F-Secure SAFE

Sortera efter:
Question Jag uppmanades att ange en säkerhetskod när jag försökte ändra inställningarna för Föräldrakontroll. Vad ska jag göra? Answer Säkerhetskoden är den kod som du angav i konfigurationsguiden eller när du konfigurerade Stöldskydd. När en giltig säkerhetskod har angetts går det att göra ändringar i Föräldrakontroll.   När Föräldrakontroll används måste säkerhetskoden anges varje gång du försöker komma åt några inställningar. När Föräldrakontroll är inaktiverat behöver du endast ange säkerhetskoden om du ska komma åt inställningarna för Stöldskydd.
Visa fullständig artikel
Question Min telefon har nollställts. Hur återställer jag Mobile Security? Answer När systemet har nollställts kan du försöka uppdatera programmet. Om det inte går att uppdatera kanske du måste hämta det senaste installationspaketet (*.apk) på nytt från http://www.f-secure.com/sv/web/home_se/protection/mobile-security/download. Efter installationen anger du din prenumerationskod:   Öppna programmet. Gör något av följande: Tryck på Uppgradera > Ange nyckel och ange din prenumerationskod.  Tryck på Mer > Prenumeration > Har du redan en nyckel? och ange din prenumerationskod. Licensstatusen kontrolleras från och bekräftas av servern. Du kan återställa prenumerationsstatusen genom att använda samma prenumerationskod i den nya installationen.
Visa fullständig artikel
Question Varför var jag tvungen att ange en säkerhetskod när jag försökte öppna ett program? Answer Mobile Security övervakar och kontrollerar avinstallationen av program som installeras på enheten. Det innebär att om ett program har tillåtelse att avinstallera ett program, frågar Mobile Security användaren efter säkerhetskoden . Detta är samma säkerhetskod som du angav i konfigurationsguiden eller i inställningarna för Stöldskydd eller Föräldrakontroll.   Förutom att avinstallation av program kontrolleras av Mobile Security med funktionen Föräldrakontroll, övervakas och kontrolleras även avstängningen av program. Om ett program har tillåtelse att avbryta bakgrundsprocesser, frågar Mobile Security användaren efter säkerhetskoden.
Visa fullständig artikel
Question Jag kan inte ansluta till uppdateringsservern och/eller aktivera F-Secure Mobile Security. Vad ska jag göra? Answer Felmeddelandet anger vanligen att F-Secure Mobile Security inte har den anslutning som krävs till servern för uppdatering/bekräftelse. Detta orsakas troligen av felaktiga nätverksinställningar. I vissa sällsynta fall har operatören (din tjänstleverantör) begränsat anslutningen. En annan orsak till felet kan vara att datuminställningarna är helt felaktiga.    Så här felsöker du anslutningen:   Kontrollera att SIM-kortet sitter i enheten. Du kan fortfarande aktivera via Wi-Fi-anslutningen. Kontrollera att telefonens datuminställningar är korrekta. Försök att ansluta med operatörens Internetanslutningspunkt. Om ingen Internetanslutningspunkt har definierats, skapar du en med följande standardvärden:  Anslutningsnamn: Internet Namn på anslutningspunkt: Internet Du kan testa mobilwebbläsarens anslutning genom att försöka komma åt följande webbplats: https://msp.f-secure.com/web-test/common/test.html Om du inte kan komma åt testsidan med din mobilwebbläsare är telefonens nätverksinställningar felaktiga. Du kan använda HTC:s webbplats med  ”How-tos” och få rätt anslutningsinställningar från följande URL: http://www.htc.com/se/support/. Du kan också fråga din lokala operatör om de rätta nätverksinställningarna.
Visa fullständig artikel
Question Hur fjärraderar jag min Android-enhet? Answer Om du tappar bort din mobila enhet eller om den blir stulen kan du radera all information på enheten så att ingen annan kommer åt den. Detta kräver emellertid att du har konfigurerat fjärranslutet Stöldskydd.   När du raderar enheten tas all personlig information bort som är lagrad på enheten. Informationen kan inte återställas när den har raderats.   Så här fjärraderar du din mobila enhet:    Skicka följande SMS-meddelande till din enhet: #WIPE#<säkerhetskod> (Exempel: #WIPE#abcd1234). När enheten raderas tas alla data bort som är lagrade på den.
Visa fullständig artikel
Question Hur aktiverar jag SMS-varningen på en Android-enhet? Answer Du kan ange att Stöldskydd ska skicka ett SMS-meddelande till dig när någon byter ut SIM-kortet i din enhet.   Så här använder du SMS-varning:    Öppna programmet. Tryck på Stöldskydd > Inställningar. Välj Tillförlitligt nummer. Dialogrutan Tillförlitligt nummer öppnas. Ange det tillförlitliga telefonnummer som SMS-meddelandet ska skickas till om SIM-kortet i enheten byts ut. Välj OK. När SMS-varning har aktiverats skickas ett SMS-meddelande till det tillförlitliga numret när SIM-kortet i enheten byts ut.
