F-Secure SAFE

Sortuj według:
Question Nie mogę połączyć się z serwerem aktualizacji i/lub aktywować produktu F-Secure Mobile Security. Co mam  zrobić? Answer Zazwyczaj wyświetlany jest komunikat o błędzie z informacją, że aplikacja F-Secure Mobile Security nie może nawiązać wymaganego połączenia z serwerem aktualizacji lub weryfikacji. Może to być spowodowane nieprawidłowymi ustawieniami sieci. W rzadkich przypadkach może to wynikać z ograniczenia dostępu do połączenia przez operatora (usługodawcę). Innym powodem problemów mogą być nieprawidłowe ustawienia daty.   Aby rozwiązać problem z połączeniem:   Upewnij się, że w urządzeniu zainstalowano kartę SIM. Aktywację można także przeprowadzić za pośrednictwem sieci Wi-Fi. Sprawdź, czy ustawienia daty w telefonie są prawidłowe. Spróbuj nawiązać połączenie przez internetowy punkt dostępu operatora. Jeśli internetowy punkt dostępu nie został zdefiniowany, utwórz taki punkt dostępu z następującymi często używanymi wartościami:  Nazwa połączenia: Internet Nazwa punktu dostępu: Internet Aby sprawdzić stan połączenia przy użyciu przeglądarki na urządzeniu przenośnym, spróbuj przejść do następującej witryny: https://msp.f-secure.com/web-test/common/test.html Jeśli w przeglądarce nie można przejść do strony testowej, ustawienia sieciowe telefonu są niepoprawne. Informacje o prawidłowych ustawieniach połączenia można znaleźć w poradnikach firmy HTC dostępnych pod adresem http://www.htc.com/pl/support/. Poprawne ustawienia sieciowe można także uzyskać u lokalnego operatora.
Wyświetl pełny artykuł
Pytanie Jak dodać klucz odnowienia subskrypcji produktu? Odpowiedź Po odnowieniu subskrypcji produktu F-Secure Internet Security lub Anti-Virus for PC możesz aktywować nowy klucz subskrypcji otrzymany w wiadomości e-mail w następujący sposób:   Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę programu F-Secure na pasku zadań systemu i wybierz polecenie Wyświetl moje subskrypcje. Zostanie otwarte okno Moje subskrypcje. Kliknij łącze Dodaj nową subskrypcję u dołu okna. Zostanie otwarte okno dialogowe Dodaj nową subskrypcję. Wprowadź nowy klucz subskrypcji i kliknij przycisk Dalej. Kliknij przycisk Potwierdź.  Wersja tego artykułu w języku angielskim
Wyświetl pełny artykuł
Gdy zainstalujesz produkt F-Secure SAFE na komputerze i po raz pierwszy otworzysz przeglądarkę, aktywuj rozszerzenie (dodatek) Ochrona przeglądania w...
Wyświetl pełny artykuł
Pytanie Jak zdalnie usunąć dane z urządzenia z systemem Android? Odpowiedź W przypadku zgubienia lub kradzieży urządzenia przenośnego można zdalnie usunąć przechowywane na nim informacje, aby uniemożliwić dostęp niepowołanym osobom. Wymaga to jednak wcześniejszego skonfigurowania funkcji Ochrona zdalna.   Podczas czyszczenia pamięci urządzenia funkcja Ochrona zdalna usuwa z urządzenia wszystkie zapisane informacje osobiste. Usuniętych danych nie można odzyskać.   Podczas zdalnego usuwania danych przywracane są ustawienia domyślne urządzenia. Powoduje to usunięcie wszystkich danych użytkownika z wszystkich folderów systemowych, wewnętrznych i zewnętrznych kart pamięci oraz dysków. Wymazywanie kart pamięci odbywa się przez uszkodzenie ich tabeli indeksowania, między innymi dlatego, że usuwanie danych z kart o dużej pojemności może trwać bardzo długo. Podczas próby uzyskania dostępu do takiej karty pamięci wyświetlany jest monit o jej sformatowanie. Kartę pamięci można łatwo wyjąć z urządzenia, dlatego zaleca się przechowywanie wszystkich ważnych danych w wewnętrznej pamięci urządzenia.   Jak zdalnie usunąć dane z urządzenia przenośnego:   Wyślij na urządzenie wiadomość SMS o następującej treści: #WIPE#<kod zabezpieczeń> Na przykład: #WIPE#abcd1234 . Wykonanie tej operacji powoduje usunięcie wszystkich danych przechowywanych na urządzeniu.   Wersja tego artykułu w języku angielskim
Wyświetl pełny artykuł
Funkcja Ochrona bankowości dodaje kolejną warstwę zabezpieczeń podczas korzystania z bankowości online i/lub przeprowadzania transakcji pieniężnych...
