F-Secure SAFE

Sortera efter:
Den här artikeln gäller endast om du har valt att manuellt förnya din prenumeration på F-Secure SAFE.
Visa fullständig artikel
I den här videon visar vi hur du installerar F-Secure SAFE på en Android-enhet.
Visa fullständig artikel
När Bankskyddet är aktiverat skyddas dina sessioner för användning av nätbank. När du går in på din banks webbplats eller gör onlinebetalningar...
Visa fullständig artikel
När Bankskyddet är aktiverat skyddas dina sessioner för användning av nätbank. När du går in på din banks webbplats eller gör onlinebetalningar...
Visa fullständig artikel
När F-Secure SAFE har installerats korrekt arbetar produkten omärkt i bakgrunden. Det finns några metoder du kan använda för att kontrollera att din...
Visa fullständig artikel
Du kan förnya din prenumeration på F-Secure Internet Security på två sätt; antingen från själva programmet eller genom F-Secures webbplats, enligt...
Visa fullständig artikel
Innan du installerar F-Secure Internet Security eller Anti-Virus ser du till att göra följande: Windows är uppdaterat. Du har avinstallerat...
Visa fullständig artikel
Produkten upptäcker automatiskt ditt standardsystemspråk och ställer in produkten på samma språk. Under installationen kan du välja det språk du...Om du vill ändra produktspråket i ett senare stadium måste du installera produkten på nytt och komma ihåg att välja det önskade språket under...
Visa fullständig artikel
Kontrollera följande innan du påbörjar installationen av F-Secure SAFE:
Visa fullständig artikel
Kontrollera följande innan du påbörjar installationen av F-Secure SAFE:
Visa fullständig artikel
Använd fullständig datorgenomsökning när du vill vara helt säker på att det inte finns skadlig programvara eller riskprogram i datorn. Den här typen...
Visa fullständig artikel
Behöver du fler licenser? Om du vill skaffa fler licenser till din aktuella F-SECURE-prenumeration gör du så här för att uppgradera. Varukorgen...
Visa fullständig artikel
När surfskyddet har aktiverats blockeras tillgången till skadliga webbplatser.
Visa fullständig artikel
Konfigurera datorn så att den söker efter och tar bort virus och andra skadliga applikationer automatiskt när du inte använder den, eller konfigurera...
Visa fullständig artikel
Följ nedanstående steg för att slå på eller av anseendebedömningar för webbplatser i sökresultat.
Visa fullständig artikel
I den här videon visar vi hur du kan skydda ditt barns PC med F-Secure SAFE. Vi visar även hur du kan ställa in surftid och innehållsfiltrering för...
Visa fullständig artikel
Om du misstänker att din enhet har blivit stulen kan du fjärradera alla data och appar från den. Anm: Den här funktionen är endast tillgänglig för SAFE för Android. Inställningen Lås/rensa enhet måste aktiveras på enheten för att den ska fungera. Den här inställningen inaktiveras som standard. Behörighet från enhetsadministratör krävs när den här funktionen ska aktiveras. För enheter med Android OS 6.0, rensar inte kommandot Rensa SD-kortet automatiskt på grund av att en fråga om behörighetsintyg introduceras av Android OS 6.0. Logga in på My F-Secure från en annan dator eller enhet. Leta upp enheten du vill låsa från din grupp på sidan My F-Secure. Klicka eller tryck på enhetsikonen. Detta öppnar ett fönster med information om enheten. Klicka eller tryck på Hitta enhet. Klicka eller tryck på Radera i fönstret Hitta enhet. Klicka eller tryck på den röda knappen Radera för att rensa enheten. Enhetsresning raderar allt på enheten, inklusive F-Secure SAFE, vilket gör att åtgärden tar bort enheten från My F-Secure. Närliggande information Vad är Hitta enhet-funktionen i F-Secure SAFE? Hur kan jag låsa/låsa upp min enhet via My F-Secure? Hur spelar jag upp ett alarm på min enhet via My F-Secure? Denna artikel på engelska
Visa fullständig artikel
Så här skapar du en e-postregel för skräppost i Microsoft Outlook 2007:   Starta Outlook. Klicka på Verktyg > Regler och varningar. Fönstret Regler och varningar öppnas. På fliken E-postregler klickar du på Ny regel. Regelguiden öppnas. Under Börja med en tom regel klickar du på Kontrollera meddelanden när de kommer och klickar på Nästa. Under Steg 1: Välj villkor väljer du med särskilda ord i ämnet. Under Steg 2: Redigera regelbeskrivningen klickar du på särskilda ord. Fönstret Söktext öppnas. I fältet Ange ord eller fraser att söka efter i ämnesraden skriver du in [SKRÄPPOST] och klickar sedan på Lägg till och klickar slutligen på OK. Klicka på Nästa. Under Steg 1: Välj åtgärd(er) väljer du flytta det till den angivna mappen. Under Steg 2: Redigera regelbeskrivningen klickar du på angiven. Ett fönster där du kan välja mappen öppnas. Välj Skräppost och klicka på OK. Du bör nu ha följande regelbeskrivning: Använd denna regel efter meddelandet har kommit med [SKRÄPPOST] i ämnesraden flytta det till mappen Skräppost Klicka på Nästa. Eftersom det inte finns några undantag till regeln klickar du på Nästa igen. Under Steg 1: Ange ett namn för den här regeln skriver du in namnet på regeln, t.ex. SKRÄPPOST. Under Steg 2: Skapa regelalternativ väljer du Aktivera denna regel och klickar på Slutför. Den nya regeln visas längst upp i listan över regler. Om du vill ändra ordningen som reglerna används i väljer du först en regel och använder sedan pilarna Flytta upp och Flytta ned för att ändra ordningen på reglerna. När reglerna visas i önskad ordning klickar du på Använd. Klicka på OK. Du har nu skapat e-postregeln för skräppostmeddelanden.   Denna artikel på engelska
Visa fullständig artikel
Fråga Hur lägger jag till en prenumerationsnyckel för förnyelse av produkten? Svar När du har förnyat prenumerationen på F-Secure Internet Security eller Anti-Virus for PC kan du aktivera den nya prenumerationsnyckeln som skickas i ett e-postmeddelande på följande sätt:   Högerklicka på F-Secure-ikonen i systemfältet och välj Visa mina prenumerationer. Fönstret Mina prenumerationer öppnas. Klicka på länken Lägg till ny prenumeration längst ned i fönstret. Fönstret Lägg till ny prenumeration öppnas. Ange den nya prenumerationsnyckeln och klicka på Nästa. Klicka på Bekräfta.  Denna artikel på engelska
Visa fullständig artikel
Automatiska uppdateringar aktiveras omedelbart när du installerar F-Secures programvara. När datorn är ansluten till internet söker F-Secure-produkten efter nya uppdateringar varannan timme och hämtar dagliga uppdateringar automatiskt. Hela uppdateringspaketet är ganska stort och hämtningstiden beror på hastigheten på din internetanslutning. Om du inte har haft datorn påslagen de senaste sju dagarna kommer hela uppdateringspaketet att hämtas och installeras och detta tar längre tid än de vanliga dagliga uppdateringarna. Anm: Vi rekommenderar att du ansluter datorn till internet minst en gång i veckan för att nedladdningen ska gå så snabbt som möjligt. Så här söker du efter de senaste (senast utförda) databasuppdateringarna: Klicka på produktikonen i systemfältet för att öppna huvudanvändargränssnittet. Klicka på Inställningar. Under Andra inställningar väljer du Databasuppdateringar. Datumet och versionen för databasuppdateringspaketet med det högsta versionsnumret visas på sidan. Observera att uppdateringspaketet med det högsta versionsnumret inte nödvändigtvis är den senast hämtade uppdateringen. Gör så här om du vill kontrollera de senast installerade uppdateringarna för varje genomsökningsmotor som ingår i produkten: Högerklicka på produktikonen i systemfältet och välj Öppna gemensamma inställningar. Under Installation väljer du Uppdateringar. I tabellen Uppdateringar kan du kontrollera namnet på motsvarande genomsökningsmotor och versionen för den senaste uppdateringen. Så här söker du manuellt efter uppdateringar Högerklicka på produktikonen i systemfältet och välj Sök efter uppdateringar. Produkten söker efter nya uppdateringar och installerar dem omedelbart. Denna artikel på engelska
Visa fullständig artikel
Fråga Hur kan jag börja använda Anti-Theft på en enhet som kör Android? Svar För att börja använda Anti-Theft:   Öppna programmet. I huvudvyn väljer du Anti-Theft > Aktivera. Du måste aktivera enhetsadministratören för att använda Anti-Theft, om den inte redan är aktiverad. Tryck på Fortsätt och Aktivera. Om du inte har ställt in ett skärmlås för enheten öppnas dialogrutan för inställning av skärmlås. Innan du kan använda Anti-Theft på din mobila Android-enhet måste du aktivera skärmlås på enheten. Tryck på Fortsätt. Obs! Om du redan använder ett skärmlås hoppas steg 4 och 5 över. Skärmen för inställningar av skärmlås öppnas. Välj en låsmetod och tryck på Fortsätt/Bekräfta. För mer information hänvisar vi till informationen som följde med enheten. Dialogrutan för inställning av säkerhetskod öppnas. Ange din säkerhetskod och ange den sedan ytterligare en gång för att säkerställa att du har angett den korrekt. Obs! Säkerhetskoden måste vara minst 5 tecken lång. Tryck på Fortsätt. Ange din e-postadress. Om du har glömt din säkerhetskod kommer vi att skicka instruktioner för hur du kan återställa den. Ange ett telefonnummer till vilket ett meddelande kommer att skickas om SIM-kortet i din nuvarande enhet byts. Du kan även ställa in detta senare. Tips! I stället för att skriva in det kan du välja ett telefonnummer ur enhetens telefonbok. Tryck på Fortsätt. Anti-Theft är nu påslaget.   Viktigt: Om din enhet blir stulen rekommenderar vi starkt att du byter ut lösenordet till ditt Google-konto.
Visa fullständig artikel
Question Hur spelar jag upp alarmljudet på min Android-enhet? Answer Om du tappar bort din mobila enhet eller om den blir stulen kan du skicka ett SMS-meddelande till enheten så att den spelar upp ett alarmljud. Detta kräver emellertid att du har konfigurerat fjärranslutet Stöldskydd.   När alarmet aktiveras på telefonen kan du stänga av det genom att ange rätt skärmupplåsningsmetod, PIN-kod eller lösenord, eller så kan du skicka ytterligare ett SMS-meddelande till enheten för att stänga av alarmet.   Så här spelar du upp alarmljudet på din mobila enhet:  Skicka följande SMS-meddelande till din enhet: #ALARM#<säkerhetskod>#<antal upprepningar> (Exempel: #ALARM#abcd1234#5).  Så här stänger du av alarmet:  Skicka följande SMS-meddelande till din enhet: #ALARM#<säkerhetskod>#0 (Exempel: #ALARM#abcd1234#0).
Visa fullständig artikel
Question Hur fjärraderar jag min Android-enhet? Answer Om du tappar bort din mobila enhet eller om den blir stulen kan du radera all information på enheten så att ingen annan kommer åt den. Detta kräver emellertid att du har konfigurerat fjärranslutet Stöldskydd.   När du raderar enheten tas all personlig information bort som är lagrad på enheten. Informationen kan inte återställas när den har raderats.   Så här fjärraderar du din mobila enhet:    Skicka följande SMS-meddelande till din enhet: #WIPE#<säkerhetskod> (Exempel: #WIPE#abcd1234). När enheten raderas tas alla data bort som är lagrade på den.
Visa fullständig artikel
Question Hur aktiverar jag SMS-varningen på en Android-enhet? Answer Du kan ange att Stöldskydd ska skicka ett SMS-meddelande till dig när någon byter ut SIM-kortet i din enhet.   Så här använder du SMS-varning:    Öppna programmet. Tryck på Stöldskydd > Inställningar. Välj Tillförlitligt nummer. Dialogrutan Tillförlitligt nummer öppnas. Ange det tillförlitliga telefonnummer som SMS-meddelandet ska skickas till om SIM-kortet i enheten byts ut. Välj OK. När SMS-varning har aktiverats skickas ett SMS-meddelande till det tillförlitliga numret när SIM-kortet i enheten byts ut.
Visa fullständig artikel
Question Hur fjärrlåser jag min Android-enhet? Answer Om du tappar bort din mobila enhet eller om den blir stulen kan du fjärrlåsa den för att förhindra att någon annan använder den. Detta kräver emellertid att du har konfigurerat fjärranslutet Stöldskydd.   När du fjärrlåser enheten kan den inte användas utan din tillåtelse.   Så här låser du en borttappad eller stulen enhet:   Skicka följande SMS-meddelande till din enhet:  #LOCK#<säkerhetskod>  (Exempel: #LOCK#abcd1234) Den låsta enheten kan bara låsas upp med den skärmupplåsningsmetod, den PIN-kod eller det lösenord som du har angett.
Visa fullständig artikel
Question Hur börjar jag använda Stöldskydd på en Android-enhet? Answer Innan du kan använda Stöldskydd på din mobila Android-enhet, måste du aktivera skärmlåset på den mobila enheten.   Med Android måste du aktivera enhetsadministratören (device administrator) för produkten om du ska kunna använda funktionerna för Stöldskydd. Om enhetsadministratören inte är aktiverad kan du aktivera den genom att öppna inställningarna för Stöldskydd.   Så här börjar du använda Stöldskydd:    Öppna programmet. Tryck på Stöldskydd > Inställningar i huvudvyn. Tryck på Aktivera skärmlås i inställningsvyn för Stöldskydd. Skärmen för upplåsningsinställningar (Screen unlock settings) öppnas. Välj låsmetod för skärmlåset och välj OK/Bekräfta (Confirm). Mer information finns i dokumentationen som följer med enheten. Välj Ange säkerhetskoden. Dialogrutan Ange säkerhetskoden öppnas. Ange säkerhetskoden och skriv den på nytt så att du är säker på att du skrivit rätt. Obs! Säkerhetskoden måste innehålla minst fem tecken. Välj OK. Stöldskydd aktiveras automatiskt när du har angett skärmupplåsningsmetoden och säkerhetskoden.   Viktigt! Om enheten blir stulen rekommenderar vi att du ändrar ditt Google-kontolösenord.
Visa fullständig artikel
Question Hur positionerar jag min Android-enhet? Answer Du kan positionera en borttappad mobil enhet genom att skicka ett SMS-meddelande till den.   Du måste ha aktiverat GPS i enheten för att kunna ta emot positionsinformationen. Om det behövs läser du enhetens dokumentation för att ta reda på hur du aktiverar GPS.   Så här positionerar du din enhet: Skicka följande SMS-meddelande till din enhet: #LOCATE#<säkerhetskod> (Exempel: #LOCATE#abcd1234) Stöldskydd svarar med ett SMS-meddelande som innehåller enhetens senaste position.   Tips! Om du vill kontrollera att funktionen fungerar som den ska rekommenderar vi att du skickar ett testpositioneringsmeddelande till enheten när den har konfigurerats.   Obs! Stöldskydd sparar inte några positionsdata. Den enda positionsinformationen finns i det SMS-meddelande som skickas till dig.
Visa fullständig artikel
Fråga Hur gör jag för att tillåta andra webbplatser när jag använder internetbanken? Svar Om du använder internetbanken och vill tillåta andra webbplatser som inte hör till en internetbank gör du så här:   Klicka på produktikonen i systemfältet för att öppna huvudanvändargränssnittet. Klicka på Browsing Protection längst ned i fönstret. Välj det användarkonto du vill redigera. Obs!: Du måste ha administratörsbehörighet för att ändra inställningarna på andra användarkonton. Klicka på Inställningar. På sidan Browsing Protection klickar du på länken Visa undantagna webbplatser . Fönstret Begränsade webbplatser öppnas. På fliken Tillåtna klickar du på Lägg till. Fönstret Lägg till webbplats öppnas. Ange önskad webbplatsadress i fältet och klicka på OK. Denna artikel på engelska
Visa fullständig artikel
Fråga Hur tillåter jag ett program som DeepGuard har blockerat? Svar Ibland kan DeepGuard blockera användningen av ett säkert program även om du vill använda programmet och vet att det är säkert. Det händer eftersom programmet försöker göra systemändringar som potentiellt kan vara skadliga. Du kan också ha råkat blockera programmet när ett pop-up-fönster från DeepGuard har visats.   Så här tillåter du programmet som DeepGuard har blockerat:   Klicka på produktikonen i systemfältet för att öppna huvudanvändargränssnittet. Välj fliken Verktyg och  Programbehörigheter. Listan Övervakade program visas. Hitta programmet du vill tillåta. Obs! Du kan klicka på kolumnrubriker om du vill sortera listan. Du kan till exempel klicka på kolumnen Tillstånd om du vill sortera listan i grupper med tillåtna och blockerade program. Högerklicka på kolumnen Tillåt på snabbmenyn. Klicka på Stäng. DeepGuard tillåter programmet att göra systemändringar igen.   Denna artikel på engelska
Visa fullständig artikel
Fråga Jag fick inte den nya, längre serviceperioden eftersom jag av misstag klickade på ”Nej” i dialogrutan ”Du har fått en ny prenumerationsnyckel. Vill du aktivera med den nya nyckeln?”. Vad ska jag göra? Svar Oroa dig inte. Logga in på SAFE-portalen (http://www.f-secure.com/safe) och klicka på Installera för att aktivera nyckeln. Du kan också ange den nya nyckeln i F-Secure SAFE-appen. Öppna F-Secure SAFE-appen och gå till Mer > Prenumerationer. I vyn prenumerationer trycker du på Har du redan en nyckel? och anger den nya prenumerationsnyckeln.   Denna artikel på engelska
Visa fullständig artikel
Fråga Hur kan jag fjärrtömma min Android-enhet? Svar Om du har blivit av med din mobila enhet eller om den har blivit stulen kan du radera all information som finns lagrad i din enhet för att förhindra att någon annan får tillgång till den. Detta kräver dock att du har aktiverat fjärr-Anti-Theft.   När du tömmer din enhet raderar Anti-Theft all din personliga information som finns lagrad på enheten. Informationen kan inte återställas när den har raderats.   Fjärrtömningen fabriksåterställer enheten vilket innebär att alla användardata raderas från enhetens minne. Alla systemmappar, interna minneskort och lagringsytor och externa minneskort töms. När det gäller minneskort innebär fjärrtömningen att indextabellen bryts eftersom det t.ex. kan ta lång tid att tömma ett stort minneskort. När du försöker få åtkomst till ett tömt minneskort med bruten indextabell ombeds du att formatera kortet. Eftersom det är enkelt att ta ut minneskort ur enheten rekommenderar vi att du lagrar all värdefull information på enhetens minne.   För att fjärrtömma din mobila enhet:   Skicka följande SMS till din enhet: #WIPE#<säkerhetskod> (Exempel: #WIPE#abcd1234 ). När enheten töms raderas alla data på den.   Denna artikel på engelska
Visa fullständig artikel
Öppna F-Secure SAFE-applikationen. Klicka på fliken Verktyg. Välj Sök efter uppdateringar. Denna artikel på engelska
Visa fullständig artikel
Du hjälper oss att förbättra Security Clouds skydd genom att bidra med säkerhetsdata om skadliga program och webbplatser. Om du inte vill bidra med anonyma data till Security Cloud kan du ändra detta i produktinställningarna: Gå till aktivitetsfältet och högerklicka på F-Secure-ikonen i meddelandefältet (systemfältet) och välj Öppna allmänna inställningar. Klicka på Sekretess i det vänstra fältet. Avmarkera rutan Ja, jag vill delta i Security Cloud. Klicka på OK. Anm: Det är inte möjligt att helt stoppa all nätverkstrafik till Security Cloud, eftersom det utgör en grundläggande del av produktens skydd. Närliggande information Vad är Security Cloud? Denna artikel på engelska
Visa fullständig artikel
Öppna F-Secure SAFE-programmet. Klicka på Surfskydd längst ned i navigeringsfältet. Välj vilket användarkonto du vill redigera och klicka på Inställningar. Klicka på Ja om Kontroll av användarkonto öppnas. Gå till fliken Surfskydd. Längst ned i fönstret klickar du på länken Visa webbplatsundantag. Om du vill lägga till ett webbplatsundantag (vitlista) går du till fliken Tillåten och klickar på Lägg till och anger webbadressen. Klicka på OK. Om du vill neka en webbplats (svartlista) går du till fliken Nekad och klickar på Lägg till och anger webbadressen. Klicka på OK. Välj en webbplats från antingen Tillåten eller Nekad och klicka på Ta bort om du vill ta bort undantagen. Närliggande information Vad är Surfskydd? Denna artikel på engelska
Visa fullständig artikel