do odinstalowywania na obrazie dysku instalacyjnego (*.dmg) lub wraz z aplikacją główną w folderze Programy. Możesz spróbować wykonać następujące czynności: Otwórz folder Finder > Programy. Znajdź folder produktu zabezpieczającego, który chcesz usunąć. Otwórz folder i dwukrotnie kliknij aplikację do odinstalowywania wewnątrz folderu (jeśli istnieje). Potwierdź chęć odinstalowania produktu. W oknie Uwierzytelnianie wpisz dane logowania administratora i kliknij przycisk OK. Po wyświetleniu monitu uruchom ponownie komputer, aby dokończyć odinstalowywanie produktu. Informacje pokrewne Jak ręcznie usunąć z komputera PC produkty zabezpieczające powodujące konflikt? Wersja tego artykułu w języku angielskim
Wyświetl pełny artykuł
Jeśli podczas przeglądania Internetu wyświetlane są niechciane okna podręczne lub podczas pracy na komputerze można zauważyć podejrzane aktywności, to istnieje możliwość, że na komputerze działa oprogramowanie reklamowe. Produkt firmy F-Secure powinien automatycznie usunąć z komputera oprogramowanie reklamowe. Dla pewności zalecamy uruchomienie skanowania w poszukiwaniu wirusów i oprogramowania szpiegującego. Kliknij ikonę produktu na pasku zadań systemu, aby otworzyć główny interfejs użytkownika. Kliknij opcję Skanowanie w poszukiwaniu wirusów i poczekaj na zakończenie skanowania. Jeśli produkt firmy F-Secure nie wykrył oprogramowania reklamowego, wyślij do nas próbkę za pośrednictwem strony przesyłania próbek. Informacje pokrewne Opis zagrożenia: oprogramowanie reklamowe Jak przesyłać próbki do firmy F-Secure? Wersja tego artykułu w języku angielskim
Wyświetl pełny artykuł
Firma F-Secure podpisuje cyfrowo pakiety instalatora i pliki binarne przy użyciu certyfikatów do podpisywania kodu uzyskanych z zaufanych urzędów...
Wyświetl pełny artykuł
Zaleca się używanie tylko jednego produktu zabezpieczającego na komputerze. Produkt zabezpieczający firmy F-Secure musi otworzyć plik, aby go przeskanować. Jeśli inny produkt zabezpieczający próbuje otworzyć ten sam plik w tym samym czasie, musi poczekać na zwolnienie pliku przez pierwszy produkt. Często powoduje to problemy, na przykład niepoprawne uruchamianie się programów lub awarie całego systemu. Nasz produkt zabezpieczający automatycznie wykrywa i usuwa produkty zabezpieczające i zapory większości producentów oprogramowania antywirusowego podczas instalacji. Jednak stale są wydawane nowe wersje produktów zabezpieczających, a firma F-Secure potrzebuje czasu na przygotowanie narzędzia do odinstalowywania każdej z nich. Z tego względu zalecamy ręczne usunięcie wszystkich programów zabezpieczających i zapór przed zainstalowaniem na urządzeniu produktów zabezpieczających firmy F-Secure. Informacje pokrewne Jak ręcznie usunąć produkty zabezpieczające powodujące konflikt na komputerze PC? Jak ręcznie usunąć produkty zabezpieczające powodujące konflikt na komputerze Mac? Wersja tego artykułu w języku angielskim
Wyświetl pełny artykuł
Aby zapisać raport skanowania w pliku: Otwórz produkt zabezpieczający firmy F-Secure. Kliknij opcję Skanowanie w poszukiwaniu wirusów, aby rozpocząć skanowanie. Po zakończeniu skanowania kliknij przycisk Wyświetl raport skanowania. Spowoduje to otwarcie raportu w formacie HTML w domyślnej przeglądarce. Aby zapisać raport w pliku, kliknij stronę prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Zapisz jako.... Wpisz opisową nazwę dla pliku i zapisz go. Następnie możesz wysłać ten plik do analizy w firmie F-Secure. Wersja tego artykułu w języku angielskim
Wyświetl pełny artykuł
Aby utworzyć dzienniki w celu wykrywania obecności złośliwych plików, uruchom dwa narzędzia:
Wyświetl pełny artykuł
Jeśli musisz przesłać pliki z kwarantanny do dodatkowej analizy, wykonaj czynności opisane poniżej.
Wyświetl pełny artykuł
W tej tabeli przedstawiono funkcje dostępne w produktach F-Secure dla klientów indywidualnych.
Wyświetl pełny artykuł
Na stronie logowania w usłudze My F-Secure kliknij łącze Zarejestruj się teraz.
Wyświetl pełny artykuł
Na stronie My F-Secure możesz wyświetlać szczegóły swojej subskrypcji (okres subskrypcji, liczbę pozostałych dni i liczbę wolnych licencji). Aby...
