F-Secure SAFE

Sortuj według:
Aktualizacje automatyczne są włączane od razu po zainstalowaniu oprogramowania firmy F-Secure. Jeśli komputer jest połączony z Internetem, produkt firmy F-Secure co dwie godziny sprawdza dostępność nowych aktualizacji i w razie potrzeby pobiera je. Cały pakiet aktualizacji jest dość duży, a czas pobierania zależy od szybkości połączenia internetowego. Jeśli komputer był wyłączony przez co najmniej siedem dni, to zostanie pobrany i zainstalowany cały pakiet aktualizacji, co może potrwać dłużej niż w przypadku zwykłych aktualizacji przeprowadzanych codzienne. Uwaga: W celu maksymalnego skrócenia czasu potrzebnego na pobieranie zalecamy, aby komputer łączył się z Internetem co najmniej raz w tygodniu. Aby sprawdzić najnowsze (ostatnio wykonane) aktualizacje bazy danych: Kliknij ikonę produktu na pasku zadań systemu, aby otworzyć główny interfejs użytkownika. Kliknij pozycję Ustawienia. Wybierz opcje Inne ustawienia Aktualizacje bazy danych. Na stronie będą widoczne data i wersja pakietu aktualizacji bazy danych o najwyższym numerze. Należy pamiętać, że pakiet aktualizacji o najwyższym numerze nie musi być najnowszą pobraną aktualizacją. Aby sprawdzić najnowsze zainstalowane aktualizacje poszczególnych aparatów skanowania dostępnych w produkcie: Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę produktu na pasku zadań systemu i wybierz w menu polecenie Otwórz typowe ustawienia. W sekcji Instalacja wybierz opcję Aktualizacje. W tabeli Aktualizacje możesz sprawdzić wersje ostatniej aktualizacji poszczególnych aparatów. Ręczne sprawdzanie dostępnych aktualizacji Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę produktu na pasku zadań systemu, a następnie kliknij polecenie Sprawdź dostępność aktualizacji. Produkt sprawdzi dostępność nowych aktualizacji i natychmiast je zainstaluje. Wersja tego artykułu w języku angielskim
Wyświetl pełny artykuł
Upewnij się, że używasz najnowszej wersji produktu F-Secure SAFE, aby zachować bezpieczeństwo. W systemie Android Otwórz sklep Play. Kliknij ikonę menu i wybierz pozycję Moje aplikacje i gry. Na karcie Zainstalowane wybierz z listy pozycję F-Secure SAFE i kliknij pozycję Aktualizuj. Naciśnij pozycję Akceptuj, aby umożliwić dostęp do produktu F-Secure SAFE. Zaczekaj chwilę na pobranie i zainstalowanie aktualizacji. W systemie iOS Otwórz program App Store. Kliknij kartę Uaktualnienia w prawym dolnym rogu ekranu. Wybierz pozycję F-Secure SAFE i kliknij pozycję Uaktualnij. Zaczekaj chwilę na pobranie i zainstalowanie aktualizacji. Na komputerach z systemem Windows i komputerach Mac Jeśli aktualizacja wersji została przypadkowo przeoczona, następny monit o uaktualnienie zostanie wyświetlony ponownie w ciągu kolejnych 24 godzin. Informacje pokrewne Jak uruchomić ręczną aktualizację definicji produktu F-Secure SAFE? (Windows i Mac) Wersja tego artykułu w języku angielskim
Wyświetl pełny artykuł
Pytanie Jak zaktualizować aplikację? Odpowiedź Aplikację Mobile Security można ręcznie zaktualizować w dowolnym momencie. Istnieje także możliwość skonfigurowania automatycznego pobierania aktualizacji, gdy połączenie z Internetem jest aktywne.   Jeśli funkcja aktualizacji automatycznych jest aktywna, aplikacja Mobile Security będzie pobierać aktualizacje w tle. Sprawdzanie dostępności aktualizacji odbywa się raz dziennie. Aplikacja Mobile Security używa aktywnych, a nie nowych połączeń.   Jeśli aplikacja została pobrana ze sklepu Google Play, będziesz otrzymywać automatyczne powiadomienia o dostępności każdej nowej wersji.   Aby ręcznie zaktualizować aplikację: Otwórz aplikację. W dolnej części ekranu wybierz kolejno opcje Więcej > Aktualizacje > Aktualizuj teraz.  Wersja tego artykułu w języku angielskim
Wyświetl pełny artykuł
