Jak ręcznie usunąć z komputera Mac produkty zabezpieczające powodujące konflikt?

Znajdź i wykonaj instrukcje odinstalowywania udostępnione przez dostawcę oprogramowania. Zwykle większość dostawców umieszcza aplikację do odinstalowywania na obrazie dysku instalacyjnego (*.dmg) lub wraz z aplikacją główną w folderze Programy. Możesz spróbować wykonać następujące czynności:

  1. Otwórz folder Finder > Programy.
  2. Znajdź folder produktu zabezpieczającego, który chcesz usunąć. Otwórz folder i dwukrotnie kliknij aplikację do odinstalowywania wewnątrz folderu (jeśli istnieje).
  3. Potwierdź chęć odinstalowania produktu. W oknie Uwierzytelnianie wpisz dane logowania administratora i kliknij przycisk OK.
  4. Po wyświetleniu monitu uruchom ponownie komputer, aby dokończyć odinstalowywanie produktu.

Wersja tego artykułu w języku angielskim

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Historia wersji
Nr wersji
5 z 5
Ostatnia aktualizacja:
‎11-10-2019 01:44 PM
Zaktualizowano przez:
 
Etykiety (2)