F-Secure SAFE

Sorter etter:
Åpne F-Secure Mobile Security-appen på mobilenheten til barnet.
Vis hele artikkelen
Merk: Denne artikkelen gjelder bare Android-enheter som kjører F-Secure Mobile Security.
Vis hele artikkelen
Følg denne fremgangsmåten hvis du vil avinstallere SAFE- eller Mobile Security-appen fra Android-enheten.
Vis hele artikkelen
Merk: Denne artikkelen gjelder for disse produktene: F-Secure Internet Security, F-Secure Anti-Virus for PC og F-Secure Mobile Security for Android.
Vis hele artikkelen
Foreldrekontroll er en funksjon i F-Secure Internet Security og Mobile Security for Android som hjelper deg med å beskytte barna på Internett. Når...
Vis hele artikkelen
Spørsmål Hvordan gjenoppretter jeg en tapt abonnementsnøkkel? Svar Hvis du bruker Internet Security og har produktet installert, åpner du vinduet Vis mine abonnementer og velger Vis abonnementnøkler.   Hvis deler av abonnementsnøkkelen fremdeles er tilgjengelig, kan du kontakte F-Secures kundestøtte og sende inn en støtteforespørsel.   Hvis du kjøpte produktet i en butikk, kan du prøve å kontakte forhandleren, som kanskje har registrert abonnementsnøkkelen din.   Hvis du kjøpte produktet fra F-Secure eStore, kontakter du F-Secures kundestøtte og sender inn en støtteforespørsel. Gi oss så mye av følgende informasjon som mulig:   For F-Secure Anti-Virus eller F-Secure Internet Security: Fullt navn E-postadressen som ble brukt ved kjøpet/fornyelsen Bestillings-/kundenummer Dato for kjøp/fornyelse For F-Secure Mobile Security/Tablet Security: Bestillings-/referansenummer Telefonens IMEI-kode (skriv *#06# på telefonen. IMEI-koden består av 15 sifre.) Fullt telefonnummer (inkludert landkode) Gammelt/eksisterende abonnementsnummer Serienummer på Android-enheten. Du kan finne det fra menyen Innstillinger > Om enhet > Status > Serienummer. Serienummeret er også vanligvis trykt på produktemballasjen.  Denne artikkelen på engelsk
Vis hele artikkelen
Question Kan jeg bruke samme lisens på en annen enhet? Answer Lisensen er enhetsspesifikk. Du kan ikke bruke samme lisens på to enheter samtidig. Hvis abonnementsnøkkelen brukes under aktivering av et nytt oppsett, overføres lisensen til det nye oppsettet. Du kan overføre lisensen til en annen telefon inntil tre ganger. Etter tre overføringer vil abonnementsnøkkelen ikke lenger aktiveres på en ny enhet.   Abonnementet verifiseres også under omdømmeoppdateringskontrollen. Hvis du bruker samme abonnementsnøkkel på to enheter, låses abonnementsnøkkelen til siste enhet etter tre oppdateringer.
Vis hele artikkelen
Question Jeg ser følgende feilmelding: "Kan ikke overføre abonnement til denne enheten". Hva gjør jeg? Answer Denne feilmeldingen vises når oppdateringsserveren ikke kan godkjenne abonnementet på denne enheten. Grunnen til at denne godkjenningsfeilen vises, er at det er utført mer enn tre forsøk på å flytte Mobile Security-installasjonen og -tjenesteabonnementet til en annen enhet. Etter at enhet er endret tre ganger vil abonnementet ikke bli aktivert på en ny enhet. Hvis du må overføre abonnementet mer enn tre ganger, kontakter du kundestøtten.
Vis hele artikkelen
Question Jeg ble bedt om å angi en sikkerhetskode da jeg prøvde å endre innstillingene for sperrefunksjonen. Hva gjør jeg? Answer Sikkerhetskoden refererer til koden du angir i konfigurasjonsveiviseren, eller når du konfigurerer Tyveribeskyttelse. Når en gyldig sikkerhetskode angis, godtas endringer i sperrefunksjoninnstillingene.   Når sperrefunksjonen er i bruk, må du alltid angi sikkerhetskoden når du prøver å åpne innstillinger. Når sperrefunksjonen er deaktivert, vil det ikke blir spurt etter sikkerhetskoden for andre innstillinger enn Tyveribeskyttelse.
