F-Secure SAFE

Sortuj według:
Odnowienie subskrypcji produktu F-Secure Internet Security składa się z dwóch kroków: zakupienia subskrypcji w naszym sklepie internetowym; oraz...
Wyświetl pełny artykuł
Możesz ustawić Ochrony przeglądania tak, aby umieszczać ikonę z klasyfikacją reputacji przed każdym linkiem do strony w wynikach wyszukiwania.Aby włączyć lub wyłączyć klasyfikację reputacji witryn w wynikach wyszukiwania:
Wyświetl pełny artykuł
Gdy włączysz Ochronę bankowości, wszystkie sesje bankowości internetowej będą chronione. Otwarcie strony bankowej lub rozpoczęcie płatności...
Wyświetl pełny artykuł
Gdy włączysz Ochronę bankowości, wszystkie sesje bankowości internetowej będą chronione. Otwarcie strony bankowej lub rozpoczęcie płatności...
Wyświetl pełny artykuł
Nie trzeba ręcznie przenosić licencji. Odbywa się to automatycznie w tle. Jeśli instalowanie produktu F-Secure Internet Security wyczerpie wszystkie...
Wyświetl pełny artykuł
Możesz skonfigurować automatyczne skanowanie komputera w poszukiwaniu wirusów i innych szkodliwych aplikacji i usuwanie ich, gdy komputer nie jest...
Wyświetl pełny artykuł
Ten artykuł ma zastosowanie tylko wtedy, jeśli chcesz ręcznie odnowić subskrypcję produktu F-Secure SAFE.
Wyświetl pełny artykuł
Aktualizacje automatyczne są włączane od razu po zainstalowaniu produktu firmy F-Secure. Jeśli komputer jest połączony z Internetem, produkt co dwie...
Wyświetl pełny artykuł
Po pomyślnym zainstalowaniu produkt F-Secure SAFE działa niewidocznie w tle. Aby sprawdzić, czy produkt F-Secure SAFE działa, możesz wykonać kilka...
Wyświetl pełny artykuł
Zanim rozpoczniesz instalację produktu F-Secure Internet Security lub F-Secure Anti-Virus, upewnij się, że spełnione są te warunki: System Windows...
Wyświetl pełny artykuł
Uwaga: Poniżej opisaliśmy czynności umożliwiające zainstalowanie programu F-Secure SAFE na używanym komputerze.
Wyświetl pełny artykuł
Aby zainstalować aplikację F-Secure SAFE, musisz spełnić te warunki:
Wyświetl pełny artykuł
Aby zainstalować aplikację F-Secure SAFE, musisz spełnić te warunki:
Wyświetl pełny artykuł
Produkt automatycznie wykrywa domyślny język systemu i ustawia ten sam. W trakcie instalacji można wybrać preferowany język na stronie konfiguracji...Jeśli później zechcesz zmienić język produktu, konieczne będzie zainstalowanie produktu od nowa i wybranie odpowiedniego języka w trakcie instalacji.
Wyświetl pełny artykuł
Otwórz program F-Secure SAFE. Kliknij pozycję Ochrona przeglądania na dolnym pasku nawigacyjnym. Wybierz konto użytkownika, które chcesz edytować, i kliknij opcję Ustawienia. Jeśli zobaczysz monit Kontrola konta użytkownika, kliknij przycisk Tak. Otwórz kartę Ochrona przeglądania. U dołu okna kliknij łącze Wyświetl wyjątki związane z witrynami. Aby dodać witrynę do wyjątków (umieścić ją na białej liście), otwórz kartę Dozwolone, kliknij przycisk Dodaj i wpisz adres URL w odpowiednim miejscu. Kliknij przycisk OK. Aby całkowicie zablokować witrynę (umieścić ją na czarnej liście), otwórz kartę Zabronione, kliknij przycisk Dodaj i wpisz adres URL w odpowiednim miejscu. Kliknij przycisk OK. Aby usunąć takie wyjątki, wybierz witrynę na odpowiedniej karcie (Dozwolone lub Zabronione) i kliknij przycisk Usuń. Informacje pokrewne Co to jest funkcja Ochrona przeglądania? Wersja tego artykułu w języku angielskim
Wyświetl pełny artykuł
Jeśli podejrzewasz, że Twoje urządzenie zostało skradzione, możesz zdalnie usunąć z niego wszystkie swoje prywatne dane i aplikacje.Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko w aplikacji SAFE for Android i wymaga włączenia na urządzeniu ustawienia „Zablokuj urządzenie/Wyczyść pamięć...
