Zakończenie obsługi systemu Windows Vista przez produkty F-Secure SAFE i F-Secure Internet Security

Obsługa systemu Windows Vista przez produkty F-Secure SAFE i F-Secure Internet Security zostanie zakończona 30 czerwca 2017 roku po wydłużonym okresie wsparcia oferowanego dla tego systemu operacyjnego. Firma Microsoft zakończy cykl wsparcia dla systemu Windows Vista w kwietniu 2017 roku.

Co oznacza zakończenie obsługi?

Zakończenie obsługi oznacza, że jeśli produkt zabezpieczający dla klientów indywidualnych jest zainstalowany w systemie operacyjnym Windows Vista, to nie możemy zagwarantować skuteczności zabezpieczeń komputera, ponieważ nie będzie on dłużej otrzymywał wymaganych aktualizacji zabezpieczeń, przez co może być narażony na zagrożenia związane z lukami w zabezpieczeniach.

Co mam zrobić?

Zdecydowanie zalecamy uaktualnienie systemu operacyjnego Windows na komputerze do jednej z wersji, które nadal otrzymują aktualizacje od firmy Microsoft. Najnowsze wersje systemów operacyjnych zapewniają najlepsze technologie zabezpieczające i są w pełni obsługiwane przez producenta, który na bieżąco udostępnia odpowiednie aktualizacje zabezpieczeń i ulepszenia.

Co się dzieje z moim oprogramowaniem po zakończeniu obsługi?

Jeśli masz ważną licencję na nasz produkt i zaktualizujesz system operacyjny na komputerze, ta licencja będzie nadal ważna na obsługiwanych platformach.

Note: Aby sprawdzić wymagania systemowe naszych domowych produktów zabezpieczających, zapoznaj się z tymi artykułami:

Poniższe ważne problemy będą miały wpływ na używany przez Ciebie produkt zabezpieczający po zakończeniu obsługi systemu Windows Vista przez produkty F-Secure SAFE i Internet Security:

  • Produkt zabezpieczający zainstalowany na Twoim komputerze z systemem Windows Vista nie będzie otrzymywać ważnych aktualizacji zabezpieczeń, przez co komputer może być narażony na zainfekowanie szkodliwymi wirusami i innym złośliwym oprogramowaniem.
  • Jeśli masz obecnie produkt zabezpieczający dla klientów indywidualnych zainstalowany na komputerze z systemem Windows Vista i Twoja licencja na ten produkt wkrótce wygasa lub już wygasła, zdecydowanie zalecamy, aby nie przedłużać ważności tej licencji, ponieważ nie możemy zagwarantować skutecznego działania produktu w tym systemie operacyjnym.

  • Jeśli ponownie zainstalujesz nasz produkt zabezpieczający na komputerze z systemem Windows Vista, ten produkt przestanie działać, ponieważ najnowsze wersje naszych produktów zabezpieczających nie obsługują systemu Windows Vista.
Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Historia wersji
Nr wersji
2 z 2
Ostatnia aktualizacja:
‎07-04-2017 01:03 PM
Zaktualizowano przez:
 
Etykiety (2)