F-Secure SAFE

Sortera efter:
Öppna F-Secure Mobile Security-appen på barnets mobila enhet.
Visa fullständig artikel
Anm: Den här artikeln gäller enbart Android-enheter med F-Secure Mobile Security.
Visa fullständig artikel
Följ de här stegen om du vill avinstallera SAFE- eller Mobile Security-appen från din Android-enhet.
Visa fullständig artikel
Anm: Artikeln gäller följande produkter:F-Secure Internet Security, F-Secure Anti-Virus för PC och F-Secure Mobile Security för Android.
Visa fullständig artikel
Föräldrakontroll är en funktion i F-Secure Internet Security och Mobile Security för Android som hjälper dig skydda dina barn på internet. Barn som...
Visa fullständig artikel
Fråga Hur återfår jag en förlorad prenumerationsnyckel? Svar Om du använder Internet Security och produkten är installerad öppnar du fönstret Visa mina prenumerationer och väljer Visa prenumerationsnycklar.   Om du fortfarande har en del av din prenumerationsnyckel kan du kontakta F-Secures support och skicka en ansökan om support.   Om du har köpt produkten i butik kan du prova att kontakta återförsäljaren som kan ha registrerat din prenumerationsnyckel.   Om du har köpt produkten från F-Secures webbshop kan du kontakta oss med så mycket information som möjligt:   För F-Secure Anti-Virus eller F-Secure Internet Security: Fullständigt namn E-postadress som användes vid köp/förnyelse Order-/kundnummer Inköpsdatum/förnyelsedatum För F-Secure Mobile Security/Tablet Security: Order-/referensnummer Telefonens IMEI-kod (Skriv in *#06# på din telefon. IMEI-koden är på 15 siffror.) Fullständigt telefonnummer (inklusive landsnummer) Tidigare / aktuellt prenumerationsnummer. Android-enhetens serienummer. Du hittar det via menyn Inställningar > Om enheten > Status > Serienummer. Vanligtvis finns serienumret även tryckt på förpackningen.  Denna artikel på engelska
Visa fullständig artikel
Fråga Hur kan jag börja använda Anti-Theft på en enhet som kör Android? Svar För att börja använda Anti-Theft:   Öppna programmet. I huvudvyn väljer du Anti-Theft > Aktivera. Du måste aktivera enhetsadministratören för att använda Anti-Theft, om den inte redan är aktiverad. Tryck på Fortsätt och Aktivera. Om du inte har ställt in ett skärmlås för enheten öppnas dialogrutan för inställning av skärmlås. Innan du kan använda Anti-Theft på din mobila Android-enhet måste du aktivera skärmlås på enheten. Tryck på Fortsätt. Obs! Om du redan använder ett skärmlås hoppas steg 4 och 5 över. Skärmen för inställningar av skärmlås öppnas. Välj en låsmetod och tryck på Fortsätt/Bekräfta. För mer information hänvisar vi till informationen som följde med enheten. Dialogrutan för inställning av säkerhetskod öppnas. Ange din säkerhetskod och ange den sedan ytterligare en gång för att säkerställa att du har angett den korrekt. Obs! Säkerhetskoden måste vara minst 5 tecken lång. Tryck på Fortsätt. Ange din e-postadress. Om du har glömt din säkerhetskod kommer vi att skicka instruktioner för hur du kan återställa den. Ange ett telefonnummer till vilket ett meddelande kommer att skickas om SIM-kortet i din nuvarande enhet byts. Du kan även ställa in detta senare. Tips! I stället för att skriva in det kan du välja ett telefonnummer ur enhetens telefonbok. Tryck på Fortsätt. Anti-Theft är nu påslaget.   Viktigt: Om din enhet blir stulen rekommenderar vi starkt att du byter ut lösenordet till ditt Google-konto.
Visa fullständig artikel
Question Vilken version ska jag använda för telefonmodell "X"? Answer Programvarans gränssnitt varierar från telefon till telefon. Det innebär att F-Secure Mobile Security måste testas och eventuellt omarbetas för varje telefonmodell som stöds. Om modellen inte finns i listan på sidan http://mobile.f-secure.com/devices/index.html rekommenderar vi att du låter bli att installera programmet på din telefon.
