F-Secure SAFE

Sortera efter:
Question Hur tar jag bort säkerhetsprogram som står i konflikt? Answer Leta reda på och följ avinstallationsanvisningarna från programvaruleverantören. Exempelvis har många leverantörer ett avinstallationsprogram i installationsdiskavbildningen (*.dmg) eller ihop med huvudprogrammet i mappen Program.    Om du tar bort ett antivirusprogram manuellt med hjälp av Finder kan det bli kvar komponenter på datorn som kan orsaka allvarliga problem i framtiden.
Visa fullständig artikel
Question Hur kontrollerar jag vilken version av Mac-operativsystemet som kör på datorn? Answer Klicka på Apple-logotypen längst upp till vänster och välj Om Mac. OS-versionen anges på den första statusraden.
Visa fullständig artikel
Question Fungerar F-Secure Anti-Virus for Mac i Mac OS som körs i 64-bitarsläge? Answer Ja, produkten fungerar i Mac OS som körs i 64-bitarsläge.
Visa fullständig artikel
Question Fungerar säkerhetsprodukten för Mac med andra antivirus- och brandväggsprodukter som är installerade på datorn? Answer Nej, du bör avinstallera alla befintliga brandväggar och antivirusprodukter från andra tillverkare.
Visa fullständig artikel
Question Hur vet jag att säkerhetsprodukten för Mac är korrekt installerad och att den fungerar? Answer Produktstatusikonen är grön och statusmeddelandet är "Datorn är skyddad".   Om statusen "Datorn är inte skyddad" visas i produktens användargränssnitt efter installationen, kan du lösa detta på följande sätt:   Klicka på Hantera prenumeration och ange din prenumerationskod (xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx). Klicka på Ange.  Med en giltig prenumerationskod ändras produktstatus till grön och produkten fungerar som den ska.
Visa fullständig artikel
Question Hur avinstallerar jag säkerhetsprodukten för Mac från datorn? Answer Du behöver administratörsrättigheter för att kunna avinstallera produkten.   Så här avinstallerar du produkten:   Öppna mappen där du installerade produkten. Som standard finns produkten i mappen Program. Öppna mappen F-Secure. Dubbelklicka på ikonen Uninstall. Avinstallationsprogrammet öppnas. Klicka på Avinstallera. Du måste ange ditt administratörslösenord för att avinstallera produkten. Ange administratörsanvändarnamnet och lösenordet och klicka på OK. Produkten tas bort från datorn.   Om avinstallationsskriptet inte fungerar kan du avinstallera programmet manuellt genom att öppna en Terminal.app och utfärda följande kommando: 'sudo /usr/local/f-secure/uninstall_Macprotection'.
Visa fullständig artikel
Question Jag har redan installerat produkten och registrerat prenumerationen. Hur överför jag prenumerationen till en annan dator? Answer Om din prenumeration endast tillåter en installation kan du överföra prenumerationen till en annan dator. Du gör detta genom att installera säkerhetsprodukten på den andra datorn med samma prenumerationskod. Prenumerationen överförs då till den nya datorn och den gamla installationen slutar att fungera.
Visa fullständig artikel
Question Jag har formaterat om min hårddisk. Behöver jag registrera säkerhetsprodukten för Mac på nytt? Answer Nej, du behöver inte registrera produkten på nytt efter att du har formaterat hårddisken på datorn. Om du fortfarande har din prenumerationskod (xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx) kan du installera om produkten och använda samma kod.
Visa fullständig artikel
Question Hur kontrollerar jag att Mac-datorn är skyddad och att automatiska uppdateringar fungerar? Answer Säkerhetsprodukten visar en grön statusikon på huvudsidan när datorn är skyddad. Om statusindikatorn är antingen gul eller röd visas orsaken till denna status på den översta raden i huvudanvändargränssnittet.
Visa fullständig artikel
Question Uppdateras säkerhetsprodukten för Mac verkligen automatiskt? Answer Ja. Produkten uppdateras automatiskt i bakgrunden varje gång du ansluter till Internet. Detta garanterar att du alltid har de senaste uppdateringarna på datorn. Om datorn är offline när det är dags för en automatisk uppdatering hämtas uppdateringarna automatiskt nästa gång du ansluter till Internet.
Visa fullständig artikel
Question Hur tillhandahåller jag teknisk information till F-Secure i felsökningssyfte? Answer Om du får problem med F-Secure Anti-Virus for Mac kontaktar du F-Secures tekniska support.   Du kan använda F-Secures supportverktyg för att automatiskt samla in information om systemet. Verktyget skapar en samling loggfiler som sparas i en arkivfil med namnet fsdiag.tar.gz. Den här filen innehåller information om din säkerhetsprodukt, dina operativsystemsloggar och dina systeminställningar. Informationen är användbar vid felsökning av problem i systemet.   Så här gör du för att skapa och skicka en fsdiag-fil:   Logga in som administratörsanvändare. Öppna Finder > Program. Gå till mappen F-Secure och klicka på Supportverktyg. Ange ditt lösenord i det Terminal-fönster som öppnas om du uppmanas att göra detta. Verktyget börjar samla in information. När informationen har samlats in visas utdatafilen på ditt skrivbord. Bifoga filen fsdiag.tar.gz med din supportförfrågan.
Visa fullständig artikel
Question Varför har säkerhetsprodukten för Mac-datorer andra funktioner än produkten för Windows-datorer? Answer Säkerhetsprodukten för Mac är specifikt utformad för Mac-datorer. Hotbilden för Mac-miljöer skiljer sig radikalt från hotbilden för Windows-datorer. Funktionerna som ingår i produkten möjliggör en smidigare användning och kräver avsevärt mindre datorresurser. Eftersom Mac dessutom redan innehåller några av extrafunktionerna i Windows-produkten, till exempel föräldrakontrollfunktionen, krävs de inte i säkerhetsprodukten som är utformad för Mac.
Visa fullständig artikel
Question Kan säkerhetsprodukten för Mac hitta skadlig kod för Windows? Answer Säkerhetsprodukten för Mac identifierar i första hand Mac-hot och har begränsad identifieringskapacitet när det gäller skadlig kod för Windows.
Visa fullständig artikel
Fråga Kan F-Secure Anti-Virus för Mac köras i 64-bitsläge i OS X? Svar Ja, produkten kan köras i OS X i 64-bitarsläge.   Denna artikel på engelska
Visa fullständig artikel