Brug af F-Secure SENSE i et andet salgsland/-område

F-Secure SENSE er kun tilgængelig for salg i udvalgte lande i øjeblikket af hensyn til overholdelse af lovgivning. Vi anbefaler derfor kraftigt, at SENSE-enheder kun bruges i salgslandet eller -området, med undtagelse af EØS (Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde). SENSE-enheder, der er solgt inden for EØS, kan bruges i andre EØS-lande.

Overholdelse af lovgivning omfatter (men er ikke begrænset til) forskrifter angående radiofrekvens, produktsikkerhed, farlige kemikalier, affaldshåndtering, eksportkontrol osv.

Kontroller tilgængeligheden af SENSE her.

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versionshistorik
Ændring #
5 af 5
Sidste opdatering:
‎11-10-2019 03:22 PM
Opdateret af:
 
Mærkater (3)