Czyszczenie folderu tymczasowego

Podsumowanie

 

W tym artykule opisaliśmy sposób czyszczenia folderu tymczasowego, który zawiera złośliwe oprogramowanie.

 

Opis

 

Często zainfekowane pliki i archiwa są wykrywane w folderach tymczasowych, które normalnie służą do krótkotrwałego przechowywania plików, na przykład na potrzeby instalacji. Takie foldery mogą znajdować się w różnych lokalizacjach, takich jak:

  • C:\Documents and Settings\<nazwa_użytkownika>\Local Settings\Temp
  • C:\Documents and Settings\Guest\Local Settings\Temp
  • C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp
  • C:\Użytkownicy\<nazwa_użytkownika>\AppData\Local\Temp (Windows Vista)

gdzie <nazwa_użytkownika> jest nazwą użytkownika systemu Windows.

 

Usuwanie infekcji

 

Upewnij się, że Eksplorator Windows jest skonfigurowany w celu wyświetlania wszystkich plików, w tym plików systemowych i ukrytych:

  1. W Eksploratorze Windows wybierz polecenie Opcje folderów dostępne w menu Narzędzia.
  2. Kliknij kartę Widok i wybierz opcję Pokaż ukryte pliki i foldery.

Aby opróżnić foldery tymczasowe:

  1. Otwórz folder tymczasowy, w którym infekcja została wykryta.
  2. Zaznacz wszystkie pliki i podfoldery, a następnie naciśnij klawisz Delete na klawiaturze albo wybierz polecenie Usuń w menu Plik.

Ostrzeżenie: Podczas usuwania plików należy zachować ostrożność i upewnić się, że usuwane są wyłącznie pliki z folderów tymczasowych. Usunięcie innych plików może uszkodzić system.

 

Wersja tego artykułu w języku angielskim

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Historia wersji
Nr wersji
5 z 5
Ostatnia aktualizacja:
‎26-05-2016 10:09 AM
Zaktualizowano przez: