Jak zwolnić licencję z poziomu usługi My F-Secure?

  1. Zaloguj sie w usłudze My F-Secure.
  2. Na stronie My F-Secure wybierz użytkownika, którego licencję chcesz zwolnić.
  3. Pod nazwą użytkownika zobaczysz listę chronionych urządzeń. Kliknij urządzenie, z którego chcesz zwolnić licencję. Pojawi się okno z podstawowymi informacjami o urządzeniu.
  4. Kliknij przycisk Zwolnij licencję. Licencja zostanie zwolniona i możesz ją przypisać do innego urządzenia.

Uwaga: Usunięcie licencji z urządzenia nie powoduje odinstalowania z niego produktu firmy F-Secure. Produkt musisz odinstalować ręcznie na danym urządzeniu.

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Historia wersji
Nr wersji
7 z 7
Ostatnia aktualizacja:
‎11-10-2019 01:46 PM
Zaktualizowano przez:
 
Etykiety (2)