Hur vet jag att mitt modem eller min router är kompatibel med F-Secure SENSE?

I allmänhet kräver inte inställningen av F-Secure SENSE några ändringar av inställningar i din router eller ditt modem, eftersom det är utformat för att fungera tillsammans med dem. F-Secure SENSE är kompatibelt med vanliga modem och routrar som finns tillgängliga på marknaden idag eller som du får från din internetleverantör.

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versionshistorik
Revidering #
11 av 11
Senaste uppdatering:
‎11-10-2019 03:21 PM
Uppdaterat av:
 
Etiketter (3)