Vis hele artikkelen
Question Jeg har akkurat kjøpt en lisens fra F-Secure eStore, men Mobile Security hevder at lisensen er i ferd med å utgå. Hvorfor? Answer Dette skjer trolig fordi du har brukt en prøveversjon av programmet og abonnert på den fullstendige versjonen da prøveperioden var i ferd med å utløpe. Det ble generert et unik abonnementsnøkkel for prøveperioden. Etter prøveperioden må du legge inn abonnementsnøkkelen du mottok da du kjøpte den fullstendige versjonen.   Hvis du kjøpte lisensen fra andre kilder, ble en ny abonnementsnøkkel generert. Mobile Security-programmet bruker fremdeles den gamle abonnementsnøkkelen, så du må aktivere abonnementet med den nye abonnementsnøkkelen. Dette kan du gjøre på følgende måte:   Åpne programmet. I nedre del av grensesnittet klikker du på høyre pil helt til Oppgrader vises. Klikk på Oppgrader. Vinduet Oppgrader abonnement vises. Klikk på Skriv nøkkel, legg inn nøkkelen, og klikk på OK.
Vis hele artikkelen
Question Hvorfor ble jeg bedt om å oppgi en sikkerhetskode da jeg forsøkte å starte et program? Answer Mobile Security overvåker og kontrollerer avinstallasjonen av programmer som er installert på enheten. Dermed vil Mobile Security be brukeren om å oppgi sikkerhetskode hvis et program har tillatelse til å avinstallere et program. Dette er den samme sikkerhetskoden du anga i konfigurasjonsveiviseren eller i innstillingene for Tyveribeskyttelse eller sperrefunksjonen.   I tillegg til å kontrollere avinstallasjonen av programmet overvåker og kontrollerer Mobile Security med sperrefunksjon i tillegg avslutningen av programmet. Hvis et program har tillatelse til å avslutte bakgrunnsprosesser, vil Mobile Security be brukeren om å oppgi sikkerhetskoden.
Vis hele artikkelen
Question Jeg klarer ikke å koble til oppdateringsserveren og/eller aktivere F-Secure Mobile Security. Hva gjør jeg? Answer Feilmeldingen angir generelt at F-Secure Mobile Security ikke har påkrevd tilkobling til oppdaterings-/valideringsserveren. Dette skyldes trolig feil nettverksinnstillinger. I sjeldne tilfeller har operatøren (tjenesteleverandøren din) begrenset tilkoblingen. En annen grunn til feilen kan være datoinnstillinger som er helt feil.   Slik feilsøker du tilkoblingen:   Kontroller at SIM-kortet er satt inn i enheten. Du kan fortsatt bruke Wi-Fi-forbindelsen til å aktivere. Kontroller at datoinnstillingene på telefonen er riktige. Prøv å koble til ved å bruke operatørens Internett-tilgangspunkt. Hvis det ikke er definert et Internett-tilgangspunkt, oppretter du et punkt med følgende ofte brukte verdier:  Tilkoblingsnavn: Internett  Navn på tilgangspunkt: Internett Hvis du vil teste tilkoblingen til mobiltelefonens webleser, kan du prøve å åpne følgende nettsted: https://msp.f-secure.com/web-test/common/test.html Hvis du ikke får tilgang til testsiden med mobiltelefonens webleser, er nettverksinnstillingene på telefonen din feil. Du kan bruke HTCs nettside for fremgangsmåter for å finne riktige tilkoblingsinnstillinger på URL-adressen: http://www.htc.com/no/support/?p_id=283&id=8&f=t. Du kan også spørre etter riktige nettverksinnstillinger hos den lokale operatøren.
Vis hele artikkelen
Question Hvordan finner jeg Android-enheten min? Answer Du finner en forsvunnet mobil enhet ved å sende en tekstmelding til den bortkomne enheten.   Husk å aktivere GPS i enheten for å kunne motta stedsinformasjon. For å finne ut hvordan du slår på GPS, kan du se i dokumentasjonen for enheten.   Slik finner du enheten:   Send følgende tekstmelding til enheten: #LOCATE#<sikkerhetkode> (Eksempel: #LOCATE#abcd1234) Tyveribeskyttelse svarer med en tekstmelding som inneholder enhetens siste posisjon.   Tips: For å kontrollere at funksjonen fungerer slik den skal, anbefaler vi at du sender en testmelding til enheten etter at du har konfigurert den.   Merk: Tyveribeskyttelse lagrer ikke stedsdata. Den eneste stedsinformasjonen finnes i tekstmeldingen som sendes til deg.
