F-Secure SAFE

Sortuj według:
Na urządzeniu przenośnym dziecka otwórz aplikację F-Secure Mobile Security.
Wyświetl pełny artykuł
Uwaga: Ten artykuł dotyczy tylko urządzeń z systemem Android i aplikacją F-Secure Mobile Security.
Wyświetl pełny artykuł
Wykonaj poniższe czynności, aby odinstalować aplikację SAFE lub Mobile Security z urządzenia z systemem Android.
Wyświetl pełny artykuł
Uwaga: Ten artykuł dotyczy następujących produktów: F-Secure Internet Security, F-Secure Anti-Virus for PC i F-Secure Mobile Security for Android.
Wyświetl pełny artykuł
Kontrola rodzicielska to funkcja w aplikacjach F-Secure Internet Security i Mobile Security for Android, która ułatwia ochronę dzieci przed...
Wyświetl pełny artykuł
Pytanie Jak odzyskać utracony klucz subskrypcji produktu? Odpowiedź Jeśli korzystasz z programu Internet Security, a produkt jest zainstalowany, otwórz okno Wyświetl moje subskrypcje i wybierz opcję Pokaż klucze subskrypcji.   Jeśli część klucza subskrypcji jest znana, można skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy F-Secure i wysłać zgłoszenie.   Jeśli produkt został zakupiony w sklepie detalicznym, można spróbować skontaktować się ze sprzedawcą, który może jeszcze mieć dane na temat klucza subskrypcji.   Jeśli produkt został zakupiony w sklepie F-Secure eStore, należy wysłać zgłoszenie do pomocy technicznej, podając jak najwięcej z poniższych informacji:   W przypadku oprogramowania F-Secure Anti-Virus lub F-Secure Internet Security: Imię i nazwisko Adres e-mail użyty podczas zakupu/odnowienia Numer klienta/zamówienia Data zakupu/odnowienia W przypadku oprogramowania F-Secure Mobile Security/Tablet Security: Numer referencyjny/zamówienia Kod IMEI telefonu (aby wyświetlić 15-cyfrowy kod IMEI, należy na telefonie wpisać ciąg *#06#) Pełny numer telefonu (wraz z kodem kraju) Stary/istniejący numer subskrypcji. Numer seryjny urządzenia z systemem Android. Numer ten można znaleźć w menu Ustawienia > Informacje o urządzeniu > Stan > Numer seryjny. Numer seryjny jest również zwykle nadrukowany na opakowaniu urządzenia.  Wersja tego artykułu w języku angielskim
Wyświetl pełny artykuł
Question Dlaczego podczas próby uruchomienia aplikacji wyświetlany jest monit o podanie kodu zabezpieczeń? Answer Aplikacja Mobile Security monitoruje i kontroluje odinstalowywanie aplikacji z urządzenia. W związku z tym jeżeli aplikacja ma uprawnienia do odinstalowywania oprogramowania, w produkcie Mobile Security zostanie wyświetlony monit o podanie kodu zabezpieczeń. Jest to ten sam kod, który został wprowadzony w kreatorze konfiguracji albo w ustawieniach funkcji Ochrona zdalna lub Kontrola rodzicielska.   Poza kontrolowaniem odinstalowywanego oprogramowania aplikacja Mobile Security z funkcją Kontrola rodzicielska monitoruje również zamykanie aplikacji. Jeżeli aplikacja ma uprawnienia do zamykania procesów w tle, w produkcie Mobile Security zostanie wyświetlony monit o podanie kodu zabezpieczeń.
Wyświetl pełny artykuł
Question Podczas próby zmiany ustawień Kontroli rodzicielskiej wyświetlany jest monit o wprowadzenie kodu zabezpieczeń. Co mam zrobić? Answer Kod zabezpieczeń to kod ustawiony w kreatorze konfiguracji lub podczas konfigurowania funkcji Ochrona zdalna. Po wprowadzeniu prawidłowego kodu zabezpieczeń można zastosować zmiany ustawień Kontroli rodzicielskiej.   Gdy funkcja Kontroli rodzicielskiej jest używana, przy każdej próbie uzyskania dostępu do jej ustawień będzie wyświetlany monit o wprowadzenie kodu zabezpieczeń. Jeżeli Kontrola rodzicielska jest wyłączona, nie trzeba będzie podawać kodu zabezpieczeń w przypadku ustawień innych niż Ochrona zdalna.
