Jak zmienić adres e-mail służący do logowania się na konto usługi My F-Secure?

Aby zaktualizować lub zmienić adres e-mail służący do logowania się na konto usługi My F-Secure, wykonaj następujące czynności:
  1. Zaloguj sie w usłudze My F-Secure.
  2. Po zalogowaniu się wybierz pozycję <Twoja nazwa> > Ustawienia konta.
  3. Dodaj lub zmień swój adres e-mail w polu Twój adres e-mail usługi F-Secure.
  4. Kliknij pozycję Zapisz zmiany.

Twój adres e-mail służący do logowania się na konto usługi My F-Secure został zmieniony. Od tego czasu w celu zalogowania się do swojego konta należy używać nowego adresu e-mail.

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Historia wersji
Nr wersji
9 z 9
Ostatnia aktualizacja:
‎11-10-2019 01:33 PM
Zaktualizowano przez:
 
Etykiety (2)