Visa fullständig artikel
Question Kan jag använda samma licens med en annan enhet? Answer Licensen är enhetsspecifik. Du kan inte använda samma licens på två enheter samtidigt. Om samma prenumerationskod används när en ny installation aktiveras, överförs licensen till den nya installationen. Du kan överföra licensen till en annan telefon upp till tre gånger. Efter tre överföringar kan prenumerationskoden inte längre aktiveras på en ny enhet.   Prenumerationen verifieras också under sökning efter uppdateringar. Om du använder samma prenumerationskod på två enheter kommer prenumerationskoden att låsas till den senaste enheten efter tre uppdateringar.
Visa fullständig artikel
Question Hur spelar jag upp alarmljudet på min Android-enhet? Answer Om du tappar bort din mobila enhet eller om den blir stulen kan du skicka ett SMS-meddelande till enheten så att den spelar upp ett alarmljud. Detta kräver emellertid att du har konfigurerat fjärranslutet Stöldskydd.   När alarmet aktiveras på telefonen kan du stänga av det genom att ange rätt skärmupplåsningsmetod, PIN-kod eller lösenord, eller så kan du skicka ytterligare ett SMS-meddelande till enheten för att stänga av alarmet.   Så här spelar du upp alarmljudet på din mobila enhet:  Skicka följande SMS-meddelande till din enhet: #ALARM#<säkerhetskod>#<antal upprepningar> (Exempel: #ALARM#abcd1234#5).  Så här stänger du av alarmet:  Skicka följande SMS-meddelande till din enhet: #ALARM#<säkerhetskod>#0 (Exempel: #ALARM#abcd1234#0).
Visa fullständig artikel
Question Följande felmeddelande visas: "Det gick inte att överföra prenumerationen till enheten." Vad ska jag göra? Answer Det här felmeddelandet visas när uppdateringsservern inte kan autentisera prenumerationen med den här enheten. Orsaken till det här autentiseringsfelet är att fler än tre försök har gjorts att flytta Mobile Security-installationen och tjänstprenumerationen till en annan enhet. Efter tre enhetsbyten går det inte att aktivera prenumerationen på en ny enhet. Kontakta support om du behöver överföra prenumerationen fler än tre gånger.
Visa fullständig artikel
Question Jag uppmanades att ange en säkerhetskod när jag försökte ändra inställningarna för Föräldrakontroll. Vad ska jag göra? Answer Säkerhetskoden är den kod som du angav i konfigurationsguiden eller när du konfigurerade Stöldskydd. När en giltig säkerhetskod har angetts går det att göra ändringar i Föräldrakontroll.   När Föräldrakontroll används måste säkerhetskoden anges varje gång du försöker komma åt några inställningar. När Föräldrakontroll är inaktiverat behöver du endast ange säkerhetskoden om du ska komma åt inställningarna för Stöldskydd.
Visa fullständig artikel
Question Min telefon har nollställts. Hur återställer jag Mobile Security? Answer När systemet har nollställts kan du försöka uppdatera programmet. Om det inte går att uppdatera kanske du måste hämta det senaste installationspaketet (*.apk) på nytt från http://www.f-secure.com/sv/web/home_se/protection/mobile-security/download. Efter installationen anger du din prenumerationskod:   Öppna programmet. Gör något av följande: Tryck på Uppgradera > Ange nyckel och ange din prenumerationskod.  Tryck på Mer > Prenumeration > Har du redan en nyckel? och ange din prenumerationskod. Licensstatusen kontrolleras från och bekräftas av servern. Du kan återställa prenumerationsstatusen genom att använda samma prenumerationskod i den nya installationen.