Wyświetl pełny artykuł
Pytanie Jak odzyskać utracony klucz subskrypcji produktu? Odpowiedź Jeśli korzystasz z programu Internet Security, a produkt jest zainstalowany, otwórz okno Wyświetl moje subskrypcje i wybierz opcję Pokaż klucze subskrypcji.   Jeśli część klucza subskrypcji jest znana, można skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy F-Secure i wysłać zgłoszenie.   Jeśli produkt został zakupiony w sklepie detalicznym, można spróbować skontaktować się ze sprzedawcą, który może jeszcze mieć dane na temat klucza subskrypcji.   Jeśli produkt został zakupiony w sklepie F-Secure eStore, należy wysłać zgłoszenie do pomocy technicznej, podając jak najwięcej z poniższych informacji:   W przypadku oprogramowania F-Secure Anti-Virus lub F-Secure Internet Security: Imię i nazwisko Adres e-mail użyty podczas zakupu/odnowienia Numer klienta/zamówienia Data zakupu/odnowienia W przypadku oprogramowania F-Secure Mobile Security/Tablet Security: Numer referencyjny/zamówienia Kod IMEI telefonu (aby wyświetlić 15-cyfrowy kod IMEI, należy na telefonie wpisać ciąg *#06#) Pełny numer telefonu (wraz z kodem kraju) Stary/istniejący numer subskrypcji. Numer seryjny urządzenia z systemem Android. Numer ten można znaleźć w menu Ustawienia > Informacje o urządzeniu > Stan > Numer seryjny. Numer seryjny jest również zwykle nadrukowany na opakowaniu urządzenia.  Wersja tego artykułu w języku angielskim
Wyświetl pełny artykuł
W tym artykule opisano, jak możesz chronić komputer PC dziecka przy użyciu usługi F-Secure SAFE i funkcji Reguły rodzinne. Przedstawimy, jak utworzyć...
Wyświetl pełny artykuł
Uwaga: Ten artykuł dotyczy następujących produktów: F-Secure Internet Security, F-Secure Anti-Virus for PC, F-Secure Mobile Security for Android.
Wyświetl pełny artykuł
Uwaga: Poniżej opisaliśmy czynności umożliwiające zainstalowanie programu F-Secure SAFE na używanym komputerze.
Wyświetl pełny artykuł
Question Jak włączyć alert SMS na urządzeniu z systemem Android? Answer Funkcję Ochrona zdalna można skonfigurować, aby wysyłała wiadomość SMS przy każdej zmianie karty SIM w urządzeniu.   Aby używać alertów SMS:   Otwórz aplikację. Wybierz pozycje Ochrona zdalna > Ustawienia. Wybierz opcję Zaufany numer. Zostanie otwarte okno dialogowe Zaufany numer. Wprowadź zaufany numer telefonu, na który będą wysyłane wiadomości SMS z informacjami o zmianie karty SIM w urządzeniu. Wybierz przycisk OK. Gdy alerty SMS są włączone, po zmianie karty SIM w urządzeniu zostanie wysłana odpowiednia wiadomość SMS na zaufany numer.