Wyświetl pełny artykuł
Zostanie otwarta strona Subskrypcja, na której możesz wyświetlać informacje dotyczące Twojej subskrypcji, zarządzać liczbą chronionych urządzeń,...
Wyświetl pełny artykuł
Aby wyświetlić i edytować informacje o Twoim koncie:
Wyświetl pełny artykuł
Możesz udostępnić swoją subskrypcję znajomym i członkom rodziny (użytkownikom podrzędnym), zapraszając ich do grupy My F-Secure.Te osoby będą mogły...
Wyświetl pełny artykuł
Uwaga: Jeśli usuniesz użytkownika, jego urządzenia nie będą już chronione.
Wyświetl pełny artykuł
Uwaga: Usunięcie licencji z urządzenia nie powoduje odinstalowania z niego produktu firmy F-Secure. Produkt musisz odinstalować ręcznie na danym...
Wyświetl pełny artykuł
Na stronie logowania portalu My F-Secure kliknij łącze Nie pamiętasz hasła?.
Wyświetl pełny artykuł
Musisz zarejestrować się w portalu My F-Secure, ponieważ potrzebujesz ważnego konta, aby włączyć ochronę urządzeń w usłudze F-Secure SAFE lub F-Secure...
Wyświetl pełny artykuł
Usługa My F-Secure to Twoje centrum zabezpieczeń. To portal zarządzania wszystkimi urządzeniami chronionymi w ramach subskrypcji F-Secure SAFE i...
Wyświetl pełny artykuł
Jeśli podczas kupowania pierwszej subskrypcji wybierzesz opcję automatycznego odnawiania, subskrypcja i licencje będą automatycznie odnawiane po...
Wyświetl pełny artykuł
Narzędzie do odinstalowywania dla komputerów Mac pozwala usuwać programy F-Secure Anti-Virus for Mac, F-Secure Mac Protection i F-Secure SAFE. Uwaga:...
Wyświetl pełny artykuł
Narzędzie do odinstalowywania usuwa następujące programy z komputera: F-Secure SAFE (17.x, 16.x, 15.x) Computer Protection 17.1 F-Secure FREEDOME...
Wyświetl pełny artykuł
Nasz zespół obsługi klienta może poprosić Cię o utworzenie pliku FSDIAG i wysłanie go do zespołu pomocy technicznej. Jeśli rozmiar pliku FSDIAG...
Wyświetl pełny artykuł
Korzystając z naszej strony przesyłania próbek (Submit a Sample — SAS), możesz poinformować nas o podejrzanych elementach, które napotkasz w Internecie. Przesłane próbki są sprawdzane przez naszych analityków, którzy w razie potrzeby aktualizują bazy danych za pomocą zgromadzonych w ten sposób informacji. Aby przesłać próbkę, wykonaj następujące czynności: Otwórz naszą stronę przesyłania próbek. Jeśli chcesz przesłać próbkę pliku, wybierz kartę File Sample (Próbka pliku). Kliknij przycisk Browse (Przeglądaj) i dołącz plik z próbką. Aby przesłać próbkę dostępną pod adresem URL, wybierz kartę URL Sample (Próbka URL) i wpisz odpowiedni adres URL w polu Suspicious URL (Podejrzany adres URL). Zaznacz pole I want to give more details about this sample and to be notified of the analysis results (Chcę podać więcej informacji o tej próbce i otrzymać powiadomienie o wynikach), aby wprowadzić dodatkowe informacje i otrzymać powiadomienie z wynikami analizy przesłanego pliku lub próbki dostępnej pod wskazanym adresem URL. Wpisz weryfikacyjny kod Captcha. Kliknij przycisk Prześlij. Informacje pokrewne Tworzenie archiwów ZIP chronionych hasłem Zapisywanie raportu skanowania w pliku Zapisywanie spamu, prawidłowych wiadomości lub wiadomości typu phishing w pliku Sprawdzanie, czy oprogramowanie zabezpieczające ma zainstalowane najnowsze aktualizacje Wersja tego artykułu w języku angielskim
Wyświetl pełny artykuł
Jeśli próbka przygotowana do przesłania ma więcej niż 30 MB, możesz ją przesłać za pośrednictwem naszego serwera FTP. Umieść próbki w skompresowanym i zabezpieczonym hasłem archiwum Zip. Ochrona hasłem jest wymagana ze względów bezpieczeństwa. Użyj hasła infected . Otwórz Eksplorator Windows lub program Finder (na komputerze Mac) i wklej następujący odnośnik na pasku adresu: ftp://ftp.f-secure.com/incoming Przeciągnij i upuść pliki, aby przesłać je na serwer FTP. Następnie otwórz stronę przesyłania próbek (Submit a Sample — SAS) i prześlij plik tekstowy zawierający nazwy plików umieszczonych na serwerze FTP. Zaznacz pole I want