Pytanie Jaka ilość danych jest wysyłana i pobierana podczas aktualizacji automatycznych? Odpowiedź Gdy funkcja aktualizacji automatycznych jest włączona, a połączenie z Internetem jest aktywne, aplikacja Mobile Security sprawdza dostępność aktualizacji raz dziennie.   Gdy aktualizacja jest dostępna, aplikacja Mobile Security prezentuje informacje o ilości danych do pobrania i wyświetla monit o potwierdzenie wykonania tej operacji.   Aby ograniczyć koszty związane z przesyłaniem danych w roamingu, włącz używanie tylko sieci własnego operatora:   Otwórz aplikację. W dolnej części ekranu wybierz kolejno opcje Więcej > Aktualizacje > Aktualizacje automatyczne > Tylko mój własny operator. Wersja tego artykułu w języku angielskim
Wyświetl pełny artykuł
Otwórz aplikację F-Secure SAFE. Kliknij kartę Narzędzia. Wybierz pozycję Sprawdź dostępność aktualizacji. Wersja tego artykułu w języku angielskim
Wyświetl pełny artykuł
Pytanie Nie chcę używać sieci komórkowej. Czy są dostępne inne metody ręcznej aktywacji lub aktualizacji aplikacji? Odpowiedź Podczas połączenia aplikacje klienckie są uwierzytelniane i weryfikowane na podstawie różnych czynników, m.in. w zależności od używanego typu subskrypcji i klucza subskrypcji. Aplikacji na telefonie nie można zaktualizować ręcznie bez aktywnego połączenia z Internetem. W celu uniknięcia kosztów transmisji danych w sieci komórkowej warto użyć połączenia Wi-Fi.   Wersja tego artykułu w języku angielskim
Wyświetl pełny artykuł
Objawy Odnowiłem subskrypcję F-Secure SAFE, ale wyświetlana jest nadal stara data ważności subskrypcji.   Diagnoza Po odnowieniu subskrypcji nie musisz wykonywać żadnych dodatkowych czynności. Produkt na urządzeniu zostanie automatycznie zaktualizowany. Może to jednak potrwać kilka godzin. Do czasu zastosowania zmian pokazywana jest dotychczasowa data ważności subskrypcji. Rozwiązanie Aby ręcznie sprawdzić dostępność aktualizacji na komputerze PC, wykonaj następujące czynności: Otwórz program F-Secure SAFE. Kliknij kartę Narzędzia. Wybierz pozycję Sprawdź dostępność aktualizacji. Pojawi się okno Sprawdzanie dostępności aktualizacji. Produkt sprawdzi, czy na naszym serwerze są dostępne aktualizacje, i w razie potrzeby pobierze je na urządzenie. Gdy zakończy się sprawdzanie dostępności aktualizacji, produkt będzie aktualny i wyświetli się nowa data ważności. Wersja tego artykułu w języku angielskim
Wyświetl pełny artykuł
Question Czy produkt zabezpieczający dla komputera Mac naprawdę jest aktualizowany automatycznie? Answer Tak. Produkt jest automatycznie aktualizowany w tle przy każdym połączeniu z Internetem. Dzięki temu na komputerze zawsze są zainstalowane najnowsze aktualizacje. Jeśli komputer jest w trybie offline w zaplanowanym czasie automatycznej aktualizacji, pliki zostaną pobrane automatycznie po następnym połączeniu się z Internetem.
Wyświetl pełny artykuł
Objawy Odnowiłem subskrypcję F-Secure SAFE, ale wyświetlana jest nadal stara data ważności subskrypcji. Diagnoza Po odnowieniu subskrypcji nie musisz wykonywać żadnych dodatkowych czynności. Produkt na urządzeniu zostanie automatycznie zaktualizowany. Może to jednak potrwać kilka godzin. Do czasu zastosowania zmian pokazywana jest dotychczasowa data ważności subskrypcji. Rozwiązanie Aby ręcznie sprawdzić dostępność aktualizacji na komputerze Mac, wykonaj następujące czynności: Otwórz program F-Secure SAFE, klikając ikonę F-Secure w prawej górnej części paska menu. Kliknij kartę Narzędzia. Wybierz pozycję Sprawdź dostępność aktualizacji. Pojawi się okno Sprawdzanie dostępności aktualizacji. Produkt sprawdzi, czy na naszym serwerze są dostępne aktualizacje, i w razie potrzeby pobierze je na urządzenie. Gdy zakończy się sprawdzanie dostępności aktualizacji, produkt będzie aktualny i wyświetli się nowa data ważności. Wersja tego artykułu w języku angielskim
Wyświetl pełny artykuł