Bruke F-Secure SENSE i andre land/regioner enn der produktet ble solgt

F-Secure SENSE er bare tilgjengelig for salg i utvalgte land for øyeblikket for ikke å komme i konflikt med myndigheters krav. Vi anbefaler derfor sterkt av SENSE-enheter bare bør brukes i landet eller regionen hvor de ble solgt, med unntak av EØS (Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet). SENSE-enheter som selges innenfor EØS, kan brukes i andre EØS-land.

Myndigheters krav omfatter, men er ikke begrenset til bestemmelser knyttet til radiofrekvenser, produktsikkerhet, farlige kjemikalier, avfallshåndtering, eksportkontroll og så videre.

Sjekk tilgjengeligheten av SENSE her.

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versjonslogg
Revidering #
3 av 3
Sist oppdatert:
‎13-12-2018 11:14 PM
Oppdatert av:
 
Etiketter (2)