Wyświetl pełny artykuł
Question Otrzymuję komunikat „Nie można przenieść subskrypcji na to urządzenie”. Co mam zrobić? Answer Ten komunikat o błędzie jest wyświetlany, gdy serwer aktualizacji nie jest w stanie uwierzytelnić subskrypcji na danym urządzeniu. Powodem niepowodzenia uwierzytelniania może być wykonanie więcej niż trzech prób przeniesienia aplikacji Mobile Security i subskrypcji usługi na inne urządzenie. Po trzykrotnej zmianie urządzenia subskrypcji nie można aktywować na nowym urządzeniu. Aby przenieść subskrypcję więcej niż trzy razy, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej.
Wyświetl pełny artykuł
Question Czy można używać tej samej licencji na innym urządzeniu? Answer Licencja jest przypisana do urządzenia. Z danej licencji nie można jednocześnie korzystać na dwóch urządzeniach. Jeśli podczas aktywacji nowej konfiguracji zostanie użyty ten sam klucz subskrypcji, licencja zostanie przeniesiona do nowej konfiguracji. Licencję można trzykrotnie przenieść na inny telefon. Po wykonaniu trzech takich operacji klucza subskrypcji nie będzie można aktywować na kolejnym urządzeniu.   Subskrypcja jest również weryfikowana podczas sprawdzania aktualizacji ocen reputacji. Jeśli ten sam klucz subskrypcji jest używany na dwóch urządzeniach, po przeprowadzeniu trzech aktualizacji zostanie on zablokowany na ostatnim urządzeniu.
Wyświetl pełny artykuł
Question Licencja została niedawno zakupiona w sklepie F-Secure eStore, ale w aplikacji Mobile Security wyświetlany jest komunikat, że licencja wkrótce wygaśnie. Dlaczego? Answer Być może używasz próbnej wersji aplikacji, a pełna wersja została zasubskrybowana po wygaśnięciu okresu próbnego. Dla okresu próbnego został wygenerowany unikatowy klucz subskrypcji. Po zakończeniu okresu próbnego należy wprowadzić klucz subskrypcji otrzymany przy zakupie pełnej wersji.   Jeśli licencja została zakupiona w innym miejscu, został wygenerowany nowy klucz subskrypcji. Aplikacja Mobile Security nadal używa starszego klucza subskrypcji, zatem należy ją aktywować za pomocą nowego klucza. Wykonaj w tym celu następujące czynności:   Otwórz aplikację. W dolnej części ekranu wybieraj strzałkę w prawo do momentu wyświetlenia przycisku Uaktualnij. Wybierz pozycję Uaktualnij. Zostanie wyświetlone okno Uaktualnij subskrypcję. Wybierz przycisk Wprowadź klucz, podaj swój klucz i wybierz przycisk OK.
Wyświetl pełny artykuł
Pytanie Telefon został zresetowany. Jak przywrócić aplikację Mobile Security? Odpowiedź Po zresetowaniu telefonu spróbuj zaktualizować aplikację. Jeśli jest to niemożliwe, może być konieczne ponowne pobranie najnowszego pakietu instalacyjnego (*.apk) ze sklepu Google Play lub strony http://www.f-secure.com/pl/web/home_pl/protection/mobile-security/download.   Po zakończeniu instalacji nie trzeba wprowadzać klucza subskrypcji.   W przypadku problemów należy utworzyć zgłoszenie do pomocy technicznej.   Wersja tego artykułu w języku angielskim
Wyświetl pełny artykuł
Question Nie mogę połączyć się z serwerem aktualizacji i/lub aktywować produktu F-Secure Mobile Security. Co mam  zrobić? Answer Zazwyczaj wyświetlany jest komunikat o błędzie z informacją, że aplikacja F-Secure Mobile Security nie może nawiązać wymaganego połączenia z serwerem aktualizacji lub weryfikacji. Może to być spowodowane nieprawidłowymi ustawieniami sieci. W rzadkich przypadkach może to wynikać z ograniczenia dostępu do połączenia przez operatora (usługodawcę). Innym powodem problemów mogą być nieprawidłowe ustawienia daty.   Aby rozwiązać problem z połączeniem:   Upewnij się, że w urządzeniu zainstalowano kartę SIM. Aktywację można także przeprowadzić za pośrednictwem sieci Wi-Fi. Sprawdź, czy ustawienia daty w telefonie są prawidłowe. Spróbuj nawiązać połączenie przez internetowy punkt dostępu operatora. Jeśli internetowy punkt dostępu nie został zdefiniowany, utwórz taki punkt dostępu z następującymi często używanymi wartościami:  Nazwa połączenia: Internet Nazwa punktu dostępu: Internet Aby sprawdzić stan połączenia przy użyciu przeglądarki na urządzeniu przenośnym, spróbuj przejść do następującej witryny: https://msp.f-secure.com/web-test/common/test.html Jeśli w przeglądarce nie można przejść do strony testowej, ustawienia sieciowe telefonu są niepoprawne. Informacje o prawidłowych ustawieniach połączenia można znaleźć w poradnikach firmy HTC dostępnych pod adresem http://www.htc.com/pl/support/. Poprawne ustawienia sieciowe można także uzyskać u lokalnego operatora.