Visa fullständig artikel
Question Hur fjärrlåser jag min Android-enhet? Answer Om du tappar bort din mobila enhet eller om den blir stulen kan du fjärrlåsa den för att förhindra att någon annan använder den. Detta kräver emellertid att du har konfigurerat fjärranslutet Stöldskydd.   När du fjärrlåser enheten kan den inte användas utan din tillåtelse.   Så här låser du en borttappad eller stulen enhet:   Skicka följande SMS-meddelande till din enhet:  #LOCK#<säkerhetskod>  (Exempel: #LOCK#abcd1234) Den låsta enheten kan bara låsas upp med den skärmupplåsningsmetod, den PIN-kod eller det lösenord som du har angett.
Visa fullständig artikel
Question Hur börjar jag använda Stöldskydd på en Android-enhet? Answer Innan du kan använda Stöldskydd på din mobila Android-enhet, måste du aktivera skärmlåset på den mobila enheten.   Med Android måste du aktivera enhetsadministratören (device administrator) för produkten om du ska kunna använda funktionerna för Stöldskydd. Om enhetsadministratören inte är aktiverad kan du aktivera den genom att öppna inställningarna för Stöldskydd.   Så här börjar du använda Stöldskydd:    Öppna programmet. Tryck på Stöldskydd > Inställningar i huvudvyn. Tryck på Aktivera skärmlås i inställningsvyn för Stöldskydd. Skärmen för upplåsningsinställningar (Screen unlock settings) öppnas. Välj låsmetod för skärmlåset och välj OK/Bekräfta (Confirm). Mer information finns i dokumentationen som följer med enheten. Välj Ange säkerhetskoden. Dialogrutan Ange säkerhetskoden öppnas. Ange säkerhetskoden och skriv den på nytt så att du är säker på att du skrivit rätt. Obs! Säkerhetskoden måste innehålla minst fem tecken. Välj OK. Stöldskydd aktiveras automatiskt när du har angett skärmupplåsningsmetoden och säkerhetskoden.   Viktigt! Om enheten blir stulen rekommenderar vi att du ändrar ditt Google-kontolösenord.
Visa fullständig artikel
Question Hur positionerar jag min Android-enhet? Answer Du kan positionera en borttappad mobil enhet genom att skicka ett SMS-meddelande till den.   Du måste ha aktiverat GPS i enheten för att kunna ta emot positionsinformationen. Om det behövs läser du enhetens dokumentation för att ta reda på hur du aktiverar GPS.   Så här positionerar du din enhet: Skicka följande SMS-meddelande till din enhet: #LOCATE#<säkerhetskod> (Exempel: #LOCATE#abcd1234) Stöldskydd svarar med ett SMS-meddelande som innehåller enhetens senaste position.   Tips! Om du vill kontrollera att funktionen fungerar som den ska rekommenderar vi att du skickar ett testpositioneringsmeddelande till enheten när den har konfigurerats.   Obs! Stöldskydd sparar inte några positionsdata. Den enda positionsinformationen finns i det SMS-meddelande som skickas till dig.
Visa fullständig artikel
Question Finns Mobile Security på mitt språk? Answer F-Secure Mobile Security™ för Android har stöd för 31 språk. Fullständigt språkstöd tillhandahålls när nya OS-språk blir tillgängliga. Den fullständiga listan över språk som stöds finns på http://mobile.f-secure.com/devices/index.html.
Visa fullständig artikel
Fråga Var hittar jag installationspaketen för Mobile Security? Svar Du hittar alla hämtningar på http://www.f-secure.com/en/web/home_global/support/installers eller   Du kan hämta installationspaketet för Mobile Security på http://mobile.f-secure.com/downloads/trial och från Google Play. Du kan hämta installationspaketet för Mobile Security for Business på http://mobile.f-secure.com/corporate/downloads/trial/index.html Denna artikel på engelska
Visa fullständig artikel
Fråga Var hittar jag produktens prenumerationsnyckel? Svar Så här hittar du produktens prenumerationsnyckel:   Genom systemfältsikonen:   Högerklicka på produktikonen i systemfältet och välj Visa mina prenumerationer. Fönstret Mina prenumerationer öppnas. Klicka på länken Visa prenumerationsnycklar. Prenumerationsnyckeln visas under Mina prenumerationer. Genom ett program:   Klicka på produktikonen i systemfältet. Antivirus-programmets fönster öppnas. Klicka på och välj Visa min prenumeration,Fönstret Mina prenumerationer öppnas. Klicka på länken Visa prenumerationsnycklar. Prenumerationsnyckeln visas under Mina prenumerationer. Andra sätt att hitta prenumerationsnyckeln:   Webbshop - Om du har köpt produkten i en webbshop hittar du prenumerationsnyckeln i orderbekräftelsen som du fick via e-post efter köpet. Butik - Om du har köpt produkten på CD i en butik hittar du prenumerationsnyckeln på framsidan av Snabbinstallationsguiden. Denna artikel på engelska
Visa fullständig artikel