Wyświetl pełny artykuł
Wyłączanie funkcji zabezpieczeń jest niezalecane, ponieważ pozostawia to komputer bez ochrony przed atakami, jednak czasami jest to konieczne. W takim...
Wyświetl pełny artykuł
Gdy Ochrona przeglądania jest włączona, blokuje dostęp do szkodliwych witryn internetowych.
Wyświetl pełny artykuł
Pełne skanowanie komputera umożliwia uzyskanie całkowitej pewności, że na komputerze nie ma złośliwego ani ryzykownego oprogramowania. Skanowanie tego...
Wyświetl pełny artykuł
Potrzebujesz więcej licencji? Aby kupić więcej licencji do bieżącej subskrypcji produktu F-Secure SAFE, wykonaj poniższe czynności. Koszyk jest...
Wyświetl pełny artykuł
Ten film przedstawia sposób instalowania programu F-Secure SAFE na komputerze PC.
Wyświetl pełny artykuł
Ten film przedstawia sposób pobierania i instalowania aplikacji F-Secure SAFE na komputerze Mac.
Wyświetl pełny artykuł
Ten film przedstawia sposób pobierania i instalowania aplikacji F-Secure SAFE na telefonie iPhone lub tablecie iPad.
Wyświetl pełny artykuł
Ten film przedstawia sposób instalowania aplikacji F-Secure SAFE na urządzeniu z systemem Android.
Wyświetl pełny artykuł
W tym klipie wideo przedstawiono, jak można chronić komputer dziecka przy użyciu usługi F-Secure SAFE oraz jak skonfigurować limity czasowe i...
Wyświetl pełny artykuł
W tym klipie wideo przedstawiono, jak można chronić urządzenie dziecka z systemem Android przy użyciu usługi F-Secure SAFE oraz jak skonfigurować...
Wyświetl pełny artykuł
Pytanie Jak rozpocząć korzystanie z Ochrony zdalnej na urządzeniu z systemem Android? Odpowiedź Aby włączyć Ochronę zdalną:   Otwórz aplikację. W widoku głównym wybierz kolejno opcje Ochrona zdalna > Włącz. Aby używać Ochrony przed kradzieżą, musisz aktywować konto administratora urządzenia. W tym celu wybierz kolejno opcje Kontynuuj i Aktywuj. Jeśli na urządzeniu nie ustawiono blokady ekranu, zostanie wyświetlone okno dialogowe „Ustaw blokadę ekranu. Przed rozpoczęciem korzystania z Ochrony przed kradzieżą na urządzeniu przenośnym z systemem Android musisz włączyć blokadę ekranu. Wybierz opcję Kontynuuj. Uwaga: jeśli blokada ekranu jest już włączona, pomiń kroki 4 i 5. Zostanie wyświetlone okno dialogowe ustawień odblokowywania ekranu. Wybierz metodę blokowania, a następnie wybierz opcję Kontynuuj/Potwierdź. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji dostarczonej z urządzeniem. Zostanie wyświetlone okno dialogowe „Ustaw kod zabezpieczeń. Wprowadź dwukrotnie kod zabezpieczeń, aby upewnić się, że jest on prawidłowy. Uwaga: kod zabezpieczeń musi zawierać co najmniej 5 znaków. Wybierz opcję Kontynuuj. Wprowadź swój adres e-mail. Jeśli nie pamiętasz kodu zabezpieczeń, wyślemy Ci instrukcje jego resetowania. Wprowadź numer telefonu, na który mają być wysyłane wiadomości SMS przy każdej zmianie karty SIM w urządzeniu. Zaufany numer możesz też ustawić później. Porada: aby nie wpisywać numeru telefonu, można go wybrać z książki telefonicznej na urządzeniu. Wybierz opcję Kontynuuj. Ochrona przed kradzieżą jest teraz włączona.   Ważne: w przypadku kradzieży urządzenia zdecydowanie zaleca się zmianę hasła do konta Google.