Wyświetl pełny artykuł
Pytanie Jak rozpocząć korzystanie z Ochrony zdalnej na urządzeniu z systemem Android? Odpowiedź Aby włączyć Ochronę zdalną:   Otwórz aplikację. W widoku głównym wybierz kolejno opcje Ochrona zdalna > Włącz. Aby używać Ochrony przed kradzieżą, musisz aktywować konto administratora urządzenia. W tym celu wybierz kolejno opcje Kontynuuj i Aktywuj. Jeśli na urządzeniu nie ustawiono blokady ekranu, zostanie wyświetlone okno dialogowe „Ustaw blokadę ekranu. Przed rozpoczęciem korzystania z Ochrony przed kradzieżą na urządzeniu przenośnym z systemem Android musisz włączyć blokadę ekranu. Wybierz opcję Kontynuuj. Uwaga: jeśli blokada ekranu jest już włączona, pomiń kroki 4 i 5. Zostanie wyświetlone okno dialogowe ustawień odblokowywania ekranu. Wybierz metodę blokowania, a następnie wybierz opcję Kontynuuj/Potwierdź. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji dostarczonej z urządzeniem. Zostanie wyświetlone okno dialogowe „Ustaw kod zabezpieczeń. Wprowadź dwukrotnie kod zabezpieczeń, aby upewnić się, że jest on prawidłowy. Uwaga: kod zabezpieczeń musi zawierać co najmniej 5 znaków. Wybierz opcję Kontynuuj. Wprowadź swój adres e-mail. Jeśli nie pamiętasz kodu zabezpieczeń, wyślemy Ci instrukcje jego resetowania. Wprowadź numer telefonu, na który mają być wysyłane wiadomości SMS przy każdej zmianie karty SIM w urządzeniu. Zaufany numer możesz też ustawić później. Porada: aby nie wpisywać numeru telefonu, można go wybrać z książki telefonicznej na urządzeniu. Wybierz opcję Kontynuuj. Ochrona przed kradzieżą jest teraz włączona.   Ważne: w przypadku kradzieży urządzenia zdecydowanie zaleca się zmianę hasła do konta Google.
Wyświetl pełny artykuł
Question Jak włączyć alert SMS na urządzeniu z systemem Android? Answer Funkcję Ochrona zdalna można skonfigurować, aby wysyłała wiadomość SMS przy każdej zmianie karty SIM w urządzeniu.   Aby używać alertów SMS:   Otwórz aplikację. Wybierz pozycje Ochrona zdalna > Ustawienia. Wybierz opcję Zaufany numer. Zostanie otwarte okno dialogowe Zaufany numer. Wprowadź zaufany numer telefonu, na który będą wysyłane wiadomości SMS z informacjami o zmianie karty SIM w urządzeniu. Wybierz przycisk OK. Gdy alerty SMS są włączone, po zmianie karty SIM w urządzeniu zostanie wysłana odpowiednia wiadomość SMS na zaufany numer.
