Inne produkty dla domu

Sortuj według:
Pytanie Jak używać narzędzia F-Secure Online Scanner? Odpowiedź Narzędzie F-Secure Online Scanner jest łatwe w użyciu — wystarczy kilka kliknięć:   Pobierz plik F-SecureOnlineScanner.exe na swój komputer. Kliknij plik, aby go uruchomić. Zostanie otwarte okno narzędzia F-Secure Online Scanner. Kliknij opcję Akceptuję — skanuj. Narzędzie F-Secure Online Scanner rozpocznie skanowanie komputera w poszukiwaniu szkodliwych elementów. Czasami w przypadku wykrycia zagrożenia narzędzie może poprosić o ponowne uruchomienie komputera. Skanowanie jest automatycznie wznawiane po ponownym uruchomieniu. Po zakończeniu skanowania wyświetlany jest raport. Narzędzie Online Scanner automatycznie umieszcza w kwarantannie wszystkie usunięte pliki. Aby zobaczyć zawartość kwarantanny, uruchom narzędzie Online Scanner i kliknij opcję Wyświetl kwarantannę.   Wersja tego artykułu w języku angielskim
Wyświetl pełny artykuł