Wyświetl pełny artykuł
Question Jak włączyć alert SMS na urządzeniu z systemem Android? Answer Funkcję Ochrona zdalna można skonfigurować, aby wysyłała wiadomość SMS przy każdej zmianie karty SIM w urządzeniu.   Aby używać alertów SMS:   Otwórz aplikację. Wybierz pozycje Ochrona zdalna > Ustawienia. Wybierz opcję Zaufany numer. Zostanie otwarte okno dialogowe Zaufany numer. Wprowadź zaufany numer telefonu, na który będą wysyłane wiadomości SMS z informacjami o zmianie karty SIM w urządzeniu. Wybierz przycisk OK. Gdy alerty SMS są włączone, po zmianie karty SIM w urządzeniu zostanie wysłana odpowiednia wiadomość SMS na zaufany numer.
Wyświetl pełny artykuł
Question Jak odtworzyć sygnał alarmu na urządzeniu z systemem Android? Answer W przypadku zgubienia lub kradzieży urządzenia przenośnego można wysłać na nie wiadomość SMS, aby uaktywnić alarm dźwiękowy. Wymaga to jednak wcześniejszego skonfigurowania funkcji Ochrona zdalna.   Alarm uruchomiony na telefonie można wyłączyć, wprowadzając poprawny wzór blokady ekranowej, kod PIN lub hasło. Alarm można także wyłączyć, wysyłając kolejną wiadomość SMS.   Aby odtworzyć sygnał alarmu na urządzeniu przenośnym:    Wyślij na urządzenie następującą wiadomość SMS: #ALARM#<kod zabezpieczeń>#<liczba powtórzeń> (przykład: #ALARM#abcd1234#5).  Aby wyłączyć alarm:   Wyślij na urządzenie następującą wiadomość SMS: #ALARM#<kod zabezpieczeń>#0 (przykład: #ALARM#abcd1234#0).
Wyświetl pełny artykuł
Question Jak zdalnie usunąć dane z urządzenia z systemem Android? Answer W przypadku zgubienia lub kradzieży urządzenia przenośnego można zdalnie usunąć przechowywane na nim informacje, aby uniemożliwić dostęp niepowołanym osobom. Wymaga to jednak wcześniejszego skonfigurowania funkcji Ochrona zdalna.   Podczas tej operacji funkcja Ochrona zdalna usuwa z urządzenia wszystkie zapisane informacje osobiste. Usuniętych danych nie można odzyskać.    Aby zdalnie usunąć dane z urządzenia przenośnego:  Wyślij na urządzenie następującą wiadomość SMS: #WIPE#<kod zabezpieczeń> (przykład: #WIPE#abcd1234). Podczas tej operacji z urządzenia usuwane są wszystkie zapisane dane.
Wyświetl pełny artykuł
Question Jak zdalnie zablokować urządzenie z systemem Android? Answer W przypadku zgubienia lub kradzieży urządzenia przenośnego można je zdalnie zablokować, aby uniemożliwić dostęp niepowołanym osobom. Wymaga to jednak wcześniejszego skonfigurowania funkcji Ochrona zdalna.   Zdalnie zablokowane urządzenie nie może być używane bez zgody użytkownika.    Aby zablokować zgubione lub skradzione urządzenie: Wyślij na urządzenie następującą wiadomość SMS: #LOCK#<kod zabezpieczeń> (przykład: #LOCK#abcd1234)  Zablokowane urządzenie można odblokować tylko przy użyciu blokady ekranowej, kodu PIN lub ustawionego hasła.