Wyświetl pełny artykuł
Kontrola rodzicielska to funkcja w aplikacjach F-Secure Internet Security i Mobile Security for Android, która ułatwia ochronę dzieci przed...
Wyświetl pełny artykuł
Pytanie Jak zezwolić na aplikację zablokowaną przez funkcję DeepGuard? Odpowiedź Zdarza się, że funkcja DeepGuard blokuje uruchomienie aplikacji, z której użytkownik chce skorzystać i o której wie, że jest bezpieczna. Dzieje się tak, ponieważ aplikacja próbuje wprowadzić potencjalnie szkodliwe zmiany w systemie. Może się też zdarzyć, że aplikacja zostanie przypadkowo zablokowana przez użytkownika po wyświetleniu okna podręcznego funkcji DeepGuard.   Aby zezwolić na działanie aplikacji zablokowanej przez funkcję DeepGuard:   Kliknij ikonę produktu na pasku zadań systemu, aby otworzyć główny interfejs użytkownika. Kliknij kartę Narzędzia i wybierz opcję Uprawnienia aplikacji. Pojawi się lista Aplikacje monitorowane. Znajdź aplikację, na działanie której chcesz zezwolić. Uwaga: klikając nagłówki kolumn, możesz sortować listę. Aby na przykład posortować listę według grup dozwolonych i zablokowanych programów, kliknij kolumnę Uprawnienie. Kliknij prawym przyciskiem myszy kolumnę Uprawnienie i wybierz z menu podręcznego polecenie Zezwalaj. Kliknij przycisk Zamknij. Następnym razem funkcja DeepGuard umożliwi aplikacji wprowadzanie zmian w systemie.   Wersja tego artykułu w języku angielskim
Wyświetl pełny artykuł
W celu ochrony komputera produkt F-Secure korzysta z zapory Windows Defender.Gdy zapora jest włączona, ogranicza dostęp do i z komputera. Niektóre aplikacje do prawidłowego działania mogą wymagać zezwolenia na dostęp przez...
Wyświetl pełny artykuł
Wykonaj poniższe czynności, aby odinstalować aplikację SAFE lub Mobile Security z urządzenia z systemem Android.
Wyświetl pełny artykuł
W systemie Windows sposób odinstalowywania programu różni się w zależności od wersji systemu operacyjnego. W tym artykule opisaliśmy jeden sposób...
Wyświetl pełny artykuł
Aktualizacje automatyczne są włączane od razu po zainstalowaniu produktu firmy F-Secure. Jeśli komputer jest połączony z Internetem, produkt co dwie...
Wyświetl pełny artykuł
Aby zainstalować aplikację F-Secure SAFE, musisz spełnić te warunki:
Wyświetl pełny artykuł
W tym artykule opisano wymagania systemowe oprogramowania F-Secure SAFE dla wszystkich obsługiwanych systemów operacyjnych.
Wyświetl pełny artykuł
Niekiedy zachodzi potrzeba wykluczenia pliku lub folderu ze skanowania. Wykluczone elementy nie są skanowane, dopóki nie zostaną usunięte z listy...
Wyświetl pełny artykuł
Chcesz ochronić swoją rodzinę przed stronami internetowymi z nieodpowiednią treścią? Włącz funkcję Blokowanie zawartości.
Wyświetl pełny artykuł
W tym artykule opisano wymagania systemowe oprogramowania F-Secure Internet Security dla wszystkich obsługiwanych systemów operacyjnych.
Wyświetl pełny artykuł
Aby zainstalować aplikację F-Secure SAFE, musisz spełnić te warunki:
Wyświetl pełny artykuł
Ten artykuł ma zastosowanie, jeśli są spełnione wszystkie następujące warunki:odnowiono już subskrypcję produktu F-Secure Internet Security; oraz...
