Mam skonfigurowane uwierzytelnianie dwuetapowe w usłudze My F-Secure i nie mogę się zalogować. Co zrobić?

Objawy

Czasami nie można uzyskać dostępu do usługi My F-Secure przy użyciu mobilnej aplikacji do uwierzytelniania zainstalowanej na urządzeniu przenośnym, jeśli na przykład zgubiono telefon lub jest on uszkodzony.

Diagnoza

Włączono uwierzytelnianie dwuetapowe w usłudze My F-Secure, ale bez dostępu do telefonu komórkowego nie można utworzyć kodu uwierzytelniającego przy użyciu mobilnej aplikacji do uwierzytelniania na urządzeniu przenośnym.

Rozwiązanie

Zaloguj się w usłudze My F-Secure przy użyciu kodów odzyskiwania, które zostały utworzone podczas konfigurowania uwierzytelniania dwuetapowego w tej usłudze.

Uwaga: Jeśli skonfigurowano uwierzytelnianie dwuetapowe w usłudze My F-Secure, kody odzyskiwania pozwalają awaryjnie uzyskać dostęp do konta. Jeśli nie masz tych kodów, nie będziesz w stanie zalogować się na koncie.

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Historia wersji
Nr wersji
8 z 8
Ostatnia aktualizacja:
‎11-10-2019 01:38 PM
Zaktualizowano przez: