F-Secure SAFE

Sortuj według:
Jeśli aktualnie używasz produktu F-Secure Internet Security i chcesz odnowić swoją subskrypcję, zalecamy uaktualnienie produktu Internet Security do...
Wyświetl pełny artykuł
Gdy odnawiasz subskrypcję produktu F-Secure Internet Security w naszym sklepie eStore, klucz subskrypcji jest wyświetlany na stronie Potwierdzenie...
Wyświetl pełny artykuł
Ten artykuł ma zastosowanie, jeśli są spełnione wszystkie następujące warunki:odnowiono już subskrypcję produktu F-Secure Internet Security; oraz...
Wyświetl pełny artykuł
Kiedy subskrypcja produktu F-Secure Internet Security wejdzie w okres odnowienia, w produkcie będą wyświetlane wyskakujące przypomnienia o odnowieniu....Przypomnienia te są wysyłane na podstawie daty zakupu produktu, a nie daty zainstalowania produktu i aktywowania subskrypcji.
Wyświetl pełny artykuł
Pytanie Jak dodać klucz odnowienia subskrypcji produktu? Odpowiedź Po odnowieniu subskrypcji produktu F-Secure Internet Security lub Anti-Virus for PC możesz aktywować nowy klucz subskrypcji otrzymany w wiadomości e-mail w następujący sposób:   Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę programu F-Secure na pasku zadań systemu i wybierz polecenie Wyświetl moje subskrypcje. Zostanie otwarte okno Moje subskrypcje. Kliknij łącze Dodaj nową subskrypcję u dołu okna. Zostanie otwarte okno dialogowe Dodaj nową subskrypcję. Wprowadź nowy klucz subskrypcji i kliknij przycisk Dalej. Kliknij przycisk Potwierdź.  Wersja tego artykułu w języku angielskim
Wyświetl pełny artykuł
Pytanie Jak odzyskać utracony klucz subskrypcji produktu? Odpowiedź Jeśli korzystasz z programu Internet Security, a produkt jest zainstalowany, otwórz okno Wyświetl moje subskrypcje i wybierz opcję Pokaż klucze subskrypcji.   Jeśli część klucza subskrypcji jest znana, można skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy F-Secure i wysłać zgłoszenie.   Jeśli produkt został zakupiony w sklepie detalicznym, można spróbować skontaktować się ze sprzedawcą, który może jeszcze mieć dane na temat klucza subskrypcji.   Jeśli produkt został zakupiony w sklepie F-Secure eStore, należy wysłać zgłoszenie do pomocy technicznej, podając jak najwięcej z poniższych informacji:   W przypadku oprogramowania F-Secure Anti-Virus lub F-Secure Internet Security: Imię i nazwisko Adres e-mail użyty podczas zakupu/odnowienia Numer klienta/zamówienia Data zakupu/odnowienia W przypadku oprogramowania F-Secure Mobile Security/Tablet Security: Numer referencyjny/zamówienia Kod IMEI telefonu (aby wyświetlić 15-cyfrowy kod IMEI, należy na telefonie wpisać ciąg *#06#) Pełny numer telefonu (wraz z kodem kraju) Stary/istniejący numer subskrypcji. Numer seryjny urządzenia z systemem Android. Numer ten można znaleźć w menu Ustawienia > Informacje o urządzeniu > Stan > Numer seryjny. Numer seryjny jest również zwykle nadrukowany na opakowaniu urządzenia.  Wersja tego artykułu w języku angielskim
Wyświetl pełny artykuł
Question Produkt jest zainstalowany, a subskrypcja została zarejestrowana. Jak przenieść subskrypcję na inny komputer? Answer Jeśli subskrypcja obejmuje tylko jedną instalację, można ją przenieść na inny komputer. Aby to zrobić, zainstaluj produkt zabezpieczający na innym komputerze przy użyciu tego samego klucza subskrypcji. Subskrypcja zostanie przeniesiona na nowy komputer, a poprzednia instalacja przestanie działać.
Wyświetl pełny artykuł
Question Czy po sformatowaniu dysku twardego trzeba ponownie zarejestrować produkt zabezpieczający dla komputera Mac? Answer Nie. Po sformatowaniu dysku twardego komputera nie trzeba ponownie rejestrować produktu. Jeśli nadal masz klucz subskrypcji produktu (xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx), możesz ponownie zainstalować produkt przy użyciu tego samego klucza.
Wyświetl pełny artykuł
Question Czy można używać tej samej licencji na innym urządzeniu? Answer Licencja jest przypisana do urządzenia. Z danej licencji nie można jednocześnie korzystać na dwóch urządzeniach. Jeśli podczas aktywacji nowej konfiguracji zostanie użyty ten sam klucz subskrypcji, licencja zostanie przeniesiona do nowej konfiguracji. Licencję można trzykrotnie przenieść na inny telefon. Po wykonaniu trzech takich operacji klucza subskrypcji nie będzie można aktywować na kolejnym urządzeniu.   Subskrypcja jest również weryfikowana podczas sprawdzania aktualizacji ocen reputacji. Jeśli ten sam klucz subskrypcji jest używany na dwóch urządzeniach, po przeprowadzeniu trzech aktualizacji zostanie on zablokowany na ostatnim urządzeniu.
Wyświetl pełny artykuł
Question Licencja została niedawno zakupiona w sklepie F-Secure eStore, ale w aplikacji Mobile Security wyświetlany jest komunikat, że licencja wkrótce wygaśnie. Dlaczego? Answer Być może używasz próbnej wersji aplikacji, a pełna wersja została zasubskrybowana po wygaśnięciu okresu próbnego. Dla okresu próbnego został wygenerowany unikatowy klucz subskrypcji. Po zakończeniu okresu próbnego należy wprowadzić klucz subskrypcji otrzymany przy zakupie pełnej wersji.   Jeśli licencja została zakupiona w innym miejscu, został wygenerowany nowy klucz subskrypcji. Aplikacja Mobile Security nadal używa starszego klucza subskrypcji, zatem należy ją aktywować za pomocą nowego klucza. Wykonaj w tym celu następujące czynności:   Otwórz aplikację. W dolnej części ekranu wybieraj strzałkę w prawo do momentu wyświetlenia przycisku Uaktualnij. Wybierz pozycję Uaktualnij. Zostanie wyświetlone okno Uaktualnij subskrypcję. Wybierz przycisk Wprowadź klucz, podaj swój klucz i wybierz przycisk OK.
Wyświetl pełny artykuł
Pytanie Jak odnowić subskrypcję aplikacji Mobile Security? Odpowiedź Subskrypcję można odnowić na następujące sposoby:   Możesz odnowić subskrypcję w sklepie Google Play: Otwórz aplikację. Wybierz menu Subskrybuj. Wybierz opcję Kup. Subskrypcję możesz odnowić w interfejsie aplikacji na telefonie w następujący sposób: Otwórz aplikację. W dolnej części ekranu wybierz strzałkę w prawo i przytrzymaj ją do momentu wyświetlenia opcji Więcej. Wybierz kolejno opcje Więcej > Subskrypcja. Jeśli masz już klucz, wybierz opcję Masz już klucz? i wprowadź nowy klucz. Jeśli nie masz klucza, subskrypcję możesz odnowić w sklepie F-Secure eStore (http://www.f-secure.com/en/web/home_global/protection/mobile-security/renew) przy użyciu telefonu lub przeglądarki internetowej na komputerze. W takim przypadku otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem i nowym kluczem subskrypcji potrzebnym do aktywacji usługi. Subskrypcję możesz odnowić w interfejsie aplikacji na telefonie w następujący sposób: Otwórz aplikację. W dolnej części ekranu wybierz strzałkę w prawo i przytrzymaj ją do momentu wyświetlenia opcji Uaktualnij. Uwaga: widok uaktualnienia jest wyświetlany tylko wtedy, gdy aplikacja jest w wersji próbnej lub gdy zbliża się termin wygaśnięcia subskrypcji. Wybierz opcję Uaktualnij. Zostanie wyświetlone okno uaktualnienia subskrypcji. Wybierz opcję Kup. Subskrypcję możesz odnowić w sklepie F-Secure eStore (http://www.f-secure.com/en/web/home_global/protection/mobile-security/renew) przy użyciu telefonu lub przeglądarki internetowej na komputerze. W takim przypadku otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem i nowym kluczem subskrypcji potrzebnym do aktywacji usługi. Aby wprowadzić nowy klucz: Otwórz aplikację. W dolnej części ekranu wybierz strzałkę w prawo i przytrzymaj ją do momentu wyświetlenia opcji Uaktualnij. Uwaga: widok uaktualnienia jest wyświetlany tylko wtedy, gdy aplikacja jest w wersji próbnej lub gdy zbliża się termin wygaśnięcia subskrypcji. Wybierz opcję Uaktualnij. Zostanie wyświetlone okno uaktualnienia subskrypcji. Wybierz klawisz Enter, a następnie wpisz swój klucz i wybierz przycisk OK.   Wersja tego artykułu w języku angielskim
Wyświetl pełny artykuł
Pytanie Jak kupić licencję na aplikację Mobile Security? Odpowiedź Aplikację F-Secure Mobile Security można uzyskać na następujące sposoby:   Pobierz wersję próbną ze sklepu Google Play. Otwórz aplikację i wybierz kolejno opcje Subskrybuj > Kup, aby zakupić subskrypcję aplikacji Mobile Security w sklepie Google Play. Kup aplikację w sklepie F-Secure eStore (https://www.f-secure.com/pl_PL/web/home_pl/mobile-security#price-info) przy użyciu telefonu lub przeglądarki internetowej na komputerze. W takim przypadku otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem i nowym kluczem subskrypcji potrzebnym do aktywacji usługi. Subskrypcję możesz zakupić u operatora sieci komórkowej. Taka subskrypcja jest ciągła, a opłaty będą co miesiąc doliczane do rachunku telefonicznego. Uwaga: w przypadku subskrypcji usługi za pośrednictwem operatora należy korzystać z dostarczonej przez niego wersji aplikacji. Wersja tego artykułu w języku angielskim
Wyświetl pełny artykuł