Hvordan legger jeg inn nettstedsunntak i SENSE

Hvis et nettsted som du vet er trygt, blir blokkert av SENSE, anbefaler vi sterkt at du sender URL-adressen til det problematiske nettstedet til Send et eksemplar-portalen for analyse. Du kan imidlertid hviteliste nettstedet midlertidig ved bruk av funksjonen Nettstedsunntak.

  1. Åpne F-Secure SENSE-appen på administrasjonsenheten din.
  2. Trykk på Mer i navigeringsruten nederst på skjermen.
  3. Trykk på Innstillinger > Beskyttelse.
  4. Trykk på Nettstedsunntak.
  5. Trykk på +-ikonet.
  6. Skriv inn URL-adressen til nettstedet du vil tillate i SENSE-nettverket.
  7. Trykk på Hake-ikonet for å lagre endringene.
Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versjonslogg
Revidering #
3 av 3
Sist oppdatert:
‎27-08-2018 03:13 AM
Oppdatert av:
 
Etiketter (2)