Fråga Hur gör jag för att tillåta andra webbplatser när jag använder internetbanken? Svar Om du använder internetbanken och vill tillåta andra webbplatser som inte hör till en internetbank gör du så här:   Klicka på produktikonen i systemfältet för att öppna huvudanvändargränssnittet. Klicka på Browsing Protection längst ned i fönstret. Välj det användarkonto du vill redigera. Obs!: Du måste ha administratörsbehörighet för att ändra inställningarna på andra användarkonton. Klicka på Inställningar. På sidan Browsing Protection klickar du på länken Visa undantagna webbplatser . Fönstret Begränsade webbplatser öppnas. På fliken Tillåtna klickar du på Lägg till. Fönstret Lägg till webbplats öppnas. Ange önskad webbplatsadress i fältet och klicka på OK. Denna artikel på engelska
Visa fullständig artikel
Fråga Kan F-Secure Anti-Virus för Mac köras i 64-bitsläge i OS X? Svar Ja, produkten kan köras i OS X i 64-bitarsläge.   Denna artikel på engelska
Visa fullständig artikel
Fråga Hur tillåter jag ett program som DeepGuard har blockerat? Svar Ibland kan DeepGuard blockera användningen av ett säkert program även om du vill använda programmet och vet att det är säkert. Det händer eftersom programmet försöker göra systemändringar som potentiellt kan vara skadliga. Du kan också ha råkat blockera programmet när ett pop-up-fönster från DeepGuard har visats.   Så här tillåter du programmet som DeepGuard har blockerat:   Klicka på produktikonen i systemfältet för att öppna huvudanvändargränssnittet. Välj fliken Verktyg och  Programbehörigheter. Listan Övervakade program visas. Hitta programmet du vill tillåta. Obs! Du kan klicka på kolumnrubriker om du vill sortera listan. Du kan till exempel klicka på kolumnen Tillstånd om du vill sortera listan i grupper med tillåtna och blockerade program. Högerklicka på kolumnen Tillåt på snabbmenyn. Klicka på Stäng. DeepGuard tillåter programmet att göra systemändringar igen.   Denna artikel på engelska
Visa fullständig artikel
Den här artikeln beskriver hur du rensar annonsprogram..   Vad är annonsprogram?   Annonsprogram kan utgöras av olika typer av programvara som visar annonser. Annonsprogram klassas ofta även som spionprogram. En dator kan råka ut för många annonsprogram, i synnerhet om man surfar på Internet med Internet Explorer. Du kan råka installera annonsprogram i datorn från en webbsida eller vid installation av gratis programvara som har ett medföljande annonsprogrampaket (många gratis peer-to-peer-klienter som Kazaa och Grokster distribueras tillsammans med annonsprogrampaket).   Rensa annonsprogram   Om du får oönskade pop-up-fönster när du surfar på internet eller du lägger lägger märke till ovanlig aktivitet när du använder datorn kan det vara så att du har annonsprogram på datorn.   F-Secure-produkten ska automatiskt avlägsna annonsprogram från datorn. Om du vill vara säker rekommenderar vi att du kör en virus- och spionprogramsgenomsökning:   Klicka på produktikonen i systemfältet för att öppna huvudanvändargränssnittet. Välj Genomsökning. Genomsökningsguiden startas. Följ instruktionerna i guiden för att slutföra genomsökningen.. Om du stöter på annonsprogram som inte fångats upp av F-Secures verktyg ber vi att du skickar ett prov till oss med hjälp av F-Secures System för provanalyser.     Denna artikel på engelska
Visa fullständig artikel
Fråga Vilka webbläsare kan användas med Bankskydd? Svar Bankskydd kan användas med följande webbläsare:       Internet Explorer 9 och nyare,     Firefox, de två senaste större versionerna,     Chrome, de två senaste större versionerna.         Denna artikel på engelska
Visa fullständig artikel
Fråga Jag kan starta programmet, men när jag försöker registrera det får jag meddelandet “e-posten används redan“. Vad ska jag göra? Svar Den som utnyttjar F-Secure-kampanjen har rätt att skapa ett konto per användare. Kontot är kopplat till en e-postadress. Samma e-postadress kan inte användas två gånger eftersom det används som användarnamn under inloggningen. I F-Secure SAFE kan du köpa ytterligare licenser och hantera befintliga licenser för flera enheter. Adressen till portalen för licenshantering är https://mysafe.f-secure.com/login. Du kan skapa ännu ett konto för en annan enhet och använda ett annat e-postkonto för att hantera denna enhet.   Denna artikel på engelska
Visa fullständig artikel
Fråga Jag fick inte den nya, längre serviceperioden eftersom jag av misstag klickade på ”Nej” i dialogrutan ”Du har fått en ny prenumerationsnyckel. Vill du aktivera med den nya nyckeln?”. Vad ska jag göra? Svar Oroa dig inte. Logga in på SAFE-portalen (http://www.f-secure.com/safe) och klicka på Installera för att aktivera nyckeln. Du kan också ange den nya nyckeln i F-Secure SAFE-appen. Öppna F-Secure SAFE-appen och gå till Mer > Prenumerationer. I vyn prenumerationer trycker du på Har du redan en nyckel? och anger den nya prenumerationsnyckeln.   Denna artikel på engelska
Visa fullständig artikel
