Jak anulować automatyczne odnawianie subskrypcji?

Aby anulować automatyczne odnawianie subskrypcji:

  1. Zaloguj sie w usłudze My F-Secure.
  2. Na stronie My F-Secure wybierz pozycję Subskrypcja na górnym pasku.
  3. W obszarze Bieżąca subskrypcja wybierz pozycję Anuluj subskrypcję.
Spowoduje to anulowanie funkcji automatycznego odnawiania. Twoja subskrypcja pozostanie ważna i aktywna do czasu wygaśnięcia bieżącej subskrypcji.
Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Historia wersji
Nr wersji
6 z 6
Ostatnia aktualizacja:
‎19-02-2019 07:55 PM
Zaktualizowano przez:
 
Etykiety (2)