annuller
Viser resultater for 
Søg i stedet efter 
Mente du: 

Hvad betyder symbolerne på SENSE-routerens display?

I denne artikel beskrives, hvad de forskellige symboler på SENSE-routerens display betyder.

Display Hvad det betyder Gør følgende

Ingen lys

SENSE har ingen strøm. Kontroller, at SENSE-routeren er tilsluttet.
Displayets lysstyrke er for lav, eller displayet er slukket. Skift displayets lysstyrke fra appindstillingerne.

Hele displayet lyser

SENSE er ved at starte. Vent et par minutter. Hvis der ikke sker noget, skal du trække SENSE-routerens kabel ud og tilslutte det igen. Det er nødvendigt med en fabriksnulstilling, hvis problemet ikke blev løst.

Statiske firkanter

Pulserende firkanter

SENSE er klar til parring. Tryk på den blå knap bag på SENSE-routeren.
Pulserende forbindelse Internetforbindelse til SENSE er nede. Kontroller, om der er løse kabler, eller prøv at genstarte routeren.

Fire (4) tal

Parringskode. Den vises, når du har trykket på den blå parringsknap. Følg anvisningerne i SENSE-appen.

Roterende firkanter

SENSE forbinder eller bekræfter en handling udført af appen. Det kan tage et øjeblik. Følg anvisningerne i SENSE-appen.

Plustegn

Handling gennemført. Du behøver ikke foretag dig noget. Vær klar til næste trin.

Udråbstegn

SENSE er stødt på et problem. Kontroller SENSE-appen.

Opdaterer

SENSE opdaterer softwaren og genstarter automatisk. Hold SENSE-routeren tilsluttet, og følg anvisningerne i SENSE-appen.

Nulstil

SENSE-routeren blev nulstillet. Vent, indtil SENSE-routeren er genstartet, og opsæt den derefter.

Fabriksnulstilling

SENSE-routeren blev nulstillet og gendannet til fabriksindstillingerne.

Tid

Du er online og beskyttet. Nyd det!
Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versionshistorik
Ændring #
9 af 9
Sidste opdatering:
‎25-10-2017 11:47 AM
Opdateret af:
 
Mærkater (2)