Wyświetl pełny artykuł
Question Jak odtworzyć sygnał alarmu na urządzeniu z systemem Android? Answer W przypadku zgubienia lub kradzieży urządzenia przenośnego można wysłać na nie wiadomość SMS, aby uaktywnić alarm dźwiękowy. Wymaga to jednak wcześniejszego skonfigurowania funkcji Ochrona zdalna.   Alarm uruchomiony na telefonie można wyłączyć, wprowadzając poprawny wzór blokady ekranowej, kod PIN lub hasło. Alarm można także wyłączyć, wysyłając kolejną wiadomość SMS.   Aby odtworzyć sygnał alarmu na urządzeniu przenośnym:    Wyślij na urządzenie następującą wiadomość SMS: #ALARM#<kod zabezpieczeń>#<liczba powtórzeń> (przykład: #ALARM#abcd1234#5).  Aby wyłączyć alarm:   Wyślij na urządzenie następującą wiadomość SMS: #ALARM#<kod zabezpieczeń>#0 (przykład: #ALARM#abcd1234#0).
Wyświetl pełny artykuł
Question Jak zdalnie usunąć dane z urządzenia z systemem Android? Answer W przypadku zgubienia lub kradzieży urządzenia przenośnego można zdalnie usunąć przechowywane na nim informacje, aby uniemożliwić dostęp niepowołanym osobom. Wymaga to jednak wcześniejszego skonfigurowania funkcji Ochrona zdalna.   Podczas tej operacji funkcja Ochrona zdalna usuwa z urządzenia wszystkie zapisane informacje osobiste. Usuniętych danych nie można odzyskać.    Aby zdalnie usunąć dane z urządzenia przenośnego:  Wyślij na urządzenie następującą wiadomość SMS: #WIPE#<kod zabezpieczeń> (przykład: #WIPE#abcd1234). Podczas tej operacji z urządzenia usuwane są wszystkie zapisane dane.
Wyświetl pełny artykuł
Question Jak zdalnie zablokować urządzenie z systemem Android? Answer W przypadku zgubienia lub kradzieży urządzenia przenośnego można je zdalnie zablokować, aby uniemożliwić dostęp niepowołanym osobom. Wymaga to jednak wcześniejszego skonfigurowania funkcji Ochrona zdalna.   Zdalnie zablokowane urządzenie nie może być używane bez zgody użytkownika.    Aby zablokować zgubione lub skradzione urządzenie: Wyślij na urządzenie następującą wiadomość SMS: #LOCK#<kod zabezpieczeń> (przykład: #LOCK#abcd1234)  Zablokowane urządzenie można odblokować tylko przy użyciu blokady ekranowej, kodu PIN lub ustawionego hasła.
Wyświetl pełny artykuł
Question Jak zlokalizować urządzenie z systemem Android? Answer Utracone urządzenie przenośne można zlokalizować, wysyłając na nie wiadomość SMS.   Upewnij się, że na urządzeniu działa funkcja GPS umożliwiająca odbieranie informacji o położeniu. W razie potrzeby informacje na ten temat można znaleźć w dokumentacji urządzenia.   Aby zlokalizować urządzenie: Wyślij na urządzenie następującą wiadomość SMS: #LOCATE#<kod zabezpieczeń> (przykład: #LOCATE#abcd1234) Funkcja Ochrona zdalna wyśle w odpowiedzi wiadomość SMS z najnowszą lokalizacją urządzenia.   Wskazówka: aby upewnić się, że funkcja działa prawidłowo, po skonfigurowaniu urządzenia zalecamy wysłanie testowej wiadomości lokalizacyjnej.   Uwaga: funkcja Ochrona zdalna nie przechowuje informacji o lokalizacji. Dane dotyczące położenia są wysyłane wyłącznie w wiadomości SMS.