Fråga Jag har registrerat mig för F-Secure SAFE men programmet på min enhet visar ett annat förfallodatum. Vad ska jag göra? Svar F-Secure SAFE-programmet får den nya förlängda giltighetstiden som en del av registreringsprocessen. Om du inte klickade på Slutför eller om processen avbröts på något sätt kanske inte programmet har uppdaterats med den nya giltighetstiden. Du kan lösa detta genom att logga in på SAFE-portalen på http://www.f-secure.com/safe och manuellt skriva in den synliga licensnyckeln i F-Secure SAFE-programmet (gå till vyn Prenumeration och klicka på Ange nyckel).   Denna artikel på engelska
Visa fullständig artikel
Fråga Jag startade programmet, men jag slutförde inte registreringen. Jag skulle fortfarande vilja utnyttja hela gratisperioden för tjänsten. Kan jag registrera mig igen senare på något sätt? Svar Ja. Öppna programmet F-Secure SAFE och gå till vyn Prenumeration som innehåller alternativen Köp eller Ange en ny nyckel. Om du klickar på Köp visas registreringssidan igen. När du registrerat dig har du rätt att utnyttja det aktuella erbjudandet.   Denna artikel på engelska
Visa fullständig artikel
Fråga Jag har startat programmet, men när jag försöker registrera det får jag meddelandet “kupongen har redan använts“. Vad ska jag göra? Svar Användare som utnyttjar F-Secure-kampanjen har rätt till ett konto per aktiverad enhet och i det här fallet har kupongen redan använts en gång. När du har loggat in i F-Secure SAFE kan du köpa ytterligare licenser för fler enheter. Adressen till portalen för licenshantering är https://mysafe.f-secure.com/login.   Denna artikel på engelska
Visa fullständig artikel
Fråga Jag valde “Lös in erbjudande” i uPick och blev ombedd att registrera mig i Samsung Apps-butiken. Varför? Svar Programmet F-Secure SAFE marknadsförs via uPick. Själva installationsprogrammet finns i Samsung Apps-butiken som du når via en länk från uPick. Om du inte har registrerat dig som användare i Samsung Apps-butiken behöver du göra det. Vi rekommenderar alltid att du registrerar dig i Samsung Apps-butiken eftersom Samsung använder den som sin kanal för att erbjuda utvalda tjänster för din enhet.   Denna artikel på engelska
Visa fullständig artikel
Fråga Jag har glömt min säkerhetskod och kan inte ändra inställningarna eller avinstallera programmet. Vad ska jag göra? Svar Programmet F-Secure SAFE har en funktion för glömda lösenord. Om du har angett en e-postadress i inställningarna för föräldrakontroll eller stöldskydd kan du använda funktionen för glömd säkerhetskod. I dialogrutan där du anger säkerhetskoden hittar du länken “Har du glömt säkerhetskoden?”. Klicka på länken så skickas ett meddelande till den e-postadress som du har angett. Öppna meddelandet och klicka på länken för att återställa säkerhetskoden. Ställ in en ny säkerhetskod via stöldskyddsinställningarna och spara den på en säker plats. Du kan till exempel använda programmet F-Secure Key för att skydda dina lösenord.   Denna artikel på engelska
Visa fullständig artikel
Fråga Jag kan starta programmet, men när jag försöker registrera mig får jag meddelandet “landet stöds inte“. Vad ska jag göra? Svar F-Secure-kampanjen riktar sig till de nordiska länderna och därför är det inte tillåtet att registrera sig från andra länder. Du kan registrera dig som F-Secure SAFE-användare direkt via http://www.f-secure.com/safe. SAFE tar dig automatiskt till kampanjer som är aktuella i ditt område.   Denna artikel på engelska
Visa fullständig artikel
Fråga När jag startar programmet fastnar det när det försöker ansluta till nätverket och “vänteindikatorn” bara fortsätter att snurra. Vad ska jag göra? Svar F-Secure SAFE-klientprogrammet behöver aktivera F-Secure-tjänsten och hämta den senaste databasen. Beroende på hur snabbt nätverket är kan detta ta från några sekunder upp till en minut. Om det inte verkar hjälpa att vänta startar du programmet på nytt. Prova med ett annat nätverk (t.ex. 3G, 4G eller WiFi). Du kan också göra ett nytt försök senare.   Denna artikel på engelska
Visa fullständig artikel
Fråga Jag hittade programmet i uPick, men av någon anledning går det inte att installera. Vad beror det på? Svar Installationen kan avbrytas av olika orsaker oavsett kanal. Försäkra dig om att programmet inte är delvis installerat. Ta bort ett delvis installerat program med hjälp av enhetens egna inställningar. Försök att hämta och installera programmet via något annat nätverk (t.ex. 3G, 4G eller WiFi). Om det inte hjälper kan du prova med att starta om enheten eller göra ett nytt försök senare.   Denna artikel på engelska
Visa fullständig artikel
Fråga När jag startar programmet fastnar det på sidan med licensvillkor. Vad ska jag göra? Svar Sidan med licensvillkor hämtas från internet. Om programmet inte kan läsa in licensvillkoren avbryts aktiveringsprocessen och du kan inte fortsätta. Försök med ett annat nätverk (t.ex. 3G, 4G eller WiFi). Du kan också göra ett nytt försök senare.   Denna artikel på engelska
Visa fullständig artikel
Fråga Varför hittar jag inte programmet F-Secure SAFE i uPick? Svar Programmet F-Secure SAFE marknadsförs via uPick. Själva installationsprogrammet finns i Samsung Apps-butiken som du når via en länk från uPick. I Samsung Apps-butiken visas programmet endast för de enheter eller operativsystemsversioner som det fungerar med. F-Secure kommer att lägga till stöd för enheter och operativsystemsversioner som ännu inte stöds så fort som möjligt. Kom tillbaka och gör ett nytt försök senare.   Denna artikel på engelska
Visa fullständig artikel
Fråga Varför är Säker webbläsare inställd som standardwebbläsare? Svar Säker webbläsare är inställt som standardwebbläsare när Föräldrakontroll är aktiverat. Det är endast då vi kan skydda dig från skadliga webbplatser, som t.ex. sidor för nätfiske och identitetsstöld. T.ex. kommer många nätfiskemeddelanden som länkar i e-post eller sms och operativsystemet öppnar dessa meddelanden i standardwebbläsaren så snart användaren klickar på dem.   Denna artikel på engelska
Visa fullständig artikel
Fråga Hur mycket datatrafik genererar de automatiska uppdateringarna? Svar När funktionen för automatiska uppdateringar är aktiverad och när det finns en aktiv internetanslutning söker Mobile Security efter uppdateringar en gång om dagen.   När det finns en tillgänglig uppdatering visar Mobile Security mängden data som kan hämtas och ber om en bekräftelse innan hämtningen påbörjas.   Om du oroar dig för kostnaden för datatrafik vid roaming kan du ställa in att nätverket endast ska använda din operatör:   Öppna programmet. Tryck på Mer > Uppdateringar > Automatiska uppdateringar > Endast min operatör i användargränssnittets nedre del. Denna artikel på engelska
Visa fullständig artikel
Fråga Jag vill inte använda det mobila nätverket. Finns det andra sätt för att aktivera/uppdatera appen manuellt? Svar Klienterna som ansluter autentiseras och bekräftas genom flera olika faktorer, t.ex. beroende på vilken prenumerationstyp som används och prenumerationsnyckeln. Det är omöjligt att uppdatera appen manuellt utan en internetanslutning direkt från telefonen. För att undvika datakostnaderna på mobilnätet kan du använda en Wi-Fi-anslutning i stället.   Denna artikel på engelska
Visa fullständig artikel
Fråga Hur uppdaterar jag appen? Svar Du kan uppdatera Mobile Security manuellt när du vill, eller så kan du ställa in att appen ska hämta uppdateringar automatiskt så fort det finns en aktiv internetanslutning.   Om du aktiverar funktionen för automatisk uppdatering kommer Mobile Security att hämta uppdateringar i bakgrunden. Appen söker efter uppdateringar en gång om dagen. Mobile Security ansluter inte själv. Det använder i stället aktiva anslutningar.   Om du hämtade appen från Google Play kommer du automatiskt att meddelas så fort en ny version finns tillgänglig.   För att uppdatera appen manuellt: Öppna programmet. Tryck på Mer > Uppdateringar > Uppdatera nu i användargränssnittets nedre del.  Denna artikel på engelska
Visa fullständig artikel
Fråga Min telefons minne är fullt. Kan jag installera Mobile Security på minneskortet? Svar Mobile Security kan endast installeras på telefonens minne. Om det inte finns tillräckligt med utrymme för att installera appen bör du ta bort några appar som du inte använder för att frigöra utrymme.   Mobile Security kräver ungefär 8 MB ledigt diskutrymme för installation och ytterligare 8 MB på någon lagringsyta för att lagra installationspaketet. Du kan ta bort installationspaketet (*.apk) när installationen har slutförts. Observera också att även om webbläsarens cache-minne underlättar surfning tar det upp mycket utrymme. Därför rekommenderar vi att du tömmer cache-minnet då och då.   Denna artikel på engelska
Visa fullständig artikel
Fråga Hur förnyar jag min Mobile Security-prenumeration? Svar Du förnyar din prenumeration på något av följande sätt:   Du kan även förnya prenumerationen genom Google Play: Öppna programmet. Dra till menyn Prenumerera och tryck på den. Tryck på Köp. Du kan förnya din prenumeration med din telefon via appgränssnittet så här: Öppna programmet. På användargränssnittets nedre del trycker du på högerpilen tills Mer visas. Tryck på Mer > Prenumeration. Om du redan har en nyckel trycker du på Har du redan en nyckel? och anger din nya nyckel. Om du inte har någon nyckel kan du förnya prenumerationen genom F-Secure eStore (http://www.f-secure.com/en/web/home_global/protection/mobile-security/renew) i webbläsaren på din telefon eller dator. Du får en e-postbekräftelse med din nya prenumerationsnyckel som du behöver för att aktivera tjänsten. Du kan förnya din prenumeration med din telefon via appgränssnittet så här: Öppna programmet. På användargränssnittets nedre del trycker du på högerpilen tills Uppgradera visas. Obs! Vyn Uppgradera visas endast när programmet är i testläge eller när prenumerationen snart löper ut. Tryck på Uppgradera. Fönstret för prenumerationsuppgradering visas. Tryck på Köp. Du kan förnya prenumerationen genom F-Secure eStore (http://www.f-secure.com/en/web/home_global/protection/mobile-security/renew) i webbläsaren på din telefon eller dator. Du får en e-postbekräftelse med din nya prenumerationsnyckel som du behöver för att aktivera tjänsten. För att ange den nya nyckeln: Öppna programmet. På användargränssnittets nedre del trycker du på högerpilen tills Uppgradera visas. Obs! Vyn Uppgradera visas endast när programmet är i testläge eller när prenumerationen snart löper ut. Tryck på Uppgradera. Fönstret för prenumerationsuppgradering visas. Tryck på knappen Ange, ange din nyckel och tryck på OK.   