Wyświetl pełny artykuł
Question Jak zdalnie usunąć dane z urządzenia z systemem Android? Answer W przypadku zgubienia lub kradzieży urządzenia przenośnego można zdalnie usunąć przechowywane na nim informacje, aby uniemożliwić dostęp niepowołanym osobom. Wymaga to jednak wcześniejszego skonfigurowania funkcji Ochrona zdalna.   Podczas tej operacji funkcja Ochrona zdalna usuwa z urządzenia wszystkie zapisane informacje osobiste. Usuniętych danych nie można odzyskać.    Aby zdalnie usunąć dane z urządzenia przenośnego:  Wyślij na urządzenie następującą wiadomość SMS: #WIPE#<kod zabezpieczeń> (przykład: #WIPE#abcd1234). Podczas tej operacji z urządzenia usuwane są wszystkie zapisane dane.
Wyświetl pełny artykuł
Question Jak zdalnie zablokować urządzenie z systemem Android? Answer W przypadku zgubienia lub kradzieży urządzenia przenośnego można je zdalnie zablokować, aby uniemożliwić dostęp niepowołanym osobom. Wymaga to jednak wcześniejszego skonfigurowania funkcji Ochrona zdalna.   Zdalnie zablokowane urządzenie nie może być używane bez zgody użytkownika.    Aby zablokować zgubione lub skradzione urządzenie: Wyślij na urządzenie następującą wiadomość SMS: #LOCK#<kod zabezpieczeń> (przykład: #LOCK#abcd1234)  Zablokowane urządzenie można odblokować tylko przy użyciu blokady ekranowej, kodu PIN lub ustawionego hasła.
Wyświetl pełny artykuł
W tym artykule opisano, jak zainstalować aplikację F-Secure SAFE na urządzeniu z systemem Android dziecka i po raz pierwszy skonfigurować funkcję...Kontrola aplikacji Limity korzystania z urządzenia Filtrowanie zawartości
Wyświetl pełny artykuł
Nie jest to konieczne. Skanowanie w poszukiwaniu wirusów i oprogramowania szpiegującego obejmuje skanowanie w czasie rzeczywistym, dzięki czemu...
Wyświetl pełny artykuł
Lista wyjątków witryn zawiera witryny zabronione lub dozwolone przez użytkownika. Aby dodać dozwoloną lub zabronioną witrynę:
Wyświetl pełny artykuł
Pytanie Jakie przeglądarki internetowe obsługuje Ochrona bankowości? Odpowiedź Ochrona bankowości obsługuje następujące przeglądarki internetowe:       Internet Explorer 9 i nowsze wersje,     Firefox: dwie ostatnie wersje główne,     Chrome: dwie ostatnie wersje główne.         Wersja tego artykułu w języku angielskim
Wyświetl pełny artykuł
Zanim rozpoczniesz instalację produktu F-Secure Internet Security lub F-Secure Anti-Virus, upewnij się, że spełnione są te warunki: System Windows...
Wyświetl pełny artykuł
Gdy włączysz Ochronę bankowości, wszystkie sesje bankowości internetowej będą chronione. Otwarcie strony bankowej lub rozpoczęcie płatności...
Wyświetl pełny artykuł
Question Produkt jest zainstalowany, a subskrypcja została zarejestrowana. Jak przenieść subskrypcję na inny komputer? Answer Jeśli subskrypcja obejmuje tylko jedną instalację, można ją przenieść na inny komputer. Aby to zrobić, zainstaluj produkt zabezpieczający na innym komputerze przy użyciu tego samego klucza subskrypcji. Subskrypcja zostanie przeniesiona na nowy komputer, a poprzednia instalacja przestanie działać.
Wyświetl pełny artykuł
Uwaga: Poniżej opisaliśmy czynności umożliwiające zainstalowanie programu F-Secure SAFE na używanym komputerze.