Wyświetl pełny artykuł
Pytanie Jak rozpocząć korzystanie z Ochrony zdalnej na urządzeniu z systemem Android? Odpowiedź Aby włączyć Ochronę zdalną:   Otwórz aplikację. W widoku głównym wybierz kolejno opcje Ochrona zdalna > Włącz. Aby używać Ochrony zdalnej, musisz aktywować konto administratora urządzenia. W tym celu wybierz kolejno opcje Kontynuuj i Aktywuj. Zostanie wyświetlone okno dialogowe „Ustaw blokadę ekranu. Przed rozpoczęciem korzystania z Ochrony zdalnej na urządzeniu przenośnym z systemem Android musisz włączyć blokadę ekranu. Wybierz opcję Kontynuuj. Uwaga: jeśli blokada ekranu jest już włączona, kroki 4 i 5 zostaną pominięte. Zostanie wyświetlone okno dialogowe ustawień odblokowywania ekranu. Wybierz metodę blokowania, a następnie wybierz opcję Kontynuuj/Potwierdź. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji dostarczonej z urządzeniem. Zostanie wyświetlone okno dialogowe „Ustaw kod zabezpieczeń. Wprowadź dwukrotnie kod zabezpieczeń, aby upewnić się, że jest on prawidłowy. Uwaga: kod zabezpieczeń musi zawierać co najmniej 5 znaków. Wybierz opcję Kontynuuj. Zostanie wyświetlone okno dialogowe „Zaufany numer”. Wprowadź numer telefonu, na który mają być wysyłane wiadomości SMS przy każdej zmianie karty SIM w urządzeniu. Zaufany numer możesz też ustawić później. Porada: aby nie wpisywać numeru telefonu, można go wybrać z książki telefonicznej na urządzeniu. Wybierz opcję Gotowe. Ochrona zdalna zostanie włączona.   Ważne: w przypadku kradzieży urządzenia zdecydowanie zaleca się zmianę hasła do konta Google.   Wersja tego artykułu w języku angielskim
Wyświetl pełny artykuł
Pytanie Dlaczego Bezpieczna przeglądarka jest ustawiona jako przeglądarka domyślna? Odpowiedź Bezpieczna przeglądarka jest ustawiona jako przeglądarka domyślna, gdy włączona jest Kontrola rodzicielska. Jest to wymagane do zapewnienia ochrony przed złośliwymi witrynami internetowymi służącymi do phishingu i kradzieży tożsamości. Na przykład wiele ataków stosowanych do wyłudzania danych jest opartych na łączach w wiadomościach e-mail lub SMS, a system operacyjny otwiera te wiadomości w domyślnej przeglądarce natychmiast po kliknięciu łącza przez użytkownika.   Wersja tego artykułu w języku angielskim
Wyświetl pełny artykuł
Pytanie Jaka ilość danych jest wysyłana i pobierana podczas aktualizacji automatycznych? Odpowiedź Gdy funkcja aktualizacji automatycznych jest włączona, a połączenie z Internetem jest aktywne, aplikacja Mobile Security sprawdza dostępność aktualizacji raz dziennie.   Gdy aktualizacja jest dostępna, aplikacja Mobile Security prezentuje informacje o ilości danych do pobrania i wyświetla monit o potwierdzenie wykonania tej operacji.   Aby ograniczyć koszty związane z przesyłaniem danych w roamingu, włącz używanie tylko sieci własnego operatora:   Otwórz aplikację. W dolnej części ekranu wybierz kolejno opcje Więcej > Aktualizacje > Aktualizacje automatyczne > Tylko mój własny operator. Wersja tego artykułu w języku angielskim
Wyświetl pełny artykuł
Pytanie Nie chcę używać sieci komórkowej. Czy są dostępne inne metody ręcznej aktywacji lub aktualizacji aplikacji? Odpowiedź Podczas połączenia aplikacje klienckie są uwierzytelniane i weryfikowane na podstawie różnych czynników, m.in. w zależności od używanego typu subskrypcji i klucza subskrypcji. Aplikacji na telefonie nie można zaktualizować ręcznie bez aktywnego połączenia z Internetem. W celu uniknięcia kosztów transmisji danych w sieci komórkowej warto użyć połączenia Wi-Fi.   Wersja tego artykułu w języku angielskim
Wyświetl pełny artykuł