Denna artikel på engelska
Visa fullständig artikel
Fråga Min telefon återställdes. Hur kan jag återställa Mobile Security? Svar Återställ systemets flashminne och försök att uppdatera appen. Om det inte går att uppdatera kan du behöva hämta det senaste installationspaketet (*.apk) igen från Google Play eller från http://www.f-secure.com/sv/web/home_se/protection/mobile-security/download.   Efter installationen behöver du inte ange prenumerationsnyckeln.   Skapa en supportbegäran om du skulle stöta på några problem.   Denna artikel på engelska
Visa fullständig artikel
Fråga Hur kontaktar jag supporten? Svar Om du har något problem med Mobile Security skapar du en supportbegäran.   För att hjälpa oss att hjälpa dig behöver vi följande information:   Problembeskrivning Telefonmodell: tryck på Inställningar > Om enheten > Modellnummer Serienummer: tryck på Inställningar > Om enheten > Status > Serienummer. Prenumerationsnyckel Telefonens IMEI-kod (för att hitta IMEI-koden går du till nummerknappsatsen och skriver in *#06# eller trycker på Inställningar > Om enheten> Status > IMEI) Ditt mobiltelefonnummer i internationell format Version av F-Secure Mobile Security (tryck Mer och välj Om) Android-telefonens fasta programvaruversion: tryck på Inställningar > Om enheten > Android-version. Lista över all programvara som finns installerad på telefonens minne     Denna artikel på engelska
Visa fullständig artikel
Fråga Hur köper jag fler Mobile Security-licenser? Svar Du kan köpa F-Secure Mobile Security på följande sätt:   Hämta testversionen från Google Play. Öppna appen, dra till Prenumerera > Köp för att köpa en Mobile Security-prenumeration genom Google Play Store. Köp appen från F-Secure eStore (https://www.f-secure.com/sv_SE/web/home_se/mobile-security#price-info) i webbläsaren på din telefon eller dator. Du får en e-postbekräftelse med din nya prenumerationsnyckel som du behöver för att aktivera tjänsten. Du kan skaffa en prenumeration på tjänsten genom din mobiloperatör. Prenumerationen är kontinuerlig och kommer att debiteras månatligen på din mobiltelefonräkning. Obs! Om du prenumererar på tjänsten genom din operatör måste du använda den operatörsspecifika versionen av appen.   Denna artikel på engelska
Visa fullständig artikel
Fråga Hur kan jag fjärrtömma min Android-enhet? Svar Om du har blivit av med din mobila enhet eller om den har blivit stulen kan du radera all information som finns lagrad i din enhet för att förhindra att någon annan får tillgång till den. Detta kräver dock att du har aktiverat fjärr-Anti-Theft.   När du tömmer din enhet raderar Anti-Theft all din personliga information som finns lagrad på enheten. Informationen kan inte återställas när den har raderats.   Fjärrtömningen fabriksåterställer enheten vilket innebär att alla användardata raderas från enhetens minne. Alla systemmappar, interna minneskort och lagringsytor och externa minneskort töms. När det gäller minneskort innebär fjärrtömningen att indextabellen bryts eftersom det t.ex. kan ta lång tid att tömma ett stort minneskort. När du försöker få åtkomst till ett tömt minneskort med bruten indextabell ombeds du att formatera kortet. Eftersom det är enkelt att ta ut minneskort ur enheten rekommenderar vi att du lagrar all värdefull information på enhetens minne.   För att fjärrtömma din mobila enhet:   Skicka följande SMS till din enhet: #WIPE#<säkerhetskod> (Exempel: #WIPE#abcd1234 ). När enheten töms raderas alla data på den.   Denna artikel på engelska
Visa fullständig artikel
Hitta enhet, tidigare Antitheft, är en funktion i F-Secure SAFE som ger ytterligare säkerhetslager till dina Android- och iOS-enheter. Med Hitta enhet på både Android och iOS kan du: Hitta din enhet och spela upp ett alarm. Så länge du är inloggad på My F-Secure kan du fjärrstyra en borttappad eller stulen Android-enhet från en annan enhet och göra följande: Låsa enheten (endast Android) eller Radera alla filer och appar (endast Android) på enheten. Dessa funktioner måste aktiveras på enheten först om Hitta enhet ska fungera. Som standard är Hitta min enhet(hitta) och Spela upp ett alarm (alarm) aktiverade. Du måste aktivera funktionerna manuellt på enheten eftersom de kräver enhetsadministratörstillstånd. Närliggande information Hur anger jag ett Säkert nummer för Hitta enhet? Hur kan jag låsa/låsa upp min enhet via My F-Secure? Hur spelar jag upp ett alarm från min enhet via My F-Secure? Hur raderar jag alla data från min enhet via My F-Secure? Denna artikel på engelska
