Jak zapisać raport skanowania w pliku?

Aby zapisać raport skanowania w pliku:

  1. Otwórz produkt zabezpieczający firmy F-Secure.
  2. Kliknij opcję Skanowanie w poszukiwaniu wirusów, aby rozpocząć skanowanie.
  3. Po zakończeniu skanowania kliknij przycisk Wyświetl raport skanowania. Spowoduje to otwarcie raportu w formacie HTML w domyślnej przeglądarce.
  4. Aby zapisać raport w pliku, kliknij stronę prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Zapisz jako....
  5. Wpisz opisową nazwę dla pliku i zapisz go.
  6. Następnie możesz wysłać ten plik do analizy w firmie F-Secure.

Wersja tego artykułu w języku angielskim

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Historia wersji
Nr wersji
6 z 6
Ostatnia aktualizacja:
‎11-10-2019 01:46 PM
Zaktualizowano przez:
 
Etykiety (1)