Pytanie Jak zaktualizować aplikację? Odpowiedź Aplikację Mobile Security można ręcznie zaktualizować w dowolnym momencie. Istnieje także możliwość skonfigurowania automatycznego pobierania aktualizacji, gdy połączenie z Internetem jest aktywne.   Jeśli funkcja aktualizacji automatycznych jest aktywna, aplikacja Mobile Security będzie pobierać aktualizacje w tle. Sprawdzanie dostępności aktualizacji odbywa się raz dziennie. Aplikacja Mobile Security używa aktywnych, a nie nowych połączeń.   Jeśli aplikacja została pobrana ze sklepu Google Play, będziesz otrzymywać automatyczne powiadomienia o dostępności każdej nowej wersji.   Aby ręcznie zaktualizować aplikację: Otwórz aplikację. W dolnej części ekranu wybierz kolejno opcje Więcej > Aktualizacje > Aktualizuj teraz.  Wersja tego artykułu w języku angielskim
Wyświetl pełny artykuł
Pytanie Pamięć telefonu jest pełna. Czy aplikację Mobile Security można zainstalować na karcie pamięci? Odpowiedź Aplikację Mobile Security można zainstalować tylko w pamięci telefonu. Jeśli brakuje miejsca na zainstalowanie aplikacji, usuń nieużywane aplikacje z pamięci urządzenia.   Aplikacja Mobile Security wymaga około 8 MB wolnego miejsca na potrzeby instalacji oraz dodatkowo 8 MB pamięci w celu zapisania pliku instalacyjnego. Po ukończeniu instalowania można usunąć pakiet instalacyjny APK. Mimo że pamięć podręczna usprawnia korzystanie z przeglądarki, może zajmować wiele miejsca. W związku z tym zalecamy regularne usuwanie zawartości pamięci podręcznej.   Wersja tego artykułu w języku angielskim
Wyświetl pełny artykuł
Pytanie Jak odnowić subskrypcję aplikacji Mobile Security? Odpowiedź Subskrypcję można odnowić na następujące sposoby:   Możesz odnowić subskrypcję w sklepie Google Play: Otwórz aplikację. Wybierz menu Subskrybuj. Wybierz opcję Kup. Subskrypcję możesz odnowić w interfejsie aplikacji na telefonie w następujący sposób: Otwórz aplikację. W dolnej części ekranu wybierz strzałkę w prawo i przytrzymaj ją do momentu wyświetlenia opcji Więcej. Wybierz kolejno opcje Więcej > Subskrypcja. Jeśli masz już klucz, wybierz opcję Masz już klucz? i wprowadź nowy klucz. Jeśli nie masz klucza, subskrypcję możesz odnowić w sklepie F-Secure eStore (http://www.f-secure.com/en/web/home_global/protection/mobile-security/renew) przy użyciu telefonu lub przeglądarki internetowej na komputerze. W takim przypadku otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem i nowym kluczem subskrypcji potrzebnym do aktywacji usługi. Subskrypcję możesz odnowić w interfejsie aplikacji na telefonie w następujący sposób: Otwórz aplikację. W dolnej części ekranu wybierz strzałkę w prawo i przytrzymaj ją do momentu wyświetlenia opcji Uaktualnij. Uwaga: widok uaktualnienia jest wyświetlany tylko wtedy, gdy aplikacja jest w wersji próbnej lub gdy zbliża się termin wygaśnięcia subskrypcji. Wybierz opcję Uaktualnij. Zostanie wyświetlone okno uaktualnienia subskrypcji. Wybierz opcję Kup. Subskrypcję możesz odnowić w sklepie F-Secure eStore (http://www.f-secure.com/en/web/home_global/protection/mobile-security/renew) przy użyciu telefonu lub przeglądarki internetowej na komputerze. W takim przypadku otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem i nowym kluczem subskrypcji potrzebnym do aktywacji usługi. Aby wprowadzić nowy klucz: Otwórz aplikację. W dolnej części ekranu wybierz strzałkę w prawo i przytrzymaj ją do momentu wyświetlenia opcji Uaktualnij. Uwaga: widok uaktualnienia jest wyświetlany tylko wtedy, gdy aplikacja jest w wersji próbnej lub gdy zbliża się termin wygaśnięcia subskrypcji. Wybierz opcję Uaktualnij. Zostanie wyświetlone okno uaktualnienia subskrypcji. Wybierz klawisz Enter, a następnie wpisz swój klucz i wybierz przycisk OK.   Wersja tego artykułu w języku angielskim
Wyświetl pełny artykuł
