Typowe tematy

Sortuj według:
Usługa My F-Secure to Twoje centrum zabezpieczeń. To portal zarządzania wszystkimi urządzeniami chronionymi w ramach subskrypcji F-Secure SAFE i...
Wyświetl pełny artykuł
Musisz zarejestrować się w portalu My F-Secure, ponieważ potrzebujesz ważnego konta, aby włączyć ochronę urządzeń w usłudze F-Secure SAFE lub F-Secure...
Wyświetl pełny artykuł
Na stronie My F-Secure możesz wyświetlać szczegóły swojej subskrypcji (okres subskrypcji, liczbę pozostałych dni i liczbę wolnych licencji). Aby...
Wyświetl pełny artykuł
Na stronie logowania w usłudze My F-Secure kliknij łącze Zarejestruj się teraz.
Wyświetl pełny artykuł
Zaleca się używanie tylko jednego produktu zabezpieczającego na komputerze. Produkt zabezpieczający firmy F-Secure musi otworzyć plik, aby go przeskanować. Jeśli inny produkt zabezpieczający próbuje otworzyć ten sam plik w tym samym czasie, musi poczekać na zwolnienie pliku przez pierwszy produkt. Często powoduje to problemy, na przykład niepoprawne uruchamianie się programów lub awarie całego systemu. Nasz produkt zabezpieczający automatycznie wykrywa i usuwa produkty zabezpieczające i zapory większości producentów oprogramowania antywirusowego podczas instalacji. Jednak stale są wydawane nowe wersje produktów zabezpieczających, a firma F-Secure potrzebuje czasu na przygotowanie narzędzia do odinstalowywania każdej z nich. Z tego względu zalecamy ręczne usunięcie wszystkich programów zabezpieczających i zapór przed zainstalowaniem na urządzeniu produktów zabezpieczających firmy F-Secure. Informacje pokrewne Jak ręcznie usunąć produkty zabezpieczające powodujące konflikt na komputerze PC? Jak ręcznie usunąć produkty zabezpieczające powodujące konflikt na komputerze Mac? Wersja tego artykułu w języku angielskim
Wyświetl pełny artykuł
Uwaga: Instrukcje dotyczące poszczególnych wersji systemu Windows mogą się minimalnie różnić. Kliknij opcje Start > Panel sterowania. Kliknij pozycję Programy i funkcje (w systemie Windows 10, 8 lub 7) albo Odinstaluj program (w systemie Windows Vista). Znajdź produkt zabezpieczający, który chcesz usunąć. Kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Odinstaluj/Zmień. Pojawi się komunikat funkcji Kontrola konta użytkownika. W razie potrzeby wpisz dane logowania administratora i kliknij przycisk Tak. Po wyświetleniu okna konfiguracji postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby odinstalować produkt zabezpieczający. Po wyświetleniu monitu uruchom ponownie komputer, aby całkowicie odinstalować produkt. Informacje pokrewne Jak ręcznie usunąć z komputera Mac produkty zabezpieczające powodujące konflikt? Wersja tego artykułu w języku angielskim
Wyświetl pełny artykuł
W tej tabeli przedstawiono funkcje dostępne w produktach F-Secure dla klientów indywidualnych.
Wyświetl pełny artykuł
Możesz udostępnić swoją subskrypcję znajomym i członkom rodziny (użytkownikom podrzędnym), zapraszając ich do grupy My F-Secure.Te osoby będą mogły...
Wyświetl pełny artykuł
Znajdź i wykonaj instrukcje odinstalowywania udostępnione przez dostawcę oprogramowania. Zwykle większość dostawców umieszcza aplikację do odinstalowywania na obrazie dysku instalacyjnego (*.dmg) lub wraz z aplikacją główną w folderze Programy. Możesz spróbować wykonać następujące czynności: Otwórz folder Finder > Programy. Znajdź folder produktu zabezpieczającego, który chcesz usunąć. Otwórz folder i dwukrotnie kliknij aplikację do odinstalowywania wewnątrz folderu (jeśli istnieje). Potwierdź chęć odinstalowania produktu. W oknie Uwierzytelnianie wpisz dane logowania administratora i kliknij przycisk OK. Po wyświetleniu monitu uruchom ponownie komputer, aby dokończyć odinstalowywanie produktu. Informacje pokrewne Jak ręcznie usunąć z komputera PC produkty zabezpieczające powodujące konflikt? Wersja tego artykułu w języku angielskim
Wyświetl pełny artykuł
Uwaga: Usunięcie licencji z urządzenia nie powoduje odinstalowania z niego produktu firmy F-Secure. Produkt musisz odinstalować ręcznie na danym...
