Jak przesyłać próbki do firmy F-Secure?

Korzystając z naszej strony przesyłania próbek (Submit a Sample — SAS), możesz poinformować nas o podejrzanych elementach, które napotkasz w Internecie. Przesłane próbki są sprawdzane przez naszych analityków, którzy w razie potrzeby aktualizują bazy danych za pomocą zgromadzonych w ten sposób informacji. Aby przesłać próbkę, wykonaj następujące czynności:

  1. Otwórz naszą stronę przesyłania próbek.
    1. Jeśli chcesz przesłać próbkę pliku, wybierz kartę File Sample (Próbka pliku). Kliknij przycisk Browse (Przeglądaj) i dołącz plik z próbką.
    2. Aby przesłać próbkę dostępną pod adresem URL, wybierz kartę URL Sample (Próbka URL) i wpisz odpowiedni adres URL w polu Suspicious URL (Podejrzany adres URL).
  2. Zaznacz pole I want to give more details about this sample and to be notified of the analysis results (Chcę podać więcej informacji o tej próbce i otrzymać powiadomienie o wynikach), aby wprowadzić dodatkowe informacje i otrzymać powiadomienie z wynikami analizy przesłanego pliku lub próbki dostępnej pod wskazanym adresem URL.
  3. Wpisz weryfikacyjny kod Captcha.
  4. Kliknij przycisk Prześlij.

Wersja tego artykułu w języku angielskim

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Historia wersji
Nr wersji
8 z 8
Ostatnia aktualizacja:
‎11-10-2019 01:39 PM
Zaktualizowano przez:
 
Etykiety (1)