Wyświetl pełny artykuł
Jeśli aktualnie używasz produktu F-Secure Internet Security i chcesz odnowić swoją subskrypcję, zalecamy uaktualnienie produktu Internet Security do...
Wyświetl pełny artykuł
Pytanie Jak odnowić subskrypcję aplikacji Mobile Security? Odpowiedź Subskrypcję można odnowić na następujące sposoby:   Możesz odnowić subskrypcję w sklepie Google Play: Otwórz aplikację. Wybierz menu Subskrybuj. Wybierz opcję Kup. Subskrypcję możesz odnowić w interfejsie aplikacji na telefonie w następujący sposób: Otwórz aplikację. W dolnej części ekranu wybierz strzałkę w prawo i przytrzymaj ją do momentu wyświetlenia opcji Więcej. Wybierz kolejno opcje Więcej > Subskrypcja. Jeśli masz już klucz, wybierz opcję Masz już klucz? i wprowadź nowy klucz. Jeśli nie masz klucza, subskrypcję możesz odnowić w sklepie F-Secure eStore (http://www.f-secure.com/en/web/home_global/protection/mobile-security/renew) przy użyciu telefonu lub przeglądarki internetowej na komputerze. W takim przypadku otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem i nowym kluczem subskrypcji potrzebnym do aktywacji usługi. Subskrypcję możesz odnowić w interfejsie aplikacji na telefonie w następujący sposób: Otwórz aplikację. W dolnej części ekranu wybierz strzałkę w prawo i przytrzymaj ją do momentu wyświetlenia opcji Uaktualnij. Uwaga: widok uaktualnienia jest wyświetlany tylko wtedy, gdy aplikacja jest w wersji próbnej lub gdy zbliża się termin wygaśnięcia subskrypcji. Wybierz opcję Uaktualnij. Zostanie wyświetlone okno uaktualnienia subskrypcji. Wybierz opcję Kup. Subskrypcję możesz odnowić w sklepie F-Secure eStore (http://www.f-secure.com/en/web/home_global/protection/mobile-security/renew) przy użyciu telefonu lub przeglądarki internetowej na komputerze. W takim przypadku otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem i nowym kluczem subskrypcji potrzebnym do aktywacji usługi. Aby wprowadzić nowy klucz: Otwórz aplikację. W dolnej części ekranu wybierz strzałkę w prawo i przytrzymaj ją do momentu wyświetlenia opcji Uaktualnij. Uwaga: widok uaktualnienia jest wyświetlany tylko wtedy, gdy aplikacja jest w wersji próbnej lub gdy zbliża się termin wygaśnięcia subskrypcji. Wybierz opcję Uaktualnij. Zostanie wyświetlone okno uaktualnienia subskrypcji. Wybierz klawisz Enter, a następnie wpisz swój klucz i wybierz przycisk OK.   Wersja tego artykułu w języku angielskim
Wyświetl pełny artykuł
Ten artykuł ma zastosowanie tylko wtedy, jeśli chcesz ręcznie odnowić subskrypcję produktu F-Secure SAFE.
Wyświetl pełny artykuł
Gdy włączysz Ochronę bankowości, wszystkie sesje bankowości internetowej będą chronione. Otwarcie strony bankowej lub rozpoczęcie płatności...
Wyświetl pełny artykuł
Na większości urządzeń z Androidem możesz ustawić domyślną przeglądarkę w ustawieniach aplikacji SAFE albo w ustawieniach systemowych urządzenia....
Wyświetl pełny artykuł
Na urządzeniu przenośnym dziecka otwórz aplikację F-Secure Mobile Security.
