cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Android 8.0 Sense-admin 1.0.958 Samsung s 7

Highlighted
Executive Member

Android 8.0 Sense-admin 1.0.958 Samsung s 7

Mobiililaitteeseen on asennettu Sense-admin/ultralight.

Sovellus(Sense) ilmoittaa,että sille on tullut ilmoitus(punainen mylpyrä Sense-ikonin päällä)

 

-Mistä näkee mikä ilmoitus on(mistä on kysymys? ),sovelluksessa(Sense)  ei havaittavia uusia laitteita tms tai ultralight havaintoja(esim. haittaohjelmahavainto) 

-Miten ko. laitteen sovellusilmoitukset(android 8.0)  olisi hyvä asettaa että oleellisista Sense-ilmoituksista saisi tiedon.

1 ACCEPTED SOLUTION

Accepted Solutions
Executive Member

Re: Android 8.0 Sense-admin 1.0.958 Samsung s 7

Veikkaus on hyvä muttei "oikea",valitettavasti.Sense-versio on jo päivittynyt  ja mallia 1.0.966 ja "vika on hävinnyt tutkittaessa".Tuon Android(Oreo) 8.0:n sovellusilmoitukset eivät ilmeisesti ole oikein onnistuneet,eivät ainakaan ole minulle selkeästi vielä "auenneet"... 

2 REPLIES 2
FormerMember
Not applicable

Re: Android 8.0 Sense-admin 1.0.958 Samsung s 7

Veikkaan, että siellä on joko oikein tai väärintunnistunut laite, jolle sense mielestä saa myös sense appin asennettua mutta ei ole tällä hetkellä.

Executive Member

Re: Android 8.0 Sense-admin 1.0.958 Samsung s 7

Veikkaus on hyvä muttei "oikea",valitettavasti.Sense-versio on jo päivittynyt  ja mallia 1.0.966 ja "vika on hävinnyt tutkittaessa".Tuon Android(Oreo) 8.0:n sovellusilmoitukset eivät ilmeisesti ole oikein onnistuneet,eivät ainakaan ole minulle selkeästi vielä "auenneet"...