Wyświetl pełny artykuł
Question Jak zlokalizować urządzenie z systemem Android? Answer Utracone urządzenie przenośne można zlokalizować, wysyłając na nie wiadomość SMS.   Upewnij się, że na urządzeniu działa funkcja GPS umożliwiająca odbieranie informacji o położeniu. W razie potrzeby informacje na ten temat można znaleźć w dokumentacji urządzenia.   Aby zlokalizować urządzenie: Wyślij na urządzenie następującą wiadomość SMS: #LOCATE#<kod zabezpieczeń> (przykład: #LOCATE#abcd1234) Funkcja Ochrona zdalna wyśle w odpowiedzi wiadomość SMS z najnowszą lokalizacją urządzenia.   Wskazówka: aby upewnić się, że funkcja działa prawidłowo, po skonfigurowaniu urządzenia zalecamy wysłanie testowej wiadomości lokalizacyjnej.   Uwaga: funkcja Ochrona zdalna nie przechowuje informacji o lokalizacji. Dane dotyczące położenia są wysyłane wyłącznie w wiadomości SMS.
Wyświetl pełny artykuł
Pytanie Jak rozpocząć korzystanie z Ochrony zdalnej na urządzeniu z systemem Android? Odpowiedź Aby włączyć Ochronę zdalną:   Otwórz aplikację. W widoku głównym wybierz kolejno opcje Ochrona zdalna > Włącz. Aby używać Ochrony zdalnej, musisz aktywować konto administratora urządzenia. W tym celu wybierz kolejno opcje Kontynuuj i Aktywuj. Zostanie wyświetlone okno dialogowe „Ustaw blokadę ekranu. Przed rozpoczęciem korzystania z Ochrony zdalnej na urządzeniu przenośnym z systemem Android musisz włączyć blokadę ekranu. Wybierz opcję Kontynuuj. Uwaga: jeśli blokada ekranu jest już włączona, kroki 4 i 5 zostaną pominięte. Zostanie wyświetlone okno dialogowe ustawień odblokowywania ekranu. Wybierz metodę blokowania, a następnie wybierz opcję Kontynuuj/Potwierdź. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji dostarczonej z urządzeniem. Zostanie wyświetlone okno dialogowe „Ustaw kod zabezpieczeń. Wprowadź dwukrotnie kod zabezpieczeń, aby upewnić się, że jest on prawidłowy. Uwaga: kod zabezpieczeń musi zawierać co najmniej 5 znaków. Wybierz opcję Kontynuuj. Zostanie wyświetlone okno dialogowe „Zaufany numer”. Wprowadź numer telefonu, na który mają być wysyłane wiadomości SMS przy każdej zmianie karty SIM w urządzeniu. Zaufany numer możesz też ustawić później. Porada: aby nie wpisywać numeru telefonu, można go wybrać z książki telefonicznej na urządzeniu. Wybierz opcję Gotowe. Ochrona zdalna zostanie włączona.   Ważne: w przypadku kradzieży urządzenia zdecydowanie zaleca się zmianę hasła do konta Google.   Wersja tego artykułu w języku angielskim
Wyświetl pełny artykuł
Pytanie Jak zezwolić na korzystanie z innych witryn podczas sesji bankowości online? Odpowiedź Aby umożliwić korzystanie z innych witryn podczas sesji bankowości internetowej, wykonaj następujące czynności:   Kliknij ikonę produktu na pasku zadań systemu, aby otworzyć główny interfejs użytkownika. Kliknij pozycję Ochrona przeglądania u dołu okna. Wybierz konto użytkownika, które chcesz edytować. Uwaga: do zmiany ustawień innych kont użytkowników wymagane są uprawnienia administratora. Kliknij pozycję Ustawienia. Na stronie Ochrona przeglądania kliknij łącze Wyświetl wyjątki związane z witrynami. Zostanie otwarte okno Ograniczenia witryn internetowych. Na karcie Dozwolone kliknij przycisk Dodaj. Zostanie otwarte okno Dodaj witrynę. Wpisz adres odpowiedniej witryny i kliknij przycisk OK. Wersja tego artykułu w języku angielskim
