F-Secure SAFE

Sortuj według:
Upewnij się, że używasz najnowszej wersji produktu F-Secure SAFE, aby zachować bezpieczeństwo.
Wyświetl pełny artykuł
Aktualizacje automatyczne są włączane od razu po zainstalowaniu produktu firmy F-Secure. Jeśli komputer jest połączony z Internetem, produkt co dwie...
Wyświetl pełny artykuł
Po odnowieniu subskrypcji nie musisz wykonywać żadnych dodatkowych czynności. Produkt na urządzeniu zostanie automatycznie zaktualizowany. Może to...
Wyświetl pełny artykuł
Po odnowieniu subskrypcji nie musisz wykonywać żadnych dodatkowych czynności. Produkt na urządzeniu zostanie automatycznie zaktualizowany. Może to...
Wyświetl pełny artykuł
Question Czy produkt zabezpieczający dla komputera Mac naprawdę jest aktualizowany automatycznie? Answer Tak. Produkt jest automatycznie aktualizowany w tle przy każdym połączeniu z Internetem. Dzięki temu na komputerze zawsze są zainstalowane najnowsze aktualizacje. Jeśli komputer jest w trybie offline w zaplanowanym czasie automatycznej aktualizacji, pliki zostaną pobrane automatycznie po następnym połączeniu się z Internetem.
Wyświetl pełny artykuł
Pytanie Jaka ilość danych jest wysyłana i pobierana podczas aktualizacji automatycznych? Odpowiedź Gdy funkcja aktualizacji automatycznych jest włączona, a połączenie z Internetem jest aktywne, aplikacja Mobile Security sprawdza dostępność aktualizacji raz dziennie.   Gdy aktualizacja jest dostępna, aplikacja Mobile Security prezentuje informacje o ilości danych do pobrania i wyświetla monit o potwierdzenie wykonania tej operacji.   Aby ograniczyć koszty związane z przesyłaniem danych w roamingu, włącz używanie tylko sieci własnego operatora:   Otwórz aplikację. W dolnej części ekranu wybierz kolejno opcje Więcej > Aktualizacje > Aktualizacje automatyczne > Tylko mój własny operator. Wersja tego artykułu w języku angielskim
Wyświetl pełny artykuł
Pytanie Nie chcę używać sieci komórkowej. Czy są dostępne inne metody ręcznej aktywacji lub aktualizacji aplikacji? Odpowiedź Podczas połączenia aplikacje klienckie są uwierzytelniane i weryfikowane na podstawie różnych czynników, m.in. w zależności od używanego typu subskrypcji i klucza subskrypcji. Aplikacji na telefonie nie można zaktualizować ręcznie bez aktywnego połączenia z Internetem. W celu uniknięcia kosztów transmisji danych w sieci komórkowej warto użyć połączenia Wi-Fi.   Wersja tego artykułu w języku angielskim
Wyświetl pełny artykuł
Pytanie Jak zaktualizować aplikację? Odpowiedź Aplikację Mobile Security można ręcznie zaktualizować w dowolnym momencie. Istnieje także możliwość skonfigurowania automatycznego pobierania aktualizacji, gdy połączenie z Internetem jest aktywne.   Jeśli funkcja aktualizacji automatycznych jest aktywna, aplikacja Mobile Security będzie pobierać aktualizacje w tle. Sprawdzanie dostępności aktualizacji odbywa się raz dziennie. Aplikacja Mobile Security używa aktywnych, a nie nowych połączeń.   Jeśli aplikacja została pobrana ze sklepu Google Play, będziesz otrzymywać automatyczne powiadomienia o dostępności każdej nowej wersji.   Aby ręcznie zaktualizować aplikację: Otwórz aplikację. W dolnej części ekranu wybierz kolejno opcje Więcej > Aktualizacje > Aktualizuj teraz.  Wersja tego artykułu w języku angielskim
Wyświetl pełny artykuł