Använda F-Secure SENSE i ett annat försäljningsland/en annan försäljningsregion

F-Secure SENSE kan för närvarande enbart köpas i utvalda länder av regelefterlevnadsskäl. Vi rekommenderar därför starkt att SENSE-enheter enbart används inom det land eller den region de säljs i, med undantag för EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). SENSE-enheter som säljs inom EES kan användas i andra EES-länder.

Regelefterlevnad omfattar (men är inte begränsad till) bestämmelser om radiofrekvens, produktsäkerhet, skadliga kemikalier, avfallshantering, exportkontroll och så vidare.

Kontrollera den aktuella tillgängligheten för SENSE här.

Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Versionshistorik
Revidering #
5 av 5
Senaste uppdatering:
‎11-10-2019 03:22 PM
Uppdaterat av:
 
Etiketter (3)