to give more details about this sample and to be notified of the analysis results (Chcę podać więcej informacji o tej próbce i otrzymać powiadomienie o wynikach), a następnie wypełnij pozostałe pola odpowiednimi informacjami, które ułatwią naszym analitykom zbadanie problemu. Kliknij opcję Submit sample file (Prześlij plik z próbką). Zostanie wygenerowany identyfikator zgłoszenia, który otrzymasz w wiadomości e-mail. Analityk odpowie na Twoje zgłoszenie po jego zbadaniu. Informacje pokrewne Tworzenie archiwów ZIP chronionych hasłem Zapisywanie raportu skanowania w pliku Zapisywanie spamu, prawidłowych wiadomości lub wiadomości typu phishing w pliku Sprawdzanie, czy oprogramowanie zabezpieczające ma zainstalowane najnowsze aktualizacje Wersja tego artykułu w języku angielskim
Wyświetl pełny artykuł
Ten artykuł dotyczy wszystkich produktów firmy F-Secure przeznaczonych dla urządzeń przenośnych, na przykład: F-Secure SAFE Mobile Security Freedome Key Booster AdBlocker Produkty firmy F-Secure przeznaczone dla urządzeń przenośnych można zainstalować i używać ich na urządzeniach zmodyfikowanych metodą jailbreak, ale firma F-Secure nie zapewnia pomocy technicznej w przypadku takich urządzeń. Zmodyfikowanie urządzenia metodą jailbreak może obniżyć poziom zabezpieczeń systemu operacyjnego. Z tego powodu urządzenie nie będzie w pełni chronione przez produkty firmy F-Secure. Wersja tego artykułu w języku angielskim
Wyświetl pełny artykuł
Program Microsoft .NET Framework 4.7.2 jest wymagany do uruchamiania aplikacji w środowiskach systemu Windows. Produkty firmy F-Secure, takie jak...
Wyświetl pełny artykuł
Zalecamy skonfigurowanie tej funkcji na komputerze PC lub Mac.
Wyświetl pełny artykuł
Po wyłączeniu weryfikacji dwuetapowej na koncie My F-Secure podczas logowania nie będzie trzeba podawać kodu zabezpieczeń.
Wyświetl pełny artykuł
Po skonfigurowaniu weryfikacji dwuetapowej w usłudze My F-Secure wykonaj następujące czynności, aby pobrać kody odzyskiwania.
Wyświetl pełny artykuł
Włączono uwierzytelnianie dwuetapowe w usłudze My F-Secure, ale bez dostępu do telefonu komórkowego nie można utworzyć kodu uwierzytelniającego przy...
Wyświetl pełny artykuł
Subskrypcja produktu może być nadal wygasła z wielu powodów.Niezgodność produktu i subskrypcjiByć może przy odnawianiu wybrano inny produkt firmy...
Wyświetl pełny artykuł
Weryfikacja dwuetapowa to funkcja, która umożliwia skuteczniejsze zabezpieczenie konta My F-Secure. Dzięki tej dodatkowej warstwie nikt nie może...
Wyświetl pełny artykuł
W tym artykule omówiono zalecenia firmy F-Secure dotyczące wykluczeń we wszystkich produktach ochrony punktów końcowych firmy F-Secure, takich jak...
Wyświetl pełny artykuł
Jeśli uważasz, że nie potrzebujesz już konta My F-Secure, możesz poprosić o jego trwałe usunięcie. W tym celu skontaktuj się z zespołem pomocy za...
Wyświetl pełny artykuł
Jeśli produkt firmy F-Secure został kupiony od jednego z oficjalnych partnerów firmy F-Secure w zakresie handlu elektronicznego (tylko Cleverbridge i...
Wyświetl pełny artykuł
Ważne: Twoja subskrypcja wygaśnie dzisiaj, a Twoje urządzenia nie będą już chronione. Jeśli masz automatycznie odnawianą subskrypcję, nie zostanie ona...
Wyświetl pełny artykuł
Spowoduje to anulowanie funkcji automatycznego odnawiania. Twoja subskrypcja pozostanie ważna i aktywna do czasu wygaśnięcia bieżącej subskrypcji.
Wyświetl pełny artykuł
W portalu F-Secure możesz zmienić ustawienia konta, na przykład hasło, weryfikację dwuetapową, imię i nazwisko, automatyczne odnawianie czy...
Wyświetl pełny artykuł
Aby zaktualizować lub zmienić adres e-mail służący do logowania się na konto usługi My F-Secure, wykonaj następujące czynności: Zaloguj sie w usłudze...
Wyświetl pełny artykuł
Przyjmuje się, że aktualizacje stają się przestarzałe po siedmiu dniach. Należy pamiętać o regularnej aktualizacji bazy danych definicji wirusów,...
Wyświetl pełny artykuł