Zapisywanie raportu skanowania w pliku

Podsumowanie

 

W tym artykule opisano, jak zapisać raport skanowania w pliku.

 

Opis

 

Czasami trzeba wysłać raport skanowania do analizy w firmie F-Secure. Aby zapisać raport skanowania w pliku, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

 

Zapisywanie raportu skanowania w pliku

 

Aby zapisać raport skanowania w pliku, wykonaj te czynności:

 

  1. Uruchom skanowanie w używanym produkcie antywirusowym firmy F-Secure. Po ukończeniu skanowania zostanie wyświetlona strona podobna do następującej (w zależności od używanego produktu):

    scan_report.PNG

  2. Kliknij przycisk Pokaż raport, aby wyświetlić szczegółowy raport:

    scan_report2.PNG

  3. Aby zapisać raport w pliku, wybierz opcje Plik > Zapisz jako, przejdź do folderu, w którym chcesz ten raport zapisać, wpisz dla niego nazwę i zapisz go.
  4. Następnie możesz wysłać ten plik do analizy w firmie F-Secure.

Wersja tego artykułu w języku angielskim

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Historia wersji
Nr wersji
5 z 5
Ostatnia aktualizacja:
‎25-05-2016 09:58 AM
Zaktualizowano przez: