anuluj
Pokazywanie wyników dla 
Zamiast tego wyszukaj 
Czy miało to oznaczać: 

Zakończenie obsługi systemu Windows XP przez produkty F-Secure SAFE i F-Secure Internet Security

Obsługa systemu Windows XP przez produkty F-Secure SAFE i F-Secure Internet Security została zakończona w czerwcu 2016 roku po wydłużonym okresie wsparcia oferowanego dla tego systemu operacyjnego. Firma Microsoft ogłosiła koniec cyklu wsparcia dla systemu Windows XP w kwietniu 2014 roku.

Co oznacza zakończenie obsługi?

Zakończenie obsługi oznacza, że jeśli nasz domowy produkt zabezpieczający jest zainstalowany na komputerze z systemem operacyjnym Windows XP, nie możemy zagwarantować skuteczności zabezpieczeń tego komputera. Ponieważ obsługa systemu Windows XP przez produkty F-Secure SAFE i Internet Security została zakończona, ten system operacyjny nie otrzymuje już niezbędnych aktualizacji zabezpieczeń, przez co komputer może być też narażony na zagrożenia.

Co mam zrobić?

Zdecydowanie zalecamy uaktualnienie systemu operacyjnego Windows na komputerze do jednej z wersji, które nadal otrzymują aktualizacje od firmy Microsoft. Najnowsze wersje systemów operacyjnych zapewniają najlepsze technologie zabezpieczające i są w pełni obsługiwane przez producenta, który na bieżąco udostępnia odpowiednie aktualizacje zabezpieczeń i ulepszenia.

Co się dzieje z moim oprogramowaniem po zakończeniu obsługi?

Jeśli masz ważną licencję na nasz produkt i zaktualizujesz system operacyjny na komputerze, ta licencja będzie nadal ważna na obsługiwanych platformach.

Uwaga: Aby sprawdzić wymagania systemowe naszych domowych produktów zabezpieczających, zapoznaj się z tymi artykułami:

Te ważne problemy mają wpływ na domowy produkt zabezpieczający używany przez Ciebie po zakończeniu obsługi systemu Windows XP przez produkty F-Secure SAFE i Internet Security:

  • Domowy produkt zabezpieczający na Twoim komputerze z systemem Windows XP nie otrzymuje już ważnych aktualizacji zabezpieczeń, przez co komputer może być narażony na infekcje szkodliwych wirusów i innego złośliwego oprogramowania.
  • Jeśli masz nasz domowy produkt zabezpieczający zainstalowany na swoim komputerze z systemem Windows XP i wygaśnie licencja, nie będzie można jej odnowić na tym komputerze z systemem Windows XP.
  • Jeśli ponownie zainstalujesz nasz domowy produkt zabezpieczający na komputerze z systemem Windows XP, ten produkt przestanie działać, ponieważ najnowsze wersje naszych domowych produktów zabezpieczających nie są już zgodne z systemem Windows XP.
Pricing & Product Info

For product info and pricing please go to the F-Secure product page

Historia wersji
Nr wersji
5 z 5
Ostatnia aktualizacja:
‎23-03-2017 04:35 PM
Zaktualizowano przez: