Jak można sprawdzić używaną wersję systemu Windows?

Question

Jak można sprawdzić używaną wersję systemu Windows?

Answer

Wersję systemu operacyjnego można sprawdzić we właściwościach systemu Windows.

 

Aby sprawdzić właściwości systemu w systemie Microsoft Windows:

 

 1. Kliknij przycisk Start
 2. Kliknij polecenie Panel sterowania
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności: 
  • W systemie Windows 7/8: 
   1. Wybierz aplet System i zabezpieczenia.
   2. Kliknij pozycję System.
  • W systemie Windows Vista: 
   1. Wybierz kategorię Wydajność i konserwacja.
    Uwaga: na niektórych komputerach nie trzeba wykonywać tej czynności. 
   2. Kliknij pozycję System. Zostanie otwarte okno Właściwości systemu. 
  • W systemie Windows XP: 
   1. Wybierz kategorię Wydajność i konserwacja.
    Uwaga: na niektórych komputerach nie trzeba wykonywać tej czynności.
   2. Kliknij dwukrotnie pozycję System. Zostanie otwarte okno Właściwości systemu.

Zostaną wyświetlone właściwości komputera, takie jak wersja systemu operacyjnego, informacje o procesorze i ilość pamięci RAM.

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Historia wersji
Nr wersji
3 z 3
Ostatnia aktualizacja:
‎25-05-2016 11:01 AM
Zaktualizowano przez: