Internett-forbindelsen mistes når Airtime Fairness er på

Symptomer

SENSE er koblet til en oppstrøms ruter via WiFi. I innstillingene til den oppstrøms ruteren har alternativet Airtime Fairness blitt aktivert. SENSE-ruterskjermen viser frakoblingssymbolet som betyr at Internett-forbindelsen til SENSE er nede.

Diagnose

Vi har testet dette med Sagemcom FAST3686-kabelmodemet, og det virker som SENSE ikke støtter at Airtime Fairness-alternativet er aktivert hvis SENSE er koblet til en oppstrøms ruter via WiFi.

Merk: Hvis imidlertid SENSE er koblet til ruteren med en Ethernet-kabel, fungerer Internett-forbindelsen uten problemer.

Løsning

Slik gjenoppretter du Internett-forbindelsen:

  • Deaktiver Airtime Fairness-innstillingen på den oppstrøms ruteren ELLER
  • Koble SENSE til den oppstrøms ruteren med en kabel.
Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versjonslogg
Revidering #
5 av 5
Sist oppdatert:
‎11-10-2019 03:26 PM
Oppdatert av:
 
Etiketter (3)