Wyświetl pełny artykuł
Pytanie Jak tworzyć nowe konta użytkowników? Odpowiedź Zalecamy skonfigurowanie oddzielnych kont użytkowników systemu Windows dla każdego członka rodziny. Gdy każdy użytkownik komputera ma swoje własne konto systemu Windows, możesz ustawić różne uprawnienia dla poszczególnych osób.   Aby utworzyć nowe konta użytkowników   Kliknij ikonę produktu na pasku zadań systemu, aby otworzyć główny interfejs użytkownika. Kliknij pozycję Ochrona przeglądania u dołu okna. Zostanie otwarte okno Ochrona przeglądania z listą istniejących kont użytkowników. Aby utworzyć nowe konto, wybierz pozycję Utwórz nowe. Spowoduje to otwarcie ustawień kont użytkowników w systemie Windows. Podaj wymagane informacje, aby utworzyć lub edytować konto użytkownika. Więcej informacji o kontach użytkowników można znaleźć w bazie wiedzy firmy Microsoft (Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP).    Wersja tego artykułu w języku angielskim
Wyświetl pełny artykuł
Pytanie Jak zezwolić na aplikację zablokowaną przez funkcję DeepGuard? Odpowiedź Zdarza się, że funkcja DeepGuard blokuje uruchomienie aplikacji, z której użytkownik chce skorzystać i o której wie, że jest bezpieczna. Dzieje się tak, ponieważ aplikacja próbuje wprowadzić potencjalnie szkodliwe zmiany w systemie. Może się też zdarzyć, że aplikacja zostanie przypadkowo zablokowana przez użytkownika po wyświetleniu okna podręcznego funkcji DeepGuard.   Aby zezwolić na działanie aplikacji zablokowanej przez funkcję DeepGuard:   Kliknij ikonę produktu na pasku zadań systemu, aby otworzyć główny interfejs użytkownika. Kliknij kartę Narzędzia i wybierz opcję Uprawnienia aplikacji. Pojawi się lista Aplikacje monitorowane. Znajdź aplikację, na działanie której chcesz zezwolić. Uwaga: klikając nagłówki kolumn, możesz sortować listę. Aby na przykład posortować listę według grup dozwolonych i zablokowanych programów, kliknij kolumnę Uprawnienie. Kliknij prawym przyciskiem myszy kolumnę Uprawnienie i wybierz z menu podręcznego polecenie Zezwalaj. Kliknij przycisk Zamknij. Następnym razem funkcja DeepGuard umożliwi aplikacji wprowadzanie zmian w systemie.   Wersja tego artykułu w języku angielskim
Wyświetl pełny artykuł
Pomagasz nam ulepszać zabezpieczenia usługi Security Cloud, przesyłając dane na temat szkodliwych programów i stron internetowych. Jeśli jednak nie chcesz przesyłać anonimowych danych do usługi Security Cloud, możesz to wyłączyć w ustawieniach produktu: Na pasku zadań kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę F-Secure w obszarze powiadomień i wybierz opcję Otwórz typowe ustawienia. W lewym okienku kliknij pozycję Prywatność. Usuń zaznaczenie pola Tak, chcę włączyć usługę Security Cloud. Kliknij przycisk OK. Uwaga: Całkowite zatrzymanie komunikacji z funkcją Security Cloud nie jest możliwe, ponieważ stanowi ona integralną część ochrony zapewnianej przez produkt. Informacje pokrewne Czym jest Security Cloud? Wersja tego artykułu w języku angielskim
Wyświetl pełny artykuł