Visa fullständig artikel
Question Varför var jag tvungen att ange en säkerhetskod när jag försökte öppna ett program? Answer Mobile Security övervakar och kontrollerar avinstallationen av program som installeras på enheten. Det innebär att om ett program har tillåtelse att avinstallera ett program, frågar Mobile Security användaren efter säkerhetskoden . Detta är samma säkerhetskod som du angav i konfigurationsguiden eller i inställningarna för Stöldskydd eller Föräldrakontroll.   Förutom att avinstallation av program kontrolleras av Mobile Security med funktionen Föräldrakontroll, övervakas och kontrolleras även avstängningen av program. Om ett program har tillåtelse att avbryta bakgrundsprocesser, frågar Mobile Security användaren efter säkerhetskoden.
Visa fullständig artikel
Question Jag kan inte ansluta till uppdateringsservern och/eller aktivera F-Secure Mobile Security. Vad ska jag göra? Answer Felmeddelandet anger vanligen att F-Secure Mobile Security inte har den anslutning som krävs till servern för uppdatering/bekräftelse. Detta orsakas troligen av felaktiga nätverksinställningar. I vissa sällsynta fall har operatören (din tjänstleverantör) begränsat anslutningen. En annan orsak till felet kan vara att datuminställningarna är helt felaktiga.    Så här felsöker du anslutningen:   Kontrollera att SIM-kortet sitter i enheten. Du kan fortfarande aktivera via Wi-Fi-anslutningen. Kontrollera att telefonens datuminställningar är korrekta. Försök att ansluta med operatörens Internetanslutningspunkt. Om ingen Internetanslutningspunkt har definierats, skapar du en med följande standardvärden:  Anslutningsnamn: Internet Namn på anslutningspunkt: Internet Du kan testa mobilwebbläsarens anslutning genom att försöka komma åt följande webbplats: https://msp.f-secure.com/web-test/common/test.html Om du inte kan komma åt testsidan med din mobilwebbläsare är telefonens nätverksinställningar felaktiga. Du kan använda HTC:s webbplats med  ”How-tos” och få rätt anslutningsinställningar från följande URL: http://www.htc.com/se/support/. Du kan också fråga din lokala operatör om de rätta nätverksinställningarna.
Visa fullständig artikel
Question Hur fjärraderar jag min Android-enhet? Answer Om du tappar bort din mobila enhet eller om den blir stulen kan du radera all information på enheten så att ingen annan kommer åt den. Detta kräver emellertid att du har konfigurerat fjärranslutet Stöldskydd.   När du raderar enheten tas all personlig information bort som är lagrad på enheten. Informationen kan inte återställas när den har raderats.   Så här fjärraderar du din mobila enhet:    Skicka följande SMS-meddelande till din enhet: #WIPE#<säkerhetskod> (Exempel: #WIPE#abcd1234). När enheten raderas tas alla data bort som är lagrade på den.
Visa fullständig artikel
Question Hur aktiverar jag SMS-varningen på en Android-enhet? Answer Du kan ange att Stöldskydd ska skicka ett SMS-meddelande till dig när någon byter ut SIM-kortet i din enhet.   Så här använder du SMS-varning:    Öppna programmet. Tryck på Stöldskydd > Inställningar. Välj Tillförlitligt nummer. Dialogrutan Tillförlitligt nummer öppnas. Ange det tillförlitliga telefonnummer som SMS-meddelandet ska skickas till om SIM-kortet i enheten byts ut. Välj OK. När SMS-varning har aktiverats skickas ett SMS-meddelande till det tillförlitliga numret när SIM-kortet i enheten byts ut.
Visa fullständig artikel
Question Hur fjärrlåser jag min Android-enhet? Answer Om du tappar bort din mobila enhet eller om den blir stulen kan du fjärrlåsa den för att förhindra att någon annan använder den. Detta kräver emellertid att du har konfigurerat fjärranslutet Stöldskydd.   När du fjärrlåser enheten kan den inte användas utan din tillåtelse.   Så här låser du en borttappad eller stulen enhet:   Skicka följande SMS-meddelande till din enhet:  #LOCK#<säkerhetskod>  (Exempel: #LOCK#abcd1234) Den låsta enheten kan bara låsas upp med den skärmupplåsningsmetod, den PIN-kod eller det lösenord som du har angett.
