Finns det ett enskilt installationsprogram för F-Secure TOTAL?

Nej. F-Secure TOTAL består av två separata produkter, F-Secure SAFE och F-Secure FREEDOME, och du behöver installera båda produkterna. Du har fått länkar till installationsprogrammen för båda produkterna i välkomstmeddelandet i din e-post.

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versionshistorik
Revidering #
9 av 9
Senaste uppdatering:
‎13-09-2017 02:40 PM
Uppdaterat av:
 
Etiketter (1)