Wyświetl pełny artykuł
Funkcja Ochrona przeglądania (określana jako Bezpieczne przeglądanie na urządzeniach przenośnych) blokuje szkodliwe i podejrzane witryny, aby...Przed każdym łączem na stronie wyników wyszukiwania dodatek umieszcza ikonę oceny reputacji (nawet w przypadku używania połączenia HTTPS). Pomaga to w...Ochrona przeglądania firmy F-Secure to rozszerzenie (dodatek) do przeglądarki będące częścią płatnego pakietu oprogramowania F-Secure SAFE dla...Po włączeniu rozszerzenia Ochrona przeglądania w przeglądarce zapewnia ono ochronę podczas przeglądania i korzystania z bankowości internetowej....
Wyświetl pełny artykuł
W tym klipie wideo przedstawiono, jak można chronić komputer dziecka przy użyciu usługi F-Secure SAFE oraz jak skonfigurować limity czasowe i...
Wyświetl pełny artykuł
F-Secure SAFE to usługa zabezpieczająca, którą możesz zainstalować na komputerze, smartfonie i tablecie, aby chronić siebie i swoich bliskich przed...
Wyświetl pełny artykuł
Question Jak zlokalizować urządzenie z systemem Android? Answer Utracone urządzenie przenośne można zlokalizować, wysyłając na nie wiadomość SMS.   Upewnij się, że na urządzeniu działa funkcja GPS umożliwiająca odbieranie informacji o położeniu. W razie potrzeby informacje na ten temat można znaleźć w dokumentacji urządzenia.   Aby zlokalizować urządzenie: Wyślij na urządzenie następującą wiadomość SMS: #LOCATE#<kod zabezpieczeń> (przykład: #LOCATE#abcd1234) Funkcja Ochrona zdalna wyśle w odpowiedzi wiadomość SMS z najnowszą lokalizacją urządzenia.   Wskazówka: aby upewnić się, że funkcja działa prawidłowo, po skonfigurowaniu urządzenia zalecamy wysłanie testowej wiadomości lokalizacyjnej.   Uwaga: funkcja Ochrona zdalna nie przechowuje informacji o lokalizacji. Dane dotyczące położenia są wysyłane wyłącznie w wiadomości SMS.
Wyświetl pełny artykuł
Pytanie Telefon został zresetowany. Jak przywrócić aplikację Mobile Security? Odpowiedź Po zresetowaniu telefonu spróbuj zaktualizować aplikację. Jeśli jest to niemożliwe, może być konieczne ponowne pobranie najnowszego pakietu instalacyjnego (*.apk) ze sklepu Google Play lub strony http://www.f-secure.com/pl/web/home_pl/protection/mobile-security/download.   Po zakończeniu instalacji nie trzeba wprowadzać klucza subskrypcji.   W przypadku problemów należy utworzyć zgłoszenie do pomocy technicznej.   Wersja tego artykułu w języku angielskim
Wyświetl pełny artykuł
Instalacja aplikacji F-Secure SAFE może wyglądać trochę inaczej na różnych urządzeniach.
Wyświetl pełny artykuł
Potrzebujesz więcej licencji? Aby kupić więcej licencji do bieżącej subskrypcji produktu F-Secure SAFE, wykonaj poniższe czynności. Koszyk jest...
Wyświetl pełny artykuł
Obserwuj działania dziecka w Internecie oraz ustaw ograniczenia dotyczące korzystania z urządzeń i dostępu do zawartości za pomocą Kontroli...
Wyświetl pełny artykuł
Gdy zainstalujesz produkt F-Secure SAFE na komputerze i po raz pierwszy otworzysz przeglądarkę, aktywuj rozszerzenie (dodatek) Ochrona przeglądania w...
Wyświetl pełny artykuł
Gdy odnawiasz subskrypcję produktu F-Secure Internet Security w naszym sklepie eStore, klucz subskrypcji jest wyświetlany na stronie Potwierdzenie...
Wyświetl pełny artykuł
Gdy zainstalujesz produkt F-Secure SAFE na komputerze PC i po raz pierwszy otworzysz przeglądarkę, aktywuj rozszerzenie (dodatek) Ochrona przeglądania...
Wyświetl pełny artykuł