Visa fullständig artikel
Question Hur börjar jag använda Stöldskydd på en Android-enhet? Answer Innan du kan använda Stöldskydd på din mobila Android-enhet, måste du aktivera skärmlåset på den mobila enheten.   Med Android måste du aktivera enhetsadministratören (device administrator) för produkten om du ska kunna använda funktionerna för Stöldskydd. Om enhetsadministratören inte är aktiverad kan du aktivera den genom att öppna inställningarna för Stöldskydd.   Så här börjar du använda Stöldskydd:    Öppna programmet. Tryck på Stöldskydd > Inställningar i huvudvyn. Tryck på Aktivera skärmlås i inställningsvyn för Stöldskydd. Skärmen för upplåsningsinställningar (Screen unlock settings) öppnas. Välj låsmetod för skärmlåset och välj OK/Bekräfta (Confirm). Mer information finns i dokumentationen som följer med enheten. Välj Ange säkerhetskoden. Dialogrutan Ange säkerhetskoden öppnas. Ange säkerhetskoden och skriv den på nytt så att du är säker på att du skrivit rätt. Obs! Säkerhetskoden måste innehålla minst fem tecken. Välj OK. Stöldskydd aktiveras automatiskt när du har angett skärmupplåsningsmetoden och säkerhetskoden.   Viktigt! Om enheten blir stulen rekommenderar vi att du ändrar ditt Google-kontolösenord.
Visa fullständig artikel
Question Hur positionerar jag min Android-enhet? Answer Du kan positionera en borttappad mobil enhet genom att skicka ett SMS-meddelande till den.   Du måste ha aktiverat GPS i enheten för att kunna ta emot positionsinformationen. Om det behövs läser du enhetens dokumentation för att ta reda på hur du aktiverar GPS.   Så här positionerar du din enhet: Skicka följande SMS-meddelande till din enhet: #LOCATE#<säkerhetskod> (Exempel: #LOCATE#abcd1234) Stöldskydd svarar med ett SMS-meddelande som innehåller enhetens senaste position.   Tips! Om du vill kontrollera att funktionen fungerar som den ska rekommenderar vi att du skickar ett testpositioneringsmeddelande till enheten när den har konfigurerats.   Obs! Stöldskydd sparar inte några positionsdata. Den enda positionsinformationen finns i det SMS-meddelande som skickas till dig.
Visa fullständig artikel
Question Finns Mobile Security på mitt språk? Answer F-Secure Mobile Security™ för Android har stöd för 31 språk. Fullständigt språkstöd tillhandahålls när nya OS-språk blir tillgängliga. Den fullständiga listan över språk som stöds finns på http://mobile.f-secure.com/devices/index.html.
Visa fullständig artikel
Fråga Var hittar jag installationspaketen för Mobile Security? Svar Du hittar alla hämtningar på http://www.f-secure.com/en/web/home_global/support/installers eller   Du kan hämta installationspaketet för Mobile Security på http://mobile.f-secure.com/downloads/trial och från Google Play. Du kan hämta installationspaketet för Mobile Security for Business på http://mobile.f-secure.com/corporate/downloads/trial/index.html Denna artikel på engelska
Visa fullständig artikel
Fråga Varför är Säker webbläsare inställd som standardwebbläsare? Svar Säker webbläsare är inställt som standardwebbläsare när Föräldrakontroll är aktiverat. Det är endast då vi kan skydda dig från skadliga webbplatser, som t.ex. sidor för nätfiske och identitetsstöld. T.ex. kommer många nätfiskemeddelanden som länkar i e-post eller sms och operativsystemet öppnar dessa meddelanden i standardwebbläsaren så snart användaren klickar på dem.   Denna artikel på engelska
Visa fullständig artikel
Fråga Hur mycket datatrafik genererar de automatiska uppdateringarna? Svar När funktionen för automatiska uppdateringar är aktiverad och när det finns en aktiv internetanslutning söker Mobile Security efter uppdateringar en gång om dagen.   När det finns en tillgänglig uppdatering visar Mobile Security mängden data som kan hämtas och ber om en bekräftelse innan hämtningen påbörjas.   Om du oroar dig för kostnaden för datatrafik vid roaming kan du ställa in att nätverket endast ska använda din operatör:   Öppna programmet. Tryck på Mer > Uppdateringar > Automatiska uppdateringar > Endast min operatör i användargränssnittets nedre del. Denna artikel på engelska
Visa fullständig artikel
Fråga Jag vill inte använda det mobila nätverket. Finns det andra sätt för att aktivera/uppdatera appen manuellt? Svar Klienterna som ansluter autentiseras och bekräftas genom flera olika faktorer, t.ex. beroende på vilken prenumerationstyp som används och prenumerationsnyckeln. Det är omöjligt att uppdatera appen manuellt utan en internetanslutning direkt från telefonen. För att undvika datakostnaderna på mobilnätet kan du använda en Wi-Fi-anslutning i stället.   Denna artikel på engelska
Visa fullständig artikel
Fråga Hur uppdaterar jag appen? Svar Du kan uppdatera Mobile Security manuellt när du vill, eller så kan du ställa in att appen ska hämta uppdateringar automatiskt så fort det finns en aktiv internetanslutning.   Om du aktiverar funktionen för automatisk uppdatering kommer Mobile Security att hämta uppdateringar i bakgrunden. Appen söker efter uppdateringar en gång om dagen. Mobile Security ansluter inte själv. Det använder i stället aktiva anslutningar.   Om du hämtade appen från Google Play kommer du automatiskt att meddelas så fort en ny version finns tillgänglig.   För att uppdatera appen manuellt: Öppna programmet. Tryck på Mer > Uppdateringar > Uppdatera nu i användargränssnittets nedre del.  Denna artikel på engelska
Visa fullständig artikel
Fråga Min telefons minne är fullt. Kan jag installera Mobile Security på minneskortet? Svar Mobile Security kan endast installeras på telefonens minne. Om det inte finns tillräckligt med utrymme för att installera appen bör du ta bort några appar som du inte använder för att frigöra utrymme.   Mobile Security kräver ungefär 8 MB ledigt diskutrymme för installation och ytterligare 8 MB på någon lagringsyta för att lagra installationspaketet. Du kan ta bort installationspaketet (*.apk) när installationen har slutförts. Observera också att även om webbläsarens cache-minne underlättar surfning tar det upp mycket utrymme. Därför rekommenderar vi att du tömmer cache-minnet då och då.   Denna artikel på engelska
Visa fullständig artikel
Fråga Hur förnyar jag min Mobile Security-prenumeration? Svar Du förnyar din prenumeration på något av följande sätt:   Du kan även förnya prenumerationen genom Google Play: Öppna programmet. Dra till menyn Prenumerera och tryck på den. Tryck på Köp. Du kan förnya din prenumeration med din telefon via appgränssnittet så här: Öppna programmet. På användargränssnittets nedre del trycker du på högerpilen tills Mer visas. Tryck på Mer > Prenumeration. Om du redan har en nyckel trycker du på Har du redan en nyckel? och anger din nya nyckel. Om du inte har någon nyckel kan du förnya prenumerationen genom F-Secure eStore (http://www.f-secure.com/en/web/home_global/protection/mobile-security/renew) i webbläsaren på din telefon eller dator. Du får en e-postbekräftelse med din nya prenumerationsnyckel som du behöver för att aktivera tjänsten. Du kan förnya din prenumeration med din telefon via appgränssnittet så här: Öppna programmet. På användargränssnittets nedre del trycker du på högerpilen tills Uppgradera visas. Obs! Vyn Uppgradera visas endast när programmet är i testläge eller när prenumerationen snart löper ut. Tryck på Uppgradera. Fönstret för prenumerationsuppgradering visas. Tryck på Köp. Du kan förnya prenumerationen genom F-Secure eStore (http://www.f-secure.com/en/web/home_global/protection/mobile-security/renew) i webbläsaren på din telefon eller dator. Du får en e-postbekräftelse med din nya prenumerationsnyckel som du behöver för att aktivera tjänsten. För att ange den nya nyckeln: Öppna programmet. På användargränssnittets nedre del trycker du på högerpilen tills Uppgradera visas. Obs! Vyn Uppgradera visas endast när programmet är i testläge eller när prenumerationen snart löper ut. Tryck på Uppgradera. Fönstret för prenumerationsuppgradering visas. Tryck på knappen Ange, ange din nyckel och tryck på OK.   Denna artikel på engelska
Visa fullständig artikel
Fråga Min telefon återställdes. Hur kan jag återställa Mobile Security? Svar Återställ systemets flashminne och försök att uppdatera appen. Om det inte går att uppdatera kan du behöva hämta det senaste installationspaketet (*.apk) igen från Google Play eller från http://www.f-secure.com/sv/web/home_se/protection/mobile-security/download.   Efter installationen behöver du inte ange prenumerationsnyckeln.   Skapa en supportbegäran om du skulle stöta på några problem.   Denna artikel på engelska
Visa fullständig artikel
Fråga Hur kontaktar jag supporten? Svar Om du har något problem med Mobile Security skapar du en supportbegäran.   För att hjälpa oss att hjälpa dig behöver vi följande information:   Problembeskrivning Telefonmodell: tryck på Inställningar > Om enheten > Modellnummer Serienummer: tryck på Inställningar > Om enheten > Status > Serienummer. Prenumerationsnyckel Telefonens IMEI-kod (för att hitta IMEI-koden går du till nummerknappsatsen och skriver in *#06# eller trycker på Inställningar > Om enheten> Status > IMEI) Ditt mobiltelefonnummer i internationell format Version av F-Secure Mobile Security (tryck Mer och välj Om) Android-telefonens fasta programvaruversion: tryck på Inställningar > Om enheten > Android-version. Lista över all programvara som finns installerad på telefonens minne     Denna artikel på engelska
Visa fullständig artikel
Fråga Hur köper jag fler Mobile Security-licenser? Svar Du kan köpa F-Secure Mobile Security på följande sätt:   Hämta testversionen från Google Play. Öppna appen, dra till Prenumerera > Köp för att köpa en Mobile Security-prenumeration genom Google Play Store. Köp appen från F-Secure eStore (https://www.f-secure.com/sv_SE/web/home_se/mobile-security#price-info) i webbläsaren på din telefon eller dator. Du får en e-postbekräftelse med din nya prenumerationsnyckel som du behöver för att aktivera tjänsten. Du kan skaffa en prenumeration på tjänsten genom din mobiloperatör. Prenumerationen är kontinuerlig och kommer att debiteras månatligen på din mobiltelefonräkning. Obs! Om du prenumererar på tjänsten genom din operatör måste du använda den operatörsspecifika versionen av appen.   Denna artikel på engelska
Visa fullständig artikel
Fråga Hur kan jag fjärrtömma min Android-enhet? Svar Om du har blivit av med din mobila enhet eller om den har blivit stulen kan du radera all information som finns lagrad i din enhet för att förhindra att någon annan får tillgång till den. Detta kräver dock att du har aktiverat fjärr-Anti-Theft.   När du tömmer din enhet raderar Anti-Theft all din personliga information som finns lagrad på enheten. Informationen kan inte återställas när den har raderats.   Fjärrtömningen fabriksåterställer enheten vilket innebär att alla användardata raderas från enhetens minne. Alla systemmappar, interna minneskort och lagringsytor och externa minneskort töms. När det gäller minneskort innebär fjärrtömningen att indextabellen bryts eftersom det t.ex. kan ta lång tid att tömma ett stort minneskort. När du försöker få åtkomst till ett tömt minneskort med bruten indextabell ombeds du att formatera kortet. Eftersom det är enkelt att ta ut minneskort ur enheten rekommenderar vi att du lagrar all värdefull information på enhetens minne.   För att fjärrtömma din mobila enhet:   Skicka följande SMS till din enhet: #WIPE#<säkerhetskod> (Exempel: #WIPE#abcd1234 ). När enheten töms raderas alla data på den.   Denna artikel på engelska
Visa fullständig artikel