Wyświetl pełny artykuł
W portalu F-Secure możesz zmienić ustawienia konta, na przykład hasło, weryfikację dwuetapową, imię i nazwisko, automatyczne odnawianie czy...
Wyświetl pełny artykuł
Aby wyświetlić i edytować informacje o Twoim koncie:
Wyświetl pełny artykuł
Aby zaktualizować lub zmienić adres e-mail służący do logowania się na konto usługi My F-Secure, wykonaj następujące czynności: Zaloguj sie w usłudze...
Wyświetl pełny artykuł
Zostanie otwarta strona Subskrypcja, na której możesz wyświetlać informacje dotyczące Twojej subskrypcji, zarządzać liczbą chronionych urządzeń,...
Wyświetl pełny artykuł
Spowoduje to anulowanie funkcji automatycznego odnawiania. Twoja subskrypcja pozostanie ważna i aktywna do czasu wygaśnięcia bieżącej subskrypcji.
Wyświetl pełny artykuł
Na stronie logowania portalu My F-Secure kliknij łącze Nie pamiętasz hasła?.
Wyświetl pełny artykuł
Jeśli uważasz, że nie potrzebujesz już konta My F-Secure, możesz poprosić o jego trwałe usunięcie. W tym celu skontaktuj się z zespołem pomocy za...
Wyświetl pełny artykuł
Ważność moich licencji na usługę F-Secure SAFE (lub F-Secure TOTAL) wkrótce wygasa, ale po zalogowaniu się w usłudze My F-Secure nie widzę opcji...
Wyświetl pełny artykuł
Ważne: Twoja subskrypcja wygaśnie dzisiaj, a Twoje urządzenia nie będą już chronione. Jeśli masz automatycznie odnawianą subskrypcję, nie zostanie ona...
Wyświetl pełny artykuł
Jeśli podczas kupowania pierwszej subskrypcji wybierzesz opcję automatycznego odnawiania, subskrypcja i licencje będą automatycznie odnawiane po...
Wyświetl pełny artykuł
Jeśli produkt firmy F-Secure został kupiony od jednego z oficjalnych partnerów firmy F-Secure w zakresie handlu elektronicznego (tylko Cleverbridge i...
Wyświetl pełny artykuł
Uwaga: Jeśli usuniesz użytkownika, jego urządzenia nie będą już chronione.
Wyświetl pełny artykuł
Subskrypcja produktu może być nadal wygasła z wielu powodów.Niezgodność produktu i subskrypcjiByć może przy odnawianiu wybrano inny produkt firmy...
Wyświetl pełny artykuł
Po skonfigurowaniu weryfikacji dwuetapowej w usłudze My F-Secure wykonaj następujące czynności, aby pobrać kody odzyskiwania.
Wyświetl pełny artykuł
Zalecamy skonfigurowanie tej funkcji na komputerze PC lub Mac.
Wyświetl pełny artykuł
Po wyłączeniu weryfikacji dwuetapowej na koncie My F-Secure podczas logowania nie będzie trzeba podawać kodu zabezpieczeń.
Wyświetl pełny artykuł
Weryfikacja dwuetapowa to funkcja, która umożliwia skuteczniejsze zabezpieczenie konta My F-Secure. Dzięki tej dodatkowej warstwie nikt nie może...
Wyświetl pełny artykuł
Włączono uwierzytelnianie dwuetapowe w usłudze My F-Secure, ale bez dostępu do telefonu komórkowego nie można utworzyć kodu uwierzytelniającego przy...
Wyświetl pełny artykuł