Pytanie Jak się kontaktować z pomocą techniczną? Odpowiedź W przypadku problemu z aplikacją Mobile Security utwórz zgłoszenie do pomocy technicznej.   Aby ułatwić nam udzielenie pomocy, podaj następujące informacje:   Opis problemu Model telefonu: wybierz kolejno opcje Ustawienia > Informacje o urządzeniu > Numer modelu. Numer seryjny: wybierz kolejno opcje Ustawienia > Informacje o urządzeniu > Stan > Numer seryjny. Klucz subskrypcji. Kod IMEI telefonu (aby wyświetlić kod IMEI, wybierz na klawiaturze znaki *#06# lub wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Informacje o urządzeniu> Stan > IMEI) Numer telefonu komórkowego w formacie międzynarodowym. Wersja aplikacji F-Secure Mobile Security (kliknij kolejno pozycje Więcej > Informacje) Wersja oprogramowania wewnętrznego Android telefonu: wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Informacje o urządzeniu > Wersja Androida Lista wszystkich innych programów zainstalowanych w pamięci telefonu     Wersja tego artykułu w języku angielskim
Wyświetl pełny artykuł
Pytanie Jak kupić licencję na aplikację Mobile Security? Odpowiedź Aplikację F-Secure Mobile Security można uzyskać na następujące sposoby:   Pobierz wersję próbną ze sklepu Google Play. Otwórz aplikację i wybierz kolejno opcje Subskrybuj > Kup, aby zakupić subskrypcję aplikacji Mobile Security w sklepie Google Play. Kup aplikację w sklepie F-Secure eStore (https://www.f-secure.com/pl_PL/web/home_pl/mobile-security#price-info) przy użyciu telefonu lub przeglądarki internetowej na komputerze. W takim przypadku otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem i nowym kluczem subskrypcji potrzebnym do aktywacji usługi. Subskrypcję możesz zakupić u operatora sieci komórkowej. Taka subskrypcja jest ciągła, a opłaty będą co miesiąc doliczane do rachunku telefonicznego. Uwaga: w przypadku subskrypcji usługi za pośrednictwem operatora należy korzystać z dostarczonej przez niego wersji aplikacji. Wersja tego artykułu w języku angielskim
Wyświetl pełny artykuł
Pytanie Jak zdalnie usunąć dane z urządzenia z systemem Android? Odpowiedź W przypadku zgubienia lub kradzieży urządzenia przenośnego można zdalnie usunąć przechowywane na nim informacje, aby uniemożliwić dostęp niepowołanym osobom. Wymaga to jednak wcześniejszego skonfigurowania funkcji Ochrona zdalna.   Podczas czyszczenia pamięci urządzenia funkcja Ochrona zdalna usuwa z urządzenia wszystkie zapisane informacje osobiste. Usuniętych danych nie można odzyskać.   Podczas zdalnego usuwania danych przywracane są ustawienia domyślne urządzenia. Powoduje to usunięcie wszystkich danych użytkownika z wszystkich folderów systemowych, wewnętrznych i zewnętrznych kart pamięci oraz dysków. Wymazywanie kart pamięci odbywa się przez uszkodzenie ich tabeli indeksowania, między innymi dlatego, że usuwanie danych z kart o dużej pojemności może trwać bardzo długo. Podczas próby uzyskania dostępu do takiej karty pamięci wyświetlany jest monit o jej sformatowanie. Kartę pamięci można łatwo wyjąć z urządzenia, dlatego zaleca się przechowywanie wszystkich ważnych danych w wewnętrznej pamięci urządzenia.   Jak zdalnie usunąć dane z urządzenia przenośnego:   Wyślij na urządzenie wiadomość SMS o następującej treści: #WIPE#<kod zabezpieczeń> Na przykład: #WIPE#abcd1234 . Wykonanie tej operacji powoduje usunięcie wszystkich danych przechowywanych na urządzeniu.   Wersja tego artykułu w języku angielskim
Wyświetl pełny artykuł
Pytanie Gdzie można znaleźć pakiety instalacyjne produktu Mobile Security? Odpowiedź Wszystkie pliki do pobrania można znaleźć pod adresem http://www.f-secure.com/en/web/home_global/support/installers lub   Pakiet instalacyjny produktu Mobile Security można pobrać pod adresem http://mobile.f-secure.com/downloads/trial i z usługi Google Play. Pakiet instalacyjny produktu Mobile Security for Business można pobrać pod adresem http://mobile.f-secure.com/corporate/downloads/trial/index.html   Wersja tego artykułu w języku angielskim
Wyświetl pełny artykuł