Jak usunąć znajomą osobę lub członka rodziny z grupy My F-Secure?

  1. Zaloguj sie w usłudze My F-Secure.
  2. Na stronie My F-Secure kliknij użytkownika podrzędnego, którego chcesz usunąć z grupy My F-Secure. Użytkownik zostanie wybrany i znajdzie się po środku ekranu.
  3. Ponownie kliknij użytkownika, aby wyświetlić okno z podstawowymi informacjami o tym użytkowniku.
  4. Kliknij łącze Usuń z grupy My F-Secure. Zostanie wyświetlone okno Usuń z grupy.
  5. Kliknij przycisk Usuń.

Uwaga: Jeśli usuniesz użytkownika, jego urządzenia nie będą już chronione.

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Historia wersji
Nr wersji
6 z 6
Ostatnia aktualizacja:
‎11-10-2019 01:47 PM
Zaktualizowano przez:
 
Etykiety (2)