Respitperioder med FREEDOME-prenumerationer

När FREEDOME-prenumerationen löper ut och du vill byta till ett annat prenumerationsalternativ finns det scenarier där en respitperiod förhindrar dig från att ange din nya FREEDOME-prenumerationskod i produkten.

Scenario 1: Byte från Apple App Store F-Secure FREEDOME-prenumeration till F-Secure FREEDOME- eller TOTAL-prenumeration för flera plattformar (enbart iOS)

Respitperiodens längd beror på den ursprungliga Apple App Store-prenumerationstypen:

Apple App Store-prenumerationstyp Respitperiod
Prenumeration med månadsvis förnyelse 3 dagar
Prenumeration med årsvis förnyelse 7 dagar

Under den här perioden kan du inte aktivera FREEDOME med den nya prenumerationskoden förrän respitperioden är över. FREEDOME förblir dock fortfarande helt funktionellt även om prenumerationen visas som utgången.

Note: Apple App Store-prenumeration med automatisk förnyelse måste avslutas manuellt från Apple iTunes när du byter till en F-Secure FREEDOME- eller TOTAL-prenumeration för flera plattformar. Prenumerationen förnyas om den inte har avslutats manuellt. Mer information finns på Apples supportsidor.

Scenario 2: Byte från F-Secure TOTAL-prenumeration till F-Secure FREEDOME-prenumeration

När prenumerationen på F-Secure TOTAL går ut inleds en respitperiod på 9 dagar för att möjliggöra en vanlig förnyelse av prenumerationen på F-Secure TOTAL. Under den här respitperioden förblir FREEDOME utgånget och kan inte användas, såvida det inte förnyas som F-Secure TOTAL. Du kan byta och aktivera din prenumeration på F-Secure FREEDOME för flera plattformar när respitperioden är över.

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versionshistorik
Revidering #
5 av 5
Senaste uppdatering:
‎11-10-2019 07:58 AM
Uppdaterat av:
 
Etiketter (1)