Visa fullständig artikel
Öppna F-Secure SAFE-appen på barnets enhet. Tryck på Föräldrakontroll. Tryck på Föräldrakontroll-skjutreglaget för att slå på det. Tryck på Säkerhetskod så att inte barnet kan ändra inställningarna. Tryck på skjutreglaget Lösenordsskyddad för att slå på lösenordsskydd. Ange ett lösenord och tryck på OK. Ange lösenordet igen när du ombeds. Föräldrakontroll är nu påslagen. Du kan nu begränsa tid och appar på barnets enhet. Närliggande information Hur skyddar jag mitt barns mobila enhet? Använda Föräldrakontroll på barnets iOS-enhet Hur slår jag på Föräldrakontroll på barnets Android-enhet? Denna artikel på engelska
Visa fullständig artikel
Symptom Om du har en provversion av F-Secure SAFE installerad på din Android-enhet (version 15.2) från Google Play kan du tyvärr inte se enheten i My F-Secure-portalen. Detta gäller även om du har uppdaterat en befintlig provversion av F-Secure SAFE på din Android-enhet från 15.2 till 15.4. Diagnos Om du har en provversion av F-Secure SAFE installerad på din Android-enhet (version 15.2) direkt från Google Play kan inte My F-Secure-portalen och SAFE-appen ansluta till varandra. Detta gäller även om du har uppdaterat SAFE på din Android-enhet från 15.2 till 15.4 med en provversion i och med att du inte ombeds logga in på My F-Secure för att validera dina inloggningsuppgifter. Lösning För att enheten ska synas i My F-Secure-portalen måste du: Avinstallera F-Secure SAFE version 15.2. Öppna appen på enheten. Trycka på menyn i det övre vänstra hörnet på skärmen och sedan på Mer > Avinstallera . Trycka på OK för att avinstallera appen. Ominstallera F-Secure SAFE version 15.4. Gå till Google Play för att ominstallera eller logga in på My F-Secure-portalen och följ dessa installationsinstruktioner: Hur installerar jag F-Secure SAFE på en Android-enhet? Anm: När du ominstallerar F-Secure SAFE på en Android-enhet ombeds du antingen att logga in på My F-Secure eller registrera dig om du inte har ett konto. Denna artikel på engelska
Visa fullständig artikel
Security Cloud är en onlinetjänst som ger snabb respons på de senaste internetbaserade hoten. Som bidragsgivare godkänner du att Security Cloud samlar in säkerhetsdata som hjälper oss att stärka skyddet mot nya och framväxande hot. Security Cloud samlar in säkerhetsinformation om vissa okända, skadliga eller misstänkta program och oklassificerade webbplatser. Den här informationen är anonym och skickas till F-Secure Corporation för kombinerad dataanalys. Vi använder den analyserade informationen till att förbättra ditt skydd mot de senaste hoten och skadliga filer. Så här fungerar Security Cloud Security Cloud samlar in säkerhetsinformation om okända applikationer och webbplatser och om skadliga program och bedrägerier på webbplatser. Genom att prenumerera på Security Cloud ger du oss tillåtelse att samla in viktig information som gör att vi kan tillhandahålla våra säkerhetstjänster och se till att de är skyddade och effektiva. Därför är det av största vikt att vi kan samla in säkerhetsdata om okända filer, misstänkt beteende på enheter och besökta webbadresser. Security Cloud spårar inte din webbaktivitet och samlar inte in information om webbplatser som redan har analyserats. Det samlar heller inte in någon information om säkra applikationer som är installerade på datorn. Säkerhetsdata används inte i riktade marknadsföringssyften. Närliggande information Mer information om Security Cloud Hur slutar jag delta i Security Cloud? Denna artikel på engelska
Visa fullständig artikel
Om du har förlagt din enhet kan du spela upp ett alarm från My F-Secure för att lättare hitta den SAFE-skyddade enheten. Anm: Inställningen "Spela alarm på enhet" måste vara aktiverad på enheten för att detta ska fungera. Inställningen är aktiverad som standard. Logga in på My F-Secure från en dator eller enhet i närheten. Leta upp enheten du vill spela upp ett alarm från i din grupp på sidan My F-Secure. Klicka eller tryck på enhetsikonen. Detta öppnar ett fönster med information om enheten. Klicka eller tryck på Hitta enhet. Klicka eller tryck på Alarm i fönstret Hitta enhet. Klicka eller tryck på den blå knappen Alarm. Det kan ta några minuter innan alarmet spelas upp. När du har hittat enheten kan du enkelt stoppa alarmet genom att låsa upp enheten. Närliggande information Vad är Hitta enhet-funktionen i F-Secure SAFE? Hur kan jag låsa/låsa upp min enhet via My F-Secure? Hur raderar jag alla data från min enhet via My F-Secure? Denna artikel på engelska
