Co to jest usługa My F-Secure?

Usługa My F-Secure to Twoje centrum zabezpieczeń. To portal zarządzania wszystkimi urządzeniami chronionymi w ramach subskrypcji F-Secure SAFE i F-Secure TOTAL oraz miejsce, w którym można włączyć ochronę różnych urządzeń.

Funkcje portalu My F-Secure:
  • Ochrona urządzeń
  • Ochrona urządzeń dzieci
  • Zapraszanie członków rodziny i znajomych do swojego kręgu
  • Sprawdzanie szczegółów konta i płatności

Korzystając z konta usługi My F-Secure, można dostosować zabezpieczenia do swoich potrzeb. Na przykład po dodaniu dzieci do grupy można skonfigurować Reguły rodzinne na należących do nich urządzeniach, dzięki czemu będą one mogły korzystać z Internetu w bezpiecznych granicach. Zaproszenie członka rodziny lub znajomego do swojej grupy to doskonały sposób na udostępnienie subskrypcji. Po zaproszeniu osoby do grupy jest dla niej tworzone konto usługi My F-Secure. Aby je aktywować, wystarczy się zalogować.

W portalu My F-Secure wybierz pozycję Aplikacje TOTAL na górnym pasku, aby rozpocząć zarządzanie dostępnymi produktami:
  • SAFE
  • FREEDOME VPN (dostępne tylko z subskrypcją F-Secure TOTAL)
  • KEY (dostępne tylko z subskrypcją F-Secure TOTAL)
  • SENSE (dostępne tylko z subskrypcją F-Secure TOTAL)

Oprócz zarządzania instalacjami produktów F-Secure portal udostępnia również wszystkie informacje związane z subskrypcjami. Na stronie głównej są wyświetlane informacje dotyczące daty wygaśnięcia subskrypcji oraz liczby dostępnych bezpłatnych licencji. Jeśli zbliża się data wygaśnięcia subskrypcji lub jeśli zabraknie licencji, za pomocą portalu możesz rozszerzyć swoją subskrypcję i/lub kopić więcej licencji.

Aby wyświetlić informacje dotyczące subskrypcji, na górnym pasku wybierz pozycję Subskrypcja.

Aby uzyskać dostęp do informacji dotyczących konta i ustawień powiadomień oraz aby móc edytować adres e-mail usługi F-Secure, na górnym pasku wybierz pozycję <Twoja nazwa> > Ustawienia konta.

Swoim kontem My F-Secure możesz też zarządzać na urządzeniach przenośnych, ponieważ interfejs portalu jest odpowiednio skalowany dla małych ekranów telefonów.

Zanim rozpoczniesz ochronę urządzeń przy użyciu usługi F-Secure SAFE lub F-Secure TOTAL, zarejestruj się w portalu My F-Secure i utwórz konto.

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Historia wersji
Nr wersji
12 z 12
Ostatnia aktualizacja:
‎11-10-2019 01:36 PM
Zaktualizowano przez:
 
Etykiety (2)