Kan jag skapa ett WiFi-gästnätverk på SENSE?

Ja, du kan använda funktionen Gästnätverk för att skapa ett WiFi-gästnätverk på SENSE för dina besökare. Så här skapar du ett Wi-Fi-gästnätverk:

  1. Öppna appen F-Secure SENSE.
  2. Tryck på Mer på navigeringspanelen längst ned på skärmen.
  3. Tryck på Inställningar > Nätverk.
  4. Tryck på Penn-ikonen (redigera).
  5. Tryck på Gästnätverk och dra reglaget till på-läget.
  6. Du kan ange nätverksnamnen (2,4 GHz och 5 GHz) och lösenorden eller dölja nätverken separat.
  7. När du är klar trycker du på Tillbaka-knappen i skärmens övre vänstra hörn.
  8. På sidan Nätverk trycker du på Bock-ikonen.
  9. Tryck på Spara. Vänta några minuter medan SENSE tillämpar de nya inställningarna.
Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versionshistorik
Revidering #
4 av 4
Senaste uppdatering:
‎11-10-2019 03:29 PM
Uppdaterat av:
 
Etiketter (2)