Visa fullständig artikel
Symptom Jag har förnyat min F-Secure SAFE-prenumeration men produkten visar fortfarande det gamla utgångsdatumet.   Diagnos När du har förnyat din prenumeration behöver du inte göra något mer. Produkten på din enhet uppdateras automatiskt, vilket dock kan ta ett par timmar. Fram tills dess kan det gamla utgångsdatumet visas. Lösning Så här letar du efter uppdateringar på din PC manuellt: Öppna F-Secure SAFE. Klicka på fliken Verktyg. Välj Sök efter uppdateringar. Fönstret Sök efter uppdateringar öppnas. Produkten söker efter uppdateringar från vår server och laddar ned dem om det finns nya uppdateringar. När den har slutat leta är produkten uppdaterad och det nya utgångsdatumet visas. Denna artikel på engelska
Visa fullständig artikel
Öppna F-Secure SAFE-applikationen. Klicka på fliken Verktyg. Välj Sök efter uppdateringar. Denna artikel på engelska
Visa fullständig artikel
Om du misstänker att din enhet har kommit bort kan du börja med att fjärrlåsa den från My F-Secure innan du raderar alla data permanent på din SAFE-skyddade enhet. Anm: Funktionen är endast tillgänglig på SAFE för Android. Inställningen "Lås/radera" måste vara aktiverad på enheten för att detta ska fungera. Inställningen är inaktiverad som standard. F-Secure SAFE måste även ha enhetsadministratörstillstånd. Logga in på My F-Secure från en annan dator eller enhet. Leta upp enhten du vill låsa från din grupp på sidan My F-Secure. Klicka eller tryck på enhetsikonen. Detta öppnar ett fönster med information om enheten. Klicka eller tryck på Hitta enhet. Klicka eller tryck på Lås i fönstret Hitta enhet. Klicka eller tryck på den blå knappen Lås för att låsa enheten. Det kan ta några minuter innan enheten är fjärrlåst. Enheten kan enkelt låsas upp igen på det vanliga sättet eller via My F-Secure. Anm: Om du låser upp en enhet via My F-Secure återställs säkerhetskoden. Detta betyder att enheten inte längre har skärmlåset aktiverat, så tänk på att du måste aktivera skärmlåsfunktionen igen när du har låst upp enheten. Närliggande information Vad är Hittta enhet-funktionen i F-Secure SAFE? Hur spelar jag upp ett alarm från min enhet via My F-Secure? Hur raderar jag alla data från min enhet via My F-Secure? Denna artikel på engelska
Visa fullständig artikel
Gå till F-Secure SAFE och tryck på Föräldrakontroll om du vill använda Föräldrakontroll. Så här anger du en tidsgräns för surfning på internet: Tryck på Tidsgränser. Tryck på Använd tidsgränser-skjutreglaget för att slå på det. Flytta reglaget för att välja hur många timmar per dag som barnet får använda internet på enheten. Så här begränsar du åtkomst till specifikt webbinnehåll: Tryck på Innehållsblockering. Tryck på Tillåtet innehåll för att tillåta åtkomst till visst innehåll. En lista med olika kategorier visas. Klicka i relevanta rutor för att välja vilken typ av innehåll du vill tillåta. Så här begränsar du åtkomst till specifika webbplatser: Tryck på Tillåtna webbplatser för att ge barnet åtkomst till vissa webbplatser. Tryck på (+)-knappen för att lägga till en webbplats. Närliggande information Hur skyddar jag barnets mobila enhet? Hur slår jag på Föräldrakontroll på barnets iOS-enhet? Använda Föräldrakontroll på barnets Android-enhet Denna artikel på engelska
Visa fullständig artikel
Du hjälper oss att förbättra Security Clouds skydd genom att bidra med säkerhetsdata om skadliga program och webbplatser. Om du inte vill bidra med anonyma data till Security Cloud kan du ändra detta i produktinställningarna: Gå till aktivitetsfältet och högerklicka på F-Secure-ikonen i meddelandefältet (systemfältet) och välj Öppna allmänna inställningar. Klicka på Sekretess i det vänstra fältet. Avmarkera rutan Ja, jag vill delta i Security Cloud. Klicka på OK. Anm: Det är inte möjligt att helt stoppa all nätverkstrafik till Security Cloud, eftersom det utgör en grundläggande del av produktens skydd. Närliggande information Vad är Security Cloud? Denna artikel på engelska
Visa fullständig artikel
Öppna F-Secure SAFE-programmet. Klicka på Surfskydd längst ned i navigeringsfältet. Välj vilket användarkonto du vill redigera och klicka på Inställningar. Klicka på Ja om Kontroll av användarkonto öppnas. Gå till fliken Surfskydd. Längst ned i fönstret klickar du på länken Visa webbplatsundantag. Om du vill lägga till ett webbplatsundantag (vitlista) går du till fliken Tillåten och klickar på Lägg till och anger webbadressen. Klicka på OK. Om du vill neka en webbplats (svartlista) går du till fliken Nekad och klickar på Lägg till och anger webbadressen. Klicka på OK. Välj en webbplats från antingen Tillåten eller Nekad och klicka på Ta bort om du vill ta bort undantagen. Närliggande information Vad är Surfskydd? Denna artikel på engelska
Visa fullständig artikel