Vis hele artikkelen
Question Hvordan låser jeg Android-enheten fra et annet sted? Answer Hvis den mobile enheten har forsvunnet eller blitt stjålet, kan du låse den fra et annet sted for å forhindre at andre bruker den. Dette krever imidlertid at du har konfigurert Tyveribeskyttelse.   Når du fjernlåser enheten, kan den ikke brukes uten din tillatelse.   Slik låser du en enhet som er mistet eller stjålet:   Send følgende tekstmelding til enheten:   #LOCK#<sikkerhetkode>  (Eksempel: #LOCK#abcd1234) Den låste enheten kan bare låses opp med skjermopplåsingsmønsteret, PIN-koden eller passordet du har angitt.
Vis hele artikkelen
Question Hvordan sletter jeg innhold på Android-enheten fra et annet sted? Answer Hvis den mobile enheten din har forsvunnet eller er stjålet, kan du slette alle informasjon som er lagret i enheten, for å forhindre at andre får tilgang til den. Dette krever imidlertid at du har konfigurert Tyveribeskyttelse.   Når du sletter innholdet på enheten, sletter Tyveribeskyttelse alle personlige opplysninger som er lagret på enheten. Informasjonen kan ikke gjenopprettes etter at den er slettet.   Slik sletter du innhold fra den mobile enheten fra et annet sted:  Send følgende tekstmelding til enheten: #WIPE#<sikkerhetkode> (Eksempel: #WIPE#abcd1234) . Når innholdet på enheten slettes, fjernes alle lagrede data på enheten.
Vis hele artikkelen
Question Hvordan spiller jeg av en alarm på Android-enheten min? Answer Hvis du har mistet den mobile enheten eller den er stjålet, kan du sende en tekstmelding til enheten slik at den spiller av en alarm. Dette krever imidlertid at du har konfigurert Tyveribeskyttelse.   Når alarmen spilles av på telefonen, kan den slås av ved å angi rett skjermlåsingsmønster, PIN-kode eller passord, eller du kan sende en annen tekstmelding til enheten for å slå av alarmen.   Slik spiller du av alarmen på den mobile enheten:    Send følgende tekstmelding til enheten: #ALARM#<sikkerhetkode>#<repeat count> (Eksempel: #ALARM#abcd1234#5) .  Slik slår du av alarmen:    Send følgende tekstmelding til enheten: #ALARM#<sikkerhetkode>#0 (Eksempel: #ALARM#abcd1234#0) .
Vis hele artikkelen
Spørsmål Hvorfor er Trygg nettleser angitt som standard nettleser? Svar Trygg nettleser angis som standard nettleser når Foreldrekontroll er aktivert. Det er bare slik vi kan beskytte deg mot skadelige nettsteder, som phishing-steder, og identitetstyveri. For eksempel kommer mange phishing-meldinger som en lenke i en e-postmelding eller SMS-melding, og operativsystemet åpner disse meldingene i standard nettleser straks brukeren klikker på lenken.   Denne artikkelen på engelsk
Vis hele artikkelen
Spørsmål Hvor mye datatrafikk genererer de automatiske oppdateringene? Svar Når funksjonen for automatisk oppdatering er aktivert og det er en aktiv tilkobling til Internett, vil Mobile Security se etter oppdateringer én gang per dag.   Når det er en programoppdatering tilgjengelig, viser Mobile Security hvor mye data som må lastes ned, og ber deg om bekreftelse før nedlastingen starter.   Hvis du er bekymet for for kostnadene når du roamer, kan du sette nettverket som skal brukes, til “Bare min operatør:   Åpne programmet. Trykk på Mer > Oppdateringer > Automatiske oppdateringer > Bare min egen operatør. Denne artikkelen på engelsk
Vis hele artikkelen
Spørsmål Jeg ønsker ikke å bruke mobilnettverket. Kan jeg bruke andre metoder for å aktivere/oppdatere programmet manuelt? Svar Klientene som kobler til, autentiseres og godkjennes med mange faktorer, avhengig av for eksempel typen abonnement som brukes og abonnementsnøkkelen. Det er ikke mulig å oppdatere programmet manuelt uten en Internett-forbindelse direkte fra telefonen. Hvis du vil unngå kostnader for bruk av mobilnettverk, kan du i stedet bruke en Wi-Fi-tilkobling.   Denne artikkelen på engelsk
Vis hele artikkelen
Spørsmål Hvordan oppdaterer jeg programmet? Svar Du kan når som helst oppdatere Mobile Security manuelt, eller du kan konfigurere programmet til alltid å laste ned oppdateringer automatisk når det er en aktiv tilkobling til Internett.   Hvis funksjonen for automatisk oppdatering er aktivert, vil Mobile Security hente oppdateringene i bakgrunnen. Oppdateringer sjekkes én gang per dag. Mobile Security åpner ikke tilkoblingen, men bruker de aktive tilkoblingene.   Hvis du laster ned appen fra Google Play, blir du automatisk varslet hver gang en ny versjon blir tilgjengelig.   Slik oppdaterer du programmet manuelt: Åpne programmet. Trykk på Mer > Oppdateringer > Oppdater nå i den nederste delen av brukergrensesnittet.  Denne artikkelen på engelsk
Vis hele artikkelen
Spørsmål Telefonminnet mitt er fullt. Kan jeg installere Mobile Security på minnekortet? Svar Mobile Security kan bare installeres i telefonminnet. Hvis det ikke er nok plass til å installere programmet, fjerner du noen programmer du ikke bruker, for å frigi plass.   Mobile Security krever ca. 8 MB ledig diskplass til installering og 8 MB i tillegg på hvilken som helst stasjon for å lagre installasjonspakken. Du kan slette installasjonspakken (*.apk) etter installering. Vær også oppmerksom på at selv om nettleserens buffer gjør surfingen jevnene, tar det opp mye plass. Vi anbefaler derfor at du tømmer bufferen fra tid til annen.   Denne artikkelen på engelsk
Vis hele artikkelen
Spørsmål Hvordan fornyer jeg mitt Mobile Security-abonnement? Svar Du kan fornye abonnementet på følgende måter:   Du kan fornye abonnementet gjennom Google Play: Åpne programmet. Sveip til menyen Abonner og trykk på den. Trykk på Kjøp. Du kan fornye abonnementet med telefonen ved å bruke programgrensesnittet slik: Åpne programmet. I den nederste delen av brukergrensesnittet trykker du på den høyre pilen til Mer vises. Trykk på Mer > Abonnement. Hvis du allerede har en nøkkel, trykker du på Har du allerede en nøkkel? og skriver inn den nye nøkkelen. Hvis du ikke har en nøkkel, kan du fornye abonnementet gjennom F-Secure eStore (http://www.f-secure.com/en/web/home_global/protection/mobile-security/renew) på telefonen eller via en PC-nettleser. Du får en e-postmelding med bekreftelse og den nye abonnementsnøkkelen som kreves for å aktivere tjenesten. Du kan fornye abonnementet med telefonen ved å bruke programgrensesnittet slik: Åpne programmet. I den nederste delen av brukergrensesnittet trykker du på den høyre pilen til Oppgrader vises. Merk: Oppgrader-visningen vises bare når programmet er i prøveversjonmodus eller hvis abonnementet er i ferd med å utløpe. Trykk på Oppgrader. Vinduet for oppgradering av abonnement vises. Trykk på Kjøp. Du kan fornye abonnementet gjennom F-Secure eStore (http://www.f-secure.com/en/web/home_global/protection/mobile-security/renew) på telefonen eller via en PC-nettleser. Du får en e-postmelding med bekreftelse og den nye abonnementsnøkkelen som kreves for å aktivere tjenesten. Slik oppgir du den nye nøkkelen: Åpne programmet. I den nederste delen av brukergrensesnittet trykker du på den høyre pilen til Oppgrader vises. Merk: Oppgrader-visningen vises bare når programmet er i prøveversjonmodus eller hvis abonnementet er i ferd med å utløpe. Trykk på Oppgrader. Vinduet for oppgradering av abonnement vises. Trykk på Oppgi nøkkel, skriv inn nøkkelen og trykk på OK.   Denne artikkelen på engelsk
Vis hele artikkelen
