Nie mogę znaleźć przycisku odnowienia subskrypcji w usłudze My F-Secure

Objawy

Ważność moich licencji na usługę F-Secure SAFE (lub F-Secure TOTAL) wkrótce wygasa, ale po zalogowaniu się w usłudze My F-Secure nie widzę opcji umożliwiające odnowienie tych licencji.

Diagnoza

Przycisk Odnów teraz nie jest jeszcze widoczny na Twoim koncie w usłudze My F-Secure.

Rozwiązanie

Przycisk Odnów teraz pojawia się w usłudze My F-Secure, gdy zostanie spełniony dowolny z tych warunków:
  • Pozostało 45 dni lub mniej do wygaśnięcia licencji produktu kupionych online.
  • Pozostało 30 dni lub mniej do wygaśnięcia licencji produktu kupionych w sklepie detalicznym lub aktywowanych przy użyciu kodu.

Gdy przycisk Odnów teraz zostanie udostępniony, zaloguj się na swoje konto w usłudze My F-Secure, aby odnowić licencje.

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Historia wersji
Nr wersji
8 z 8
Ostatnia aktualizacja:
‎11-10-2019 01:37 PM
Zaktualizowano przez: