Jag kan inte markera kryssrutan "Jag litar på den här applikationen" i FREEDOME VPN. Vad ska jag göra?

Symptom

Jag kan inte markera kryssrutan "Jag litar på den här applikationen" i FREEDOME-appen.

Diagnos

Det här problemet är relaterat till övriga appar som maskerar dialogrutan med kryssruta i FREEDOME. Exempelvis appar som Lux Brightness, Night Mode eller Twilight är kända för att de orsakar dylika problem.

Den här dialogrutan visas efter den första installationen eller en omstart.

Lösning

Om du stöter på det här problemet:

  1. Stäng alla appar som kanske körs i bakgrunden.
  2. Markera kryssutan Jag litar på den här applikationen och välj sedan OK.
Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versionshistorik
Revidering #
7 av 7
Senaste uppdatering:
‎02-12-2019 11:09 AM
Uppdaterat av:
 
Etiketter (3)