Spørsmål Telefonen min ble nullstilt. Hvordan gjenoppretter jeg Mobile Security? Svar Når et system omstarter, prøver du å oppdatere programmet. Hvis oppdateringen ikke er mulig, må du kanskje laste ned den nyeste installasjonspakken (*.apk) igjen fra Google Play eller fra http://www.f-secure.com/no/web/home_no/protection/mobile-security/download.   Når installeringen er gjort, trenger du ikke å skrive inn abonnementsnøkkelen.   Hvis du skulle få problemer, oppretter du en støtteforespørsel.   Denne artikkelen på engelsk
Vis hele artikkelen
Spørsmål Hvordan kontakter jeg kundestøtte? Svar Hvis du får problemer med Mobile Security, oppretter du en støtteforespørsel.   For å hjelpe oss med å hjelpe deg, må du oppgi følgende informasjon:   Beskrivelse av problem Telefonmodell: Trykk på Innstillinger > Om enheten > Modellnummer Serienummer: Trykk på Innstillinger > Om enheten > Status > Serienummer. Abonnementsnøkkel Telefonens IMEI-kode (Du kan finne IMEI ved å gå til oppringingsskjermen og skrive inn *#06#, eller ved å trykke på Innstillinger > Om enheten > Status > IMEI) Ditt mobiltelefonnummer i internasjonalt format Din versjon av F-Secure Mobile Security (trykk på Mer og velg Om) Telefonens Android-fastvareversjon: Trykk på Innstillinger > Om enheten > Android-versjon En liste over all annen programvare som er installert i telefonminnet     Denne artikkelen på engelsk
Vis hele artikkelen
Spørsmål Hvordan kjøper jeg en Mobile Security-lisens? Svar Du kan få tak i F-Secure Mobile Security på følgende måter:   Last ned prøveversjonen fra Google Play. Åpne programmet og sveip til Abonner > Kjøp for å kjøpe Mobile Security-abonnement gjennom Google Play Store. Kjøp programmet fra F-Secure eStore (https://www.f-secure.com/no_NO/web/home_no/mobile-security#price-info) gjennom telefonen eller en PC-nettleser. Du får en e-postmelding med bekreftelse og den nye abonnementsnøkkelen som kreves for å aktivere tjenesten. Du kan abonnere på tjenesten gjennom mobiltelefonoperatøren. Abonnementet løper kontinuerlig og avgiften belastes telefonregningen månedlig. Merk: Hvis du abonnerer på tjenesten gjennom operatøren du bruker, må du bruke den operatørspesifikke versjonen av programmet. Denne artikkelen på engelsk
Vis hele artikkelen
Spørsmål Hvordan fjernsletter jeg Android-enheten? Svar Hvis du har mistet mobilenheten eller hvis den har blitt stjålet, kan du slette all informasjonen som er lagret på enheten for å hindre at andre får tilgang til den. Dette krever imidlertid at du har konfigurert Anti-Theft.   Når du sletter enheten, vil Anti-Theft slette all personlig informasjon som er lagret på enheten. Informasjonen kan ikke gjenopprettes etter at den er fjernet.   Fjernsletting utfører en gjenoppretting til fabrikkinnstillingene, noe som fjerner alle brukerdata fra enhetens minne. Alle systemmapper, interne minnekort og stasjoner og eksterne minnekort blir slettet. Med minnekort bryter den eksterne slettingen indekstabellen, og det vil ta lang tid å slette et stort minnekort. Når du prøver å få tilgang til det slettede minnekortet med den brutte indekstabellen, blir du bedt om å formatere kortet. Siden det er enkelt å fjerne minnekort fra enheten, anbefaler vi at du lagrer alle verdifulle data i enhetens minne.   Slik fjernsletter du mobilenheten:   Send følgende SMS-melding til enheten: #WIPE#<sikkerhetskode> (Eksempel: #WIPE#abcd1234 ). Når enheten er slettet, er alle data som var lagret på den, fjernet.   Denne artikkelen på engelsk
Vis hele artikkelen
Spørsmål Hvor finner jeg installasjonspakkene for Mobile Security? Svar Du finner alle nedlastinger på http://www.f-secure.com/en/web/home_global/support/installers eller   Du kan laste ned installasjonspakken for Mobile Security på http://mobile.f-secure.com/downloads/trial og fra Google Play. Du kan laste ned installasjonspakken for Mobile Security for Business på http://mobile.f-secure.com/corporate/downloads/trial/index.html   Denne artikkelen på engelsk
Vis hele artikkelen