F-Secure SAFE

Sortera efter:
Question Jag kan inte ansluta till uppdateringsservern och/eller aktivera F-Secure Mobile Security. Vad ska jag göra? Answer Felmeddelandet anger vanligen att F-Secure Mobile Security inte har den anslutning som krävs till servern för uppdatering/bekräftelse. Detta orsakas troligen av felaktiga nätverksinställningar. I vissa sällsynta fall har operatören (din tjänstleverantör) begränsat anslutningen. En annan orsak till felet kan vara att datuminställningarna är helt felaktiga.    Så här felsöker du anslutningen:   Kontrollera att SIM-kortet sitter i enheten. Du kan fortfarande aktivera via Wi-Fi-anslutningen. Kontrollera att telefonens datuminställningar är korrekta. Försök att ansluta med operatörens Internetanslutningspunkt. Om ingen Internetanslutningspunkt har definierats, skapar du en med följande standardvärden:  Anslutningsnamn: Internet Namn på anslutningspunkt: Internet Du kan testa mobilwebbläsarens anslutning genom att försöka komma åt följande webbplats: https://msp.f-secure.com/web-test/common/test.html Om du inte kan komma åt testsidan med din mobilwebbläsare är telefonens nätverksinställningar felaktiga. Du kan använda HTC:s webbplats med  ”How-tos” och få rätt anslutningsinställningar från följande URL: http://www.htc.com/se/support/. Du kan också fråga din lokala operatör om de rätta nätverksinställningarna.
Visa fullständig artikel