Er produktene i F-Secure TOTAL forskjellige fra de frittstående produktene?

Nei. Fra et teknisk synspunkt er det ingen forskjeller mellom produktene du får med F-Secure TOTAL, sammenlignet med de frittstående motpartene. Produktene som utgjør F-Secure TOTAL, nemlig F-Secure SAFE og F-Secure Freedome, har den samme programvaren.

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versjonslogg
Revidering #
7 av 7
Sist oppdatert:
‎13-09-2017 03:03 PM
Oppdatert av:
 
Etiketter (1)