F-Secure SAFE

Sortera efter:
Ibland vill du kanske undanta en fil eller mapp från genomsökningen. Undantagna objekt genomsöks inte om du inte tar bort dem från listan med...
Visa fullständig artikel
Den här artikeln beskriver hur du rensar annonsprogram..   Vad är annonsprogram?   Annonsprogram kan utgöras av olika typer av programvara som visar annonser. Annonsprogram klassas ofta även som spionprogram. En dator kan råka ut för många annonsprogram, i synnerhet om man surfar på Internet med Internet Explorer. Du kan råka installera annonsprogram i datorn från en webbsida eller vid installation av gratis programvara som har ett medföljande annonsprogrampaket (många gratis peer-to-peer-klienter som Kazaa och Grokster distribueras tillsammans med annonsprogrampaket).   Rensa annonsprogram   Om du får oönskade pop-up-fönster när du surfar på internet eller du lägger lägger märke till ovanlig aktivitet när du använder datorn kan det vara så att du har annonsprogram på datorn.   F-Secure-produkten ska automatiskt avlägsna annonsprogram från datorn. Om du vill vara säker rekommenderar vi att du kör en virus- och spionprogramsgenomsökning:   Klicka på produktikonen i systemfältet för att öppna huvudanvändargränssnittet. Välj Genomsökning. Genomsökningsguiden startas. Följ instruktionerna i guiden för att slutföra genomsökningen.. Om du stöter på annonsprogram som inte fångats upp av F-Secures verktyg ber vi att du skickar ett prov till oss med hjälp av F-Secures System för provanalyser.     Denna artikel på engelska
Visa fullständig artikel
Fråga Hur undantar jag program från genomsökning? Svar Du kan inte undanta program direkt. Nya program kommer bara att finnas på listan för undantagna program om du har uteslutit dem vid genomsökning.   Om genomsökningen leder till upptäckten av ett program som beter sig som ett spionprogram eller riskprogram, men du vet att det är säkert, kan du undanta det från genomsökningen så att produkten inte varnar dig om det mer. Ett program kan däremot inte undantas om det beter sig som ett virus eller en annan skadlig programvara.   Du kan se vilka program du har undantagit från genomsökning och ta bort dem från listan med undantagna objekt om du vill genomsöka dem i framtiden. Så här visar du vilka program som är undantagna från genomsökning:   Klicka på produktikonen i systemfältet för att öppna huvudanvändargränssnittet. Klicka på Inställningar. Gör ett av följande: Under Säkerhetsinställningar väljer du Virusskydd. Under Andra inställningar väljer du Manuell genomsökning. Klicka på länken Undanta filer från genomsökning. Dialogrutan Undanta från genomsökning visas. I fliken Program visas programmen som du har undantagit från genomsökning.   Denna artikel på engelska
Visa fullständig artikel