Så här fungerar Freedome när det finns flera användarkonton på samma enhet

På grund av vissa begränsningar i operativsystemen fungerar allokering och konfiguration av Freedome-prenumerationer olika när flera användarkonton används från samma enhet. Nedan finns några scenarier där Freedome fungerar på andra sätt.

Windows och Mac

Anm: Meddelandena nedan berör alla versioner av Freedome for Windows och för versioner 2.x och ovan av Freedome for Mac.

  • Licensen delas mellan alla användarkonton. En prenumeration täcker alla användarkonton.
  • Inställningarna delas mellan alla användarkonton. Varje användare kan ändra inställningarna och aktivera eller inaktivera produkten.
  • När en VPN-anslutning redan är aktiv i ett användarkonto tas den här anslutningen i bruk av alla andra användarkonton på enheten.

Mac

Anm: Meddelandena nedan gäller endast för versioner 1.x av Mac.

  • Licenserna kan inte delas mellan olika konton. Det krävs en egen prenumeration för varje användarkonto.
  • Inställningarna delas inte mellan användarkonton. När ett användarkonto har Freedome öppet kan övriga användarkonton inte öppna Freedome till dess att den första användaren stänger Freedome eller loggar ut.
  • När en VPN-anslutning redan är aktiv i ett användarkonto tas den här anslutningen i bruk av alla andra användarkonton på enheten.

Android

  • Licenserna kan inte delas mellan olika konton. Det krävs en egen prenumeration för varje användarkonto.
  • Inställningarna delas inte mellan användarkonton. Alla användarkonton är oberoende av varandra och inställningarna och konfigurationen för ett visst användarkonto påverkar inte övriga användare på enheten.
  • Varje användarkonto är isolerat. VPN-anslutning delas inte med andra användare på enheten.

Anm: iPhone och iPad från Apple påverkas inte eftersom operativsystemet iOS inte har stöd för flera användarkonton.

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versionshistorik
Revidering #
6 av 6
Senaste uppdatering:
‎11